KDV-4 Beyannamesi Nedir? Nasıl Hazırlanır?

KDV4-Beyannamesi-1024x577 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları kdv4 KDV - 4 Beyannamesi kdv

KDV 4 Beyannamesi, şirket sahipleri için önemli belgelerden biridir. Vergi işlemlerinin sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi için oldukça kritik olan 4 nolu KDV Beyannamesi hakkında detayları sizin için derledik.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi-4 Nedir?

Detaylara geçmeden önce, KDV 4 beyannamesi nedir sorusunu cevaplamak gerekir.

KDV 4 Beyannamesi, işletmelerin belirli dönemlerde KDV hesaplamalarını ve ödemelerini doğru şekilde bildirdiği resmi bir dokümandır.

KDV 4  Hasılat Esaslı Vergilendirme Usul’üne ilişkin gelir elde eden mükelleflerin  vermesi  gereken beyannamedir. Cumhurbaşkanı kararına göre “3065 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.”Konuyla ilgili detaylar, ayrıca Resmi Gazete üzerinden incelenebilir.

.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi-4 Kimler Tarafından Kullanılır?

6/2/2019 tarihli ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde 51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücüsü dahil en az 18 oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetleri hasılat esaslı vergilendirme kapsamındadır. 

Katma Değer Vergisi-4 Beyannamesinin Amacı ve İşletmelere Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

KDV-4 Beyannamesi’nin amaçları ve avantajlarıyla ilgili detayları şöyle özetleyebiliriz:

KDV-4 Formunun Amaçları

 1. Vergi Beyanı: KDV 4 Formu, bir işletmenin KDV mükellefiyetini ve KDV’yi ne kadar tahsil ettiğini veya ödediğini beyan etmesini sağlar. Bu, vergi otoritelerine işletmenin vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğini göstermek için kullanılır.
 2. KDV Takibi: Form, işletmelerin KDV tahsilatlarını ve ödemelerini izlemelerine yardımcı olur. Bu, işletmelerin mali durumlarını ve nakit akışlarını doğru bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
 3. Vergi Denetimleri: KDV 4 Formu, vergi otoriteleri tarafından yapılacak olan denetimlerde kullanılır. İşletmelerin KDV işlemlerini belgelemesi ve doğru bir şekilde beyan etmesi gerektiğinden, bu formun düzenli ve doğru bir şekilde tutulması önemlidir.

KDV-4 Formunun İşletmelere Sağladığı Avantajlar

 1. Vergi Uyumunun Sağlanması: KDV 4 Formu, işletmelerin vergi yasalarına uygun olarak KDV işlemlerini takip etmelerini sağlar. Bu, işletmelerin vergi otoriteleriyle sorun yaşamamalarını ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlar.
 2. Mali Planlama: Form, işletmelerin KDV tahsilatlarını ve ödemelerini izlemelerine yardımcı olur. Bu da işletmelerin mali planlama yaparken daha hassas ve doğru kararlar almalarını sağlar.
 3. Vergi İadesi: İşletmeler, KDV ödemelerini KDV tahsilatlarından mahsup edebilirler. KDV 4 Formu, işletmelere bu mahsup işlemini doğru bir şekilde yapmalarına yardımcı olur ve gerektiğinde KDV iadesi alabilirler.
 4. Hesap Verebilirlik: KDV 4 Formu, işletmelerin KDV işlemlerini belgelemelerine ve raporlamalarına yardımcı olur. Bu da işletmelerin mali hesap verebilirliklerini artırır.
 5. Ceza ve Faizlerden Kaçınma: Doğru ve düzenli KDV beyanları yapmak, işletmelerin ceza ve faizlerden kaçınmalarına yardımcı olur. Yanlış veya eksik beyanlar cezalara neden olabilir.

Sonuç olarak, KDV 4 Formu, işletmelerin KDV işlemlerini kaydetmek, raporlamak ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için önemli bir araçtır. Doğru ve düzenli kullanılması, işletmelere mali güvence sağlar ve vergi uyumunu kolaylaştırır.

Katma Değer Vergisi-4 Beyanname Dönemleri ve Süreleri Nelerdir?

KDV-4 Beyannamesi ne zaman verilir, birlikte göz atalım:

Beyanname AyıBeyannamenin Verilme ZamanıBeyannamenin Ödeme Zamanı
Ocak Şubat Ayının 28’inci GünüŞubat Ayının 28’inci Günü
Şubat Mart Ayının 28’inci GünüMart Ayının 28’inci Günü
Mart Nisan Ayının 28’inci GünüNisan Ayının 28’inci Günü
Nisan Mayıs Ayının 28’inci GünüMayıs Ayının 28’inci Günü
Mayıs Haziran Ayının 28’inci GünüHaziran Ayının 28’inci Günü
HaziranTemmuz Ayının 28’inci GünüTemmuz Ayının 28’inci Günü
TemmuzAğustos Ayının 28’inci GünüAğustos Ayının 28’inci Günü
AğustosEylül Ayının 28’inci GünüEylül Ayının 28’inci Günü
EylülEkim Ayının 28’inci GünüEkim Ayının 28’inci Günü
EkimKasım Ayının 28’inci GünüKasım Ayının 28’inci Günü
KasımAralık Ayının 28’inci GünüAralık Ayının 28’inci Günü
AralıkOcak Ayının 28’inci GünüOcak Ayının 28’inci Günü

.

Katma Değer Vergisi-4 Beyannamesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

KDV-4 Beyannamesi’nde şu bilgiler yer almalıdır:

 1. Genel Bilgiler
 2. Hasılat Bildirimi
 3. Vergi Bildirimi
 4. Düzenleme Bilgileri

.

Katma Değer Vergisi-4 Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?


KDV (Katma Değer Vergisi) 4 hesaplama ve beyanı işlemi işletmeler için önemlidir ve doğru yapılması gereken bazı hususlar vardır. Aşağıda KDV 4 hesaplama ve beyanında dikkat edilmesi gereken temel hususlar bulunmaktadır:

 1. Doğru KDV Oranlarının Kullanılması: İşletme, mal ve hizmetlerin KDV oranlarını doğru bir şekilde belirlemelidir. Farklı mal ve hizmetler için farklı KDV oranları olabilir ve yanlış oran kullanımı, vergi otoriteleri ile sorunlara yol açabilir.
 2. Muhasebe Kayıtlarının Düzenli Tutulması: İşletmenin KDV tahsilatları ve KDV ödemeleri için doğru muhasebe kayıtları tutması önemlidir. Kayıtların düzenli ve eksiksiz olması, KDV beyanının doğru yapılmasına yardımcı olur.
 3. KDV İadesi Talebi: Eğer işletme KDV tahsilatları, KDV ödemelerinden fazlaysa, KDV iadesi talep edebilir. KDV iadesi talebinin doğru bir şekilde yapılması ve gerekli belgelerin sunulması gereklidir.
 4. Faturaların ve Belgelerin Saklanması: KDV beyanında kullanılan faturalar, makbuzlar ve diğer belgelerin saklanması gereklidir. Vergi otoriteleri, beyanların denetimi için bu belgelere ihtiyaç duyabilir.
 5. Süresi İçinde Beyan Yapma: KDV beyan dönemlerinin son tarihlerine dikkat edilmelidir. Beyanın süresi içinde yapılması, ceza ve faiz gibi olumsuz sonuçlardan kaçınmanızı sağlar.
 6. Özel Durumlar ve İstisnalar: Bazı işletmeler için özel KDV kuralları ve istisnalar geçerli olabilir. İşletme, kendi özel durumuna uygun olarak KDV hesaplamalarını ve beyanını yapmalıdır.
 7. Vergi Danışmanından Yardım Almak: KDV hesaplama ve beyanı karmaşık olabilir. İşletmeler, vergi danışmanlarından veya muhasebe profesyonellerinden yardım alarak doğru beyanlar yapabilirler.
 8. İhtilafların Çözümü: Eğer işletme ile vergi otoriteleri arasında KDV beyanıyla ilgili bir ihtilaf ortaya çıkarsa, bu ihtilafın çözümü için gerekli adımların atılması önemlidir. İşletme, vergi danışmanlarından veya hukuk uzmanlarından destek alabilir.

KDV beyanı, vergi yasalarına ve mevzuatlara uygun olarak yapılmalıdır. Yapılan yanlış beyanlar, ceza ve faiz gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, işletmelerin KDV beyanı işlemlerini özenle ve doğru bir şekilde yapmaları önemlidir.

.

Zirve Masaüstünde Katma Değer Vergisi -4 Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

“KDV4 Beyannamesi” modülüne tıkanır.

image-65-1024x552 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları kdv4 KDV - 4 Beyannamesi kdv

Açılan sayfada “Kod Tablosu Hazırla (F5)” butonuna tıklanarak kod tablosuna geçiş yapılır.

image-66-1024x550 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları kdv4 KDV - 4 Beyannamesi kdv

Kod tablosuna ilgili muhasebe hesap kodları yazıldıktan sonra “Kaydet Çık (F2)” butonuna tıklanır.

image-67-1024x551 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları kdv4 KDV - 4 Beyannamesi kdv

Kod tablosu hazırlandıktan sonra “Beyanname Hazırla” butonuna tıklanır. Açılan ekranda hazırlanmak istenen ay seçimi yapıldıktan sonra “Hazırla” butonuna tıklanarak beyanname hazırlanır.

image-68-1024x551 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları kdv4 KDV - 4 Beyannamesi kdv

Beyannamenin hazırlanmasıyla birlikte “Hasılat Bildirimi” sekmesine yazılan hesap kodlarına göre tutarlar otomatik gelecektir.

image-69-1024x551 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları kdv4 KDV - 4 Beyannamesi kdv

“Vergi Bildirimi” sekmesi kontrol edilir.

image-70-1024x552 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları kdv4 KDV - 4 Beyannamesi kdv

Ardından sırasıyla “XML Dosya Oluştur (F11)” ve “Kaydet (F2)” butonlarına tıklanır. Böylelikle hazırlanan beyanname gönderim için hazır hale gelmiş olacaktır.

image-71-1024x551 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları kdv4 KDV - 4 Beyannamesi kdv

.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi-4 Nasıl Hesaplanır?

Hesaplama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken NET HASILATA UYGULANACAK VERGİ ORANIDIR, bu oran 1,5 olarak belirtilmiştir. Hesaplamalarda matrah toplamları *1,5 ile hesaplanır.

Örneğin: %10 KDV oranı için matrah tutarı 750 TL, KDV 75 TL’dir. %20 KDV oranı için matrah tutarı 10.562 TL, KDV 2.112,40 TL’dir. Bu örneğe göre hesaplama yapılırken aşağıdaki formül kullanılmalıdır.

MATRAH+KDV TUTARI+İSTİSNA TUTARI*%1,5 =ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ TUTARI

750+75+10562+2112,40=13499,40 TL

13499,40TL *%1,5 = 202,49 TL

image-72-1024x552 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları kdv4 KDV - 4 Beyannamesi kdv

.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi-4 Nasıl Gönderilir?

Beyannamenizi kaydettikten sonra, Muhasebe İşlemleri sayfasındaki “e-Beyanname (Paket)” modülüne tıklanır.

image-73-1024x552 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları kdv4 KDV - 4 Beyannamesi kdv

Açılan sayfada;

 1. Firma Seçimi
 2. Beyanname Seçimi
 3. Dönem Bilgisi
 4. Paket Adı
 5. e-Paket Gönder

Alanları seçilir ya da doldurularak beyanname otomatik gönderilebilir.

***Not: Otomatik beyanname gönderimi için beyanname şifrelerinizin programa girilmiş olması gerekmektedir. Beyanname şifresini programa kaydetmek için Muhasebe İşlemleri sayfasında, Ayarlar → SM, SMMM, YMM Bilgileri sekmesindeki sağ alt tarafta bulanan e-Beyanname Şifresi(F8) butonuna tıklayarak şifrelerinizi programa tanımlamalıdır.

image-75-1024x551 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları kdv4 KDV - 4 Beyannamesi kdv
Top