Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi Nasıl Yapılır?

woman-reading-payment-bill_53876-41455-1 Mevzuat, Hukuk ve Vergi Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları poşet beyannamesi kdv gib geri kazanım beyannamesi

Bu yazımızda, Poşet Beyannamesi olarak da bilinen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi beyanname türünü detaylandıracağız.

Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi Nedir?

Çevre Kanununa ekli listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenerek bildirilmesidir.

2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 11 inci maddesi ile; Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; aylık, üç aylık veya altı aylık dönemler halinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşü alınarak, Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Bu yetkiye istinaden Tebliğ ile Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

***Resmi Gazete Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği İçin Tıklayınız.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süresi Nedir?

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

Muhasebe İşlemlerinde ana menüden bulunan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi modülüne girerek beyanname hazırlama modülüne giriş yapınız. Beyanname 3 kısımdan oluşmaktadır; Genel Bilgiler, Matrah Bildirimi ve Düzenleme Bilgileri

Dönem Bilgisi Aylık veya Üç Aylık olarak Beyannamede Genel Bilgiler sekmesinden seçilmelidir.

Oluşan üç aylık beyanname dönemleri sabit dönemler değildir. Örneğin; Şubat ayını seçip 3 aylık beyanname hazırlarsanız; Şubat – Mart – Nisan aylarına ait verilerinizi girmelisiniz.

Çalışma ayları kısmından hangi ayı hazırlayacaksınız o dönemi seçip beyannamenizi hazırlayabilirsiniz. ***Not: 3 aylık hazırlamada 3 aylık dönem seçimi yoktur, seçtiğiniz ay ve sonraki 2 ayı dikkate alarak xml hazırlayacaktır.

Genel Bilgiler

İdari Bilgileri; bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesine girmiş olduğunuz vergi dairesi ve vergi kimlik numarasına kısmına otomatik olarak gelmektedir.

Mükellefin; bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz TC kimlik numarası veya vergi numarası, firma ünvanı, telefon alanlarına girmiş olduğunuz veriler ve firma bilgileri modülünde faaliyet bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz ticaret sicil numarası ve e-posta adresiniz beyannamede genel bilgiler sekmesine otomatik olarak gelmektedir.

image-19-1 Mevzuat, Hukuk ve Vergi Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları poşet beyannamesi kdv gib geri kazanım beyannamesi

Matrah Bildirimi

image-20 Mevzuat, Hukuk ve Vergi Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları poşet beyannamesi kdv gib geri kazanım beyannamesi

Yedi sütundan oluşan bir matrah bildirim yapısı vardır.

Poşetin Temin Edildiği Ülke Kısmında; Yurt İçi ve Yurt Dışı olmak üzere 2 seçenek Bulunmaktadır.

Yurt İçi → Temin Edildiği İl Kodu Seçimi → Poşet Temin Edilen Kişinin TC / Vergi Kimlik Numarası → Firma Ünvanı → Ay Seçimi → Ay İçinde Satılan Poşetin Adedi → Poşetten Elde Edilen Geri Kazanım Tutarı (0.15 * Ay İçinde Satılan Poşetin Adedi)

***Not: Programımız Ay İçinde Satılan Poşetin Adedi kısmına girdiğiniz sayıyı otomatik olarak 0.15 ile çarpıp Poşetten Elde Edilen Geri Kazanım Tutarı sütununa hesaplanan tutarı atmaktadır.

Yurt Dışı → 000 – Yurtdışı→ 9999999999 → Firma Ünvanı → Ay Seçimi → Ay İçinde Satılan Poşetin Adedi → Poşetten Elde Edilen Geri Kazanım Tutarı (0.15 * Ay İçinde Satılan Poşetin Adedi)

***Not: Programımızda Yurt Dışı seçeneğini seçtiğinizde Temin Edildiği İl Kodu sütununa otomatik olarak “000 – Yurtdışı” seçeneğini seçmekteve Poşet Temin Edilen Kişinin TC / Vergi Kimlik Numarası Firmanın Vergi Kimlik Numarası sütununa otomatik olarak “9999999999” olarak veri girişi yapmaktadır.

image-14-1 Mevzuat, Hukuk ve Vergi Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları poşet beyannamesi kdv gib geri kazanım beyannamesi

Düzenleme Bilgileri

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği;

Bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz TC kimlik numarası veya vergi numarası, firma ünvanı, telefon alanlarına girmiş olduğunuz veriler ve firma bilgileri modülünde faaliyet bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz ticaret sicil numarası ve e-posta adresiniz beyannamede genel bilgiler sekmesine otomatik olarak gelmektedir.

Beyannameyi Düzenleyen;

Bu alandaki bilgiler Muhasebe İşlemleri sayfasında, Ayarlar → SM, SMMM, YMM Bilgileri sekmesindeki girmiş olduğunuz bilgilere göre otomatik olarak Beyannameyi Düzenleyen sekmesine gelmektedir.

image-21-1 Mevzuat, Hukuk ve Vergi Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları poşet beyannamesi kdv gib geri kazanım beyannamesi

Boş Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

Beyannamenizde Genel Bilgiler sekmesinde sayfanın en altında sol köşede bulanan “Beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” Seçeneğini işaretleyip, beyannamenizi Kaydet butonu ile kaydedip xml’inizi oluşturabilirsiniz.

image-22-1 Mevzuat, Hukuk ve Vergi Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları poşet beyannamesi kdv gib geri kazanım beyannamesi

Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi Nasıl Gönderilir?

Beyannamenizi kaydettikten sonra, Muhasebe İşlemleri sayfasındaki e-Beyanname(Paket) Modülünden;

 1. Firma Seçimi
 2. Beyanname Seçimi
 3. Dönem Bilgisi
 4. Paket Adı Yazma
 5. e-Paket Gönder

seçeneklerini sırası gerekli alanları seçip beyannamenizi otomatik olarak gönderebilirsiniz.

***Not: Otomatik beyanname gönderimi için beyanname şifrelerinizin programa girilmiş olması gerekmektedir. Beyanname şifresini programa kaydetmek için Muhasebe İşlemleri sayfasında, Ayarlar → SM, SMMM, YMM Bilgileri sekmesindeki sağ alt tarafta bulanan e-Beyanname Şifresi(F8) butonuna tıklayarak şifrelerinizi programa tanımlayabilirsiniz.

image-23-1 Mevzuat, Hukuk ve Vergi Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları poşet beyannamesi kdv gib geri kazanım beyannamesi

Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi ile İlgili Önemli Notlar

Dikkat etmeniz gereken hususlar şöyle:

 • Dönem olarak Kurumlar Vergisi Mükellefleri için aylık dönem, Gelir Vergisi Mükellefleri için 3 aylık dönem seçilecektir.
 •  Bu ay beyanname verecek kurum vergisi mükellefleri için ay olarak Mart, gelir vergisi mükellefleri için başlangıç ayı olarak Ocak ayı seçilecektir.
 • İlk üç ay için (2019 yılı Ocak, Şubat, Mart) her ayı ayrı satırda göstermek koşulu ile tek beyanname verilecek ve tek tahakkuk alınacaktır.
 • İlk üç ay için (2019 yılı Ocak, Şubat, Mart) poşet satışı yoksa beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır kutucuğu işaretlenecek ve poşete ait bilgiler kısmı boş bırakılacaktır.
 • İlk üç ayın bazılarında poşet satışı varsa satış olan aya ait bilgiler doldurulacak satış olmayan aya ait bilgiler yazılmayacaktır.
 • Poşet önceden alınmış STOK’ tan kullanılıyorsa bu durumda poşet temin edilen kişinin vergi kimlik numarası alanına beyanname veren gerçek veya tüzel kişinin kendi vergi kimlik numarası yazılacaktır.
 • Plastik poşet kullanmayan işyerleri için beyanname verilmeyecektir dolayısıyla mükellefiyet açılmayacaktır.
 • Plastik poşet kullanan işyerleri için ilk beyannameler verildiğinde sistem otomatik olarak mükellefiyet açacaktır.
 • Mükellefiyet açıldıktan sonraki dönemlerde plastik poşet kullanımı sona ermişse bir ay içinde interaktif vergi dairesinden bildirimde bulunarak mükellefiyet kapatılabilir.
Top