Zirve Yazılım Defter Beyan Uygulaması Kullanımı

1205-1-1024x724 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

Zirve Programlarımızdan yapmış olduğunuz kayıtlarınız Defter Beyan sistemine uygun bir şekilde çevrilerek online olarak aktarılmak üzere tasarlanmıştır. Bu yazımızda Zirve Yazılım Defter Beyan Uygulaması Kullanımı nasıl yapılmaktadır anlatmaya çalışacağız.

1) DEFTER BEYAN SİSTEMİ

1.1) DEFTER BEYAN SİSTEMİNDEN MÜKELLEF ONAYI NASIL YAPILIR?

Zirve Programlarımızdan yapmış olduğunuz kayıtlarınız Defter Beyan sistemine uygun bir şekilde çevrilerek online olarak aktarılmak üzere tasarlanmıştır. Gönderimler Serbest Meslek Defteri , İşletme ve Basit Usul defter türleri için geçerli olacaktır.  Zirve programından girmiş olduğunuz Gelir/Gider kayıtları Defter Beyan modülünde Gelir ve Gider alanlarına yansıtılacaktır. Gönderim işlemi yapabilmek için  www.defterbeyan.gov.tr adresinde yer alan mükellefiniz için veri gönderimi yapmadan önce mükellefin bilgilerini onaylamak gerekmektedir.

image-199 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

1.2) ZİRVE PROGRAMINDAN DEFTER TÜRLERİNİN SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Firma Bilgileri modülünde Vergi dairesi / No / Kodu alanı dolu olmalıdır.

Gelir vergisi (E) Kurumlar Vergisi (H) Basit usul (H) ise ve Firma defter türü İşletme seçili ise İşletme Defteri,

Gelir vergisi (E) Kurumlar Vergisi (H) Basit usul (H) ise ve Firma defter türü Serbest Meslek Defteri seçili ise Serbest Meslek  Defteri,

Gelir vergisi (H) Kurumlar Vergisi (H) Basit usul (E) ise ve Firma defter türü İşletme seçili ise Basit Usul olarak gelecektir.

image-1-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül
image-2-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

***Firma Adi ortaklık ise , İşletme ve Serbest Meslek için iki ayrı firma açılmalıdır.

2) DEFTER BEYAN MODÜL İŞLEVLERİ

2.1) DÖNEM SEÇİMİ

image-4-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

2.2) GELİR İŞLEMLERİ

Zirve Programı İşletme modülünde gelir sayfasına girilen kayıtların, defter beyan modülüne işlenmesi.

2.2.1) Gelir Belge Bilgisi
image-5-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

(1) Gönderim Durumu

Belgenin defter beyan sistemine gönderim durumunu belirtir. Gönderim Durumunda;

Bekliyor Belgenin henüz defter beyan portalına gönderilmediğini ifade eder.

Gönderildi Belgenin sorunsuz bir şekilde defter beyan portalına iletildiğini ifade eder.

Hatalı Belge Belgenin defter beyan portalına gönderilemediğini ve belgede hata olduğunu ifade eder, ilgili belgelerdeki hatalar işlem sonunda not defteri şeklinde Zirve tarafından ekrana yansıtılır, belgeleri göndermeden kontrol etmekte mümkündür Bknz; 5.4) Gelir/Gider Belgelerini Kontrol Et

Değiştirildi Belgenin defter beyan portalına gönderildikten sonra değiştirildiğini ifade eder.

Portaldan Silindi Defter beyan portalına gönderilmiş olan belgenin Zirve Portal Belge Listesi Görüntüle kısmından silindiğini ifade eder. Bknz; 3)Zirve Portal Belge Listesi Görüntüle

(2) Deftere Kayıt Tarihi

Defter beyan sistemine gönderilecek olan belgenin ilk kayıt tarihini ifade eder. Belge Tarihi ile aynıdır.

(3) Belge Tarihi

Defter beyan sistemine gönderilecek olan belgenin tarihini ifade eder. Kayıt tarihi ile aynıdır

(4) Belge Türü

Firmanın defter türüne göre belirlenen belge türleridir. Belge Türü alanında Gelir türleri ve gelir alt türlerini tablolardan kontrol edebilirsiniz.

image-6-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül
image-7-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül
image-8-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

(5)-(6) Seri No – Sıra No

İşletme modülünden Gelir/Gider kaydı işlerken evrak numarasını Defter Beyan modülüne seri ve sıra no şeklinde otomatik getirir. Seri no gelmesi için evrak no kısmına A0001 şeklinde kayıt girildiğinde  seri ve sıra no Defter Beyan modülüne Seri No A Sıra No 0001 olarak gelecektir.

image-9-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

(7) Belge Tutarı

Evrakın toplam tutarını ifade eder

(8) Kredi Kartı Tutarı

Evrakın toplam kredi kartı tutarını ifade eder.

(9) Vergi Mükellefiyeti

Evrakın kesildiği carinin vergi mükellefi olup olmadığını ifade eder. İşaretli ise bu cari bir vergi mükellefidir. Vergi mükellefi olan carinin TCKN / VKN alanı ve Vergi dairesi alanı dolu olmak zorundadır.

(10) TCKN/VKN

Carilerin vergi numarası veya tc kimlik numarasını ifade eder.

(11) Adı /Unvan Devam (12) Soyadı / Unvan

Evrakın kesildiği carinin ad, soyad veya unvan bilgilerini ifade eder. Noterler birliği şifreniz mevcut ise Vergi dairesi Sorgula butonu ile bu alanı otomatik doldurabilirsiniz. Bknz 4) Vergi Dairesi Sorgula

(13) Vergi Dairesi /Ülke kodu

Evrakın kesildiği carinin Vergi dairesi ve ülke kodunu ifade eder. Noterler birliği şifreniz mevcut ise Vergi dairesi Sorgula butonu ile bu alanı otomatik doldurabilirsiniz. Bknz 4) Vergi Dairesi Sorgula

(14) Adres

Evrakın kesildiği carinin adres bilgilerini ifade eder. Noterler birliği şifreniz mevcut ise Vergi dairesi Sorgula butonu ile bu alanı otomatik doldurabilirsiniz. Bknz 4) Vergi Dairesi Sorgula

2.2.2) Gelir Belge Detay Bilgileri
image-10-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

(1) Satış Türü

Gelir Belge Bilgisi bölümünde seçilen Belge Türüne ilişkili olarak gelir, bu kayıtları  Zirve programında işletme modülünden girebilmek için , İşletme Ayar ve Tuş Bilgileri alanından 23- Defter Beyan alanlarını göster işaretli olmalıdır. Bu ayar seçildikten sonra Gelir/Gider ekranında Defter Beyan Bilgileriniz aktif olacaktır. Zirve programına alt türlerin gelmesi için Zirve programına ilgili firmayla giriş yapılmış olmalı ve Defter beyan modülüne giriş yapılıp Ayarlar ‘’Hizmet Alt Türlerini Güncelle’’ butonuna tıklayıp alt türlerin gelmesi sağlanmalıdır.

satis-turu Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül
image-12-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

(2) Gelir Kayıt Türü

Seçilen satış türüne ilişkili olarak gelir.

(3) Gelir Kayıt Alt Türü

Gelir kayıt alt türü Defter beyan portalından kullanıcı tarafından tanımlanır ve bu alana otomatik gelmesi sağlanır. Defter beyan modülünde Hizmet alt türleri güncelle butonuna basarak , portala tanımlamış olduğunuz alt türleri bu alana çekebilirsiniz. Bknz 2.6) Ayarlar  = > 2.6.5) Hizmet alt türleri güncelle

(4) Açıklama

İşletme kayıtlarında girmiş olduğunuz açıklama kısmını ifade eder.

(5) Brüt Ücret

İşetmede girmiş olduğunuz evrakın matrah tutarını ifade eder

(6) Kdv’siz İşlem mi?

İşetmede girmiş olduğunuz evrakın Kdv’li – Kdv’siz seçimini ifade eder.

(7) Kdv Oranı

İşetmede girmiş olduğunuz evrakın Kdv oranını belirtir

(8) Hesaplanan Kdv

İşetmede girmiş olduğunuz evrakın Kdv tutarını ifade eder.

(9) Stopaj

İşetmede girmiş olduğunuz evrakın Stopaj Kodunu ifade eder.

(10) Stopaj Oranı %

İşetmede girmiş olduğunuz evrakın Stopaj oranını ifade eder.

(11) Stopaj Tutarı

İşetmede girmiş olduğunuz evrakın stopaj tutarını ifade eder.

(12) Toplam

İşetmede girmiş olduğunuz evrakın toplam tutarını ifade eder.

2.3) Gider İşlemleri

Zirve Programı İşletme modülünde gider sayfasına girilen kayıtların, defter beyan portalına işlenmesi.

2.3.1) Gider Belge Bilgisi
image-13-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

(1) Gönderim Durumu

Belgenin defter beyan sistemine gönderim durumunu belirtir. Gönderim Durumunda;

Bekliyor Belgenin henüz defter beyan portalına gönderilmediğini ifade eder.

Gönderildi Belgenin sorunsuz bir şekilde defter beyan portalına iletildiğini ifade eder.

Hatalı Belge Belgenin defter beyan portalına gönderilemediğini ve belgede hata olduğunu ifade eder, ilgili belgelerdeki hatalar işlem sonunda not defteri şeklinde Zirve tarafından ekrana yansıtılır, belgeleri göndermeden kontrol etmekte mümkündür Bknz; 5.4) Gelir/Gider Belgelerini Kontrol Et

Değiştirildi Belgenin defter beyan portalına gönderildikten sonra değiştirildiğini ifade eder.

Portaldan Silindi Defter beyan portalına gönderilmiş olan belgenin Bknz; 3) Portal Belge Listesi Görüntüle kısmından silindiğini ifade eder.

(2) Deftere Kayıt Tarihi

Defter beyan sistemine gönderilecek olan belgenin ilk kayıt tarihini ifade eder. Belge Tarihi ile aynıdır.

(3) Belge Tarihi

Defter beyan sistemine gönderilecek olan belgenin tarihini ifade eder. Kayıt tarihi ile aynıdır

(4) Belge Türü

Firmanın defter türüne göre belirlenen belge türleridir. Belge Türü alanında ;

image-43-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül
image-45-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül
image-46-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül
2.3.2) Gider Belge Detay Bilgileri
image-17-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

(1) Alış Türü

Gider Belge Bilgisi bölümünde seçilen Belge Türüne ilişkili olarak gelir, bu kayıtları  Zirve programında işletme modulunden girebilmek için , İşletme Ayar ve Tuş Bilgileri alanından 23- Defter Beyan alanlarını göster işaretli olmalıdır. Bu ayar seçildikten sonra Gelir/Gider ekranında Defter Beyan Bilgileriniz aktif olacaktır. Bknz ; 2.2.2) Gelir Belge Detay Bilgileri => (1) Satış Türü

(2) Gider Kayıt Türü

Seçilen Alış Türüne ilişkili olarak gelir.

(3) Gider Kayıt Alt Türü

Seçilen Gider Kayıt Türüne göre farklılık gösterir, tanımlamalar sabittir ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. Zirve programı bu kayıtları otomatik yenilemektedir.

(4) Tutar

Girilen evrakın matrahını ifade eder.

(5) Açıklama

İşletme kayıtlarında girmiş olduğunuz Açıklama kısmını ifade eder.

(6) KDV’siz İşlem mi?

İşletmede girmiş olduğunuz evrakın Kdv’li-Kdv’siz seçimini ifade eder.

(7) KDV oranı

İşletmede girmiş olduğunuz KDV oranını ifade eder.

(8) KDV

İşletmede girmiş olduğunuz evrakın KDV tutarını ifade eder.

(9) KDV Tevkifatı

İşletmede girmiş olduğunuz evrakın varsa Tevkifat tutarını ifade eder.

(10) Kısmi Tevkifat Oranı

İşletmede girmiş olduğunuz evrakın varsa Tevkifat oranını (3/10,5/10,7/10,9/10) ifade eder.

(11) Stopaj Kodu

İşletmede girmiş olduğunuz evrakın stopaj kodunu ifade eder (muhtasar tür kodlarıdır).

(12) Stopaj Oranı

İşletmede girmiş olduğunuz evrakın stopaj oranını ifade eder.

(13) Stopaj Tutarı

İşletmede girmiş olduğunuz evrakın toplam stopaj tutarını ifade eder.

(14) Ödeme Türü Kodu

İşletmede girilen evrakın ödeme tur kodunu ifade eder, Gider kayıt alt türüne göre farklılık gösterir, kodlar Defter beyan portalından otomatik çekilir

(15) Toplam

İşletmede girilen evrakın toplam tutarını ifade eder.

2.4) Beyannameler

image-18-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

Zirve programından oluşturulan muhtasar beyanname defter beyan portalına otomatik gönderilebilmektedir. Gönderim işlemi yapabilmek için öncelikle Zirve programından muhtasar beyanname modülünde beyanname hazırlanılır ve kaydedilip xml oluşturulur.

Oluşturulan beyanname xml i Defter Beyan modülünde ‘’Beyannameler’’ sekmesinde listelenecektir. Beyanname seçilip ‘’Beyanname Gönder’’ Butonu ile Defter Beyan Portalına otomatik gönderilir.

Gönderilen beyanname de hata alınsa dahi defter beyan portalında beyanname oluşacaktır, onaylama işelimini defter beyan portalından yapmadan önce beyannamenizi mutlaka kontrol ediniz.

2.5) Gelir-Gider Ayarları

image-19-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

Gelir – Gider ayarları , defter beyan portalında oluşturulan alt türleri eşitlemek amacıyla kullanılan modüldür.

2.5.1) Alt Türleri Portal İle Eşitle

Alt Türleri Portal İle Eşitle butonu , defter beyan sisteminde oluşturulmuş Hizmet Satış Alt Türleri , Ticari Mal Gelir Gider Alt Tüleri ve GVK 18 Satış Alt Türlerini , Zirve programı ile eşitlemenizi sağlar. Bu alanda alt türlerde değişiklik veya silme işlemi yapabilirsiniz. Her yaptığınız değişiklikte bu butona tıklayarak yapmış olduğunuz değişiklikleri Gelir İdaresi Başkanlığı Defter Beyan portalına göndermeniz gerekmektedir.

2.6) Ayarlar

Ayarlar defter beyan işlemlerinizde, portal şifreleriniz,apı key,apı secret bilgilerinizin olduğu ve Zirve programının defter beyan portalı ile entegre çalışmasını sağlandığı alandır. Bu alandaki bilgiler uygun şekilde ve doğru girilmek zorundadır.

image-20-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül
2.6.1) Sm Smmm veya Ymm Bilgileri

Bu bilgiler müşavir bilgileridir, Zirve programındaki Ayarlar => SM,SMMM,YMM Bilgileri sekmesinden girilen bilgileri otomatik çeker.

2.6.2) Defter Beyan Bilgileri 

Defter beyan bilgileri , defter beyan portalından tanımlanan API KEY ve API SECRET yazıldığı alandır. Bu bilgiler müşavirin kendi API KEY ve API SECRET olmalıdır. Aksi takdirde gönderim işlemi yapılamaz veya yanlış yapılır.

API KEY ve API SECRET tanımlama

www.defterbeyan.gov.tr adresinden defter beyan portalına giriş yapılır.

image-21-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

KULLANICI sekmesi seçilerek ana kullanıcı (müşavir) tarafından sisteme giriş yapılır.

image-22-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

Giriş yapıldıktan sonra Sol kısımda görünen sekmelerden Sistem Yönetimi => Dış Sistem Kullanıcısı Tanımlama sekmelerine tıklıyoruz. Daha sonra Entegratör seçiminden ZİRVE seçiyoruz ve hemen sağ tarafında bulunan Seç Butonuna tıklıyoruz.

image-23-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

Seç Butonuna tıkaldıktan sonra bir bilgilendirme metni çıkacaktır, sol alt köşedeki Bilgilendirmeyi okudum,anladım ve kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyip, sağ alt köşedeki Oluştur butonuna tıklıyoruz.

image-24-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

Oluşturulan API KEY ve API SECRET kopyalanarak Defter Beyan Bilgileri kısmındaki API Key ve API Secret alanlarına yapıştırılır ve Kaydet Butonuna tıklayarak bu tanımlama kaydedilir.

image-25-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

Kaydetme İşleminden Sonra TLS SSL Register Aktif Et butonuna tıklaynız. Bknz ; 2.6) Ayarlar => 2.6.6) TLS SSL Register Aktif Et.

Bu işlemleri eksiksiz tamamladıktan sonra, gönderme işlemini yapabilirsiniz.

2.6.3) Mükellef Defteri Kendisi Gönderecek

Defter beyan portalına gönderim İşlemi mükellefin kendisi tarafından yapılıyor ise bu durumda mükellefin kendine ait API KEY ve API SECRET ı kullanılmalıdır.

Mükellef için API KEY ve API SECRET tanımlama

www.defterbeyan.gov.tr adresinden defter beyan portalına giriş yapılır.

image-26-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

KULLANICI sekmesi seçilerek ana kullanıcı (müşavir) tarafından sisteme giriş yapılır.

image-27-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

Mali Müşavir İşlemlerinden => Mükellef Yönetimine girilir

image-28-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

İlgili mükellef seçilerek Hızlı Geçiş Yap butonuna basınız.

image-29-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

Mükellef ekranına girdikten sonra , Sistem Yönetimi => Dış Sistem Kullanıcısı Tanımla sekmelerinden Entegratör Seçiminde ZİRVE seçip Seç butonuna tıklayınız.

image-30-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

Seç Butonuna tıkaldıktan sonra bir bilgilendirme metni çıkacaktır, sol alt köşedeki Bilgilendirmeyi okudum,anladım ve kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyip, sağ alt köşedeki Oluştur butonuna tıklayınız.

image-31-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

Ayarlar bölümündeki Mükellef Defteri Kendi Gönderecek kutucuğu işaretlenerek bu alan aktif edilir. Defter beyan portalından oluşturulan Mükellef API KEY ve API SECRET kopyalanarak Mükellef Defteri Kendisi Gönderecek alanındaki API KEY ve API SECRET bölümüne yapıştırılır ve Kaydet Butonuna tıklayarak bu tanımlama kaydedilir.

image-32-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül
2.6.4) Meslek Odaları Defter Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi

Meslek odalarına bağlı müşavirler için Ayar kısmında belirtilen Meslek Odaları Defter Beyan Kullanım Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi alanı eksiksiz doldurulmalıdır. Kullanıcı Gelir İdaresi Vedop şifrelerini de bu alana tanımlayarak Meslek Odası Aracılık Sözleşmesi butonundan işlemlerini yapabilirler. Gönderim konusunda ise Sm,Smm veya Ymm Bilgileri ile birlikte Müşavire ait API KEY ve API SECRET alanları dolu olmalıdır. Meslek odaları işlemlerinde Mükellef Defteri Kendisi Gönderecek alanı kullanılamaz.

image-33-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül
2.6.5) Hizmet Alt Türlerini Güncelle

Defter Beyan Portalına tanımlanmış olan Gelir Kayıt Alt Türlerini Zirve Programı ile eşitlemekte kullanılır. Defter beyan portalına yeni Gelir Kayıt Alt türü ekleme yapıldığında Hizmet Alt Türlerini Güncelle butonuna basınız.

2.6.6) TLS SSL Register Aktif Et

Sertifika hatalarının  engellenmesi için kullanılır.

3)Portal Belge Listesi Görüntüle

Dönem bilgisi seçilerek Gelir idaresinin portalına göndermiş olduğunuz kayıtların Zirve programında Zirvede Belge kısmında ’VAR’ ya da ‘YOK’ şeklinde karşılığını gösterir. Portaldan bu kayıtları tek tek silmek yerine bu bölümden shift tuşuna basılı tutarak ok tuş yardımıyla tümünü seçip ‘Seçili Belgeleri Sil’ ile portaldan ve defter beyan modülünden silinmiş olur. Portaldan silme işlemi yapıldığında Zirve programındaki kayıt silinmez. Belgenin hem portaldan hem Zirve e defter modülünden eşit zamanlı silinebilmesi için Portal Belge Listesi Görüntüle modülünden silinmesi gerekmektedir.

image-34-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

4)Vergi Dairesi Sorgulama

Zirve programında Ayarlar => SM,SMMM,YMM Bilgileri kısmında e-Defter(Noter) Şifresi tanımlı ise defter beyan sisteminde TCKN/VKN bilgisi varsa  Vergi Dairesi/Ülke  Kodu kısmında sorgulama yapılabilir ve otomatik olarak getirir.

image-35-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül
image-36-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

5)Kayıtları Defter Portalına Gönder

İşletme defterinde girilen kayıtları toplu şekilde ya da şeçim yaparak gönderilmeyi sağlar.

5.1)Tüm Kayıtlar (Bekliyor Olanlar)

İşletme defterinde girilen kayıtların defter beyan sistemine gönderilmesini sağlar. Gelir ve gider belgelerinde gönderim durumunda ‘Bekliyor’ olanları toplu şekilde gönderilmesini sağlar. Sadece gelir belgelerini ya da gider belgelerini seçerek göndermek mümkündür.

image-37-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

5.2)Seçilen Kayıtlar

İşletme defterinde girilen kayıtların defter beyan sistemine gönderilmesini sağlar. Gelir ve gider belgelerinde sadece seçili olan gelir ya da gider kaydını göndermek mümkündür. Birden fazla belgeyi seçmek için klavyeden ctrl tuşuna basılı tutarak mause sol tuşu ile seçim yapılabilir.

image-38-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

5.3)Sadece Değiştirilenler

image-39-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

Belge Defter Beyan portalına gönderildikten sonra herhangi bir değişiklik yapılırsa, Gönderim durumu Değiştirildi olacaktır Bknz; 2.2.1) Gelir Belge Bilgisi => (1)Gönderim Durumu. Bu evrağı tekrar Defter Beyan Portalına göndermek için Sadece Değiştirilenler seçeneği işaretlenerek Gönder butonuna basınız.

5.4) Gelir Gider Belgelerini Kontrol Et

image-40-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

Belgeleri portala göndermeden önce kontrol etmek amacıyla kullanılır.

image-41-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve işletme zirve defter beyan defter beyan DBS basit usül

Herhangi bir hata varsa Program bu hataları not defteri olarak ekrana getirir.

Bazı Örnek Gider Kayıtları

İşyeri Kira Gideri  Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, Diğer, Gider Pusulası)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü Kira (GVK 68/1)

Personel Brüt Ücret Gideri  Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, Diğer)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Çalışan/Personel Bordro Giderleri => Gider Kayıt Alt Türü Brüt Ücret

İşyeri Aidat Gideri  Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura,Diğer)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü İşyeri Aidat (GVK 68/1)

Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı Gideri  Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, Diğer, e-Serbest Meslek Makbuzu, Yolcu Taşıma Bileti, Serbest Meslek Makbuzu)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü Avukatlık Hukuk ve Müşavirlik GiderleriMali Müşavirlik Gideri  Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, Yolcu Taşıma Bileti, Serbest Meslek Makbuzu)  => Alış Türü Normal Alım

=> Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü Muhasebe/Mali Müşavirlik (GVK 68/1)

Temizlik Gideri  Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, Çoklu (Birden Fazla)Belge Girişi, ÖKC Fişi, Perakende Satış Fişi, Gider Pusulası)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü Temizlik (GVK 68/1)

Gıda Harcamaları Gider  Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, Çoklu (Birden Fazla)Belge Girişi, ÖKC Fişi, Perakende Satış Fişi)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü Yemek, Market vs. Gıda Harcamaları (GVK 68/1)

Taşıt Akaryakıt Gider  Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, Çoklu (Birden Fazla)Belge Girişi, ÖKC Fişi, Perakende Satış Fişi)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü Taşıt Akaryakıt Giderleri (GVK 68/5)

Kırtasiye Malzemesi Gideri Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, Çoklu (Birden Fazla)Belge Girişi, ÖKC Fişi, Perakende Satış Fişi, Gider Pusulası)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü Kırtasiye Giderleri (GVK 68/1)

Taşıt Bakım Onarım Gideri Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, ÖKC Fişi, Perakende Satış Fişi)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü Taşıt Bakım Onarım Giderleri (GVK 68/5)

Seyehat ve Yol Gideri Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, Çoklu (Birden Fazla)Belge Girişi, e-Bilet, ÖKC Fişi, Perakende Satış Fişi)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü Seyehat Ve Yol Giderleri (GVK 68/3)

Elektrik Tüketim Bedeli Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü Elektrik (GVK 68/1)

Su Tüketim Bedeli Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura,)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü Su (GVK 68/1)

Telefon, Faks, İnternet Hizmeti Gider  Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, Diğer)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü Telefon, Faks, İnternet ve Diğer Haberleşme Giderleri (GVK 68/1)

Otopark Gideri Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, Diğer, Çoklu (Birden Fazla)Belge Girişi, ÖKC Fişi, Perakende Satış Fişi)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü Otopark Gideri (GVK 68/5)

Noter Hizmet Gideri Belge Türü (Fatura, Diğer)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü Noter Makbuzları (GVK 68/1)

Temsil Ağırlama Gideri Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, Çoklu (Birden Fazla)Belge Girişi, ÖKC Fişi, Perakende Satış Fişi, Gider Pusulası)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü Temsil Ve Ağırlama Gideri (İş yemeği vb.) (GVK 68/1)

Doğrudan Gider Yazılan Demirbaş Gideri Belge Türü (Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, ÖKC Fişi, Perakende Satış Fişi, Gider Pusulası)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Serbest Meslek Kazancına Ait Giderler => Gider Kayıt Alt Türü Doğrudan Gider Yazılan Demirbaş (GVK 68/1-4)

Kıdem Tazminat Gideri Belge Türü (Diğer)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Çalışan/Personel Bordro Giderleri => Gider Kayıt Alt Türü Kıdem Tazminatı

İhbar Tazminat Gideri Belge Türü (Diğer)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Çalışan/Personel Bordro Giderleri => Gider Kayıt Alt Türü İhbar Tazminatı

Sgk İşveren Payı Gideri Belge Türü (Diğer)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Çalışan/Personel Bordro Giderleri => Gider Kayıt Alt Türü Sgk İşveren Payı

Sgk İşsizlik İşveren Gideri Belge Türü (Diğer)  => Alış Türü Normal Alım => Gider Kayıt Türü Çalışan/Personel Bordro Giderleri => Gider Kayıt Alt Türü  İşsizlik İşveren Payı

6 ) SIKÇA SORULAN SORULAR

HATA SEBEP ÇÖZÜM
Mükellef Token alınamadı. Lütfen bir süre sonra tekrar deneyiniz. Apı Key & Apı Secret hatalı. Defter beyan portalından tekrar Apı key & Apı Secret yenilenmelidir. Bknz; 2.6.2.1) API KEY ve API SECRET tanımlama  
Hata kodu :’’10200104’’ Hata :’’Kullanıcının erişim yetkisi bulunmamaktadır’’    
Hata kodu:’’40105201’’Bu belge türünde aynı seri ve sıra no ile bir kayıt zaten mevcut.’’   Defter beyan portalından aynı seri ve sıra nolu kayıtın silinip yeniden gönderilmesi
‘’Servis yanıt vermiyor.’’ Gib ten gelıyor Defter beyanı kapat aç tekrar dene
Hata kodu:’’10200102’’ Hata:X raporu belge türünde normal satışlar satış türü ile ve Hizmet satışı gelir kayıt türü seçimi ile gelir kaydı oluşturulamaz. Z raporu için seçilen alt türler hatalı Kayıt türleri düzenlenir.
Hata Kodu:’’40105202’’ Hata: Windows uptade Windows güncellemelerinin yapılması gerekir.
Hata Kodu:’’10200102’’Hata: Bu belge türü için zorunlu alan.Alan adı:Vergi Dairesi Vergi dairesi Vergi Dairesi seç.
  [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()). SQL Server yok veya erişim engellendi     Ana makine bağlantısında sorun var. Port eklemek sorunu çözecektir.
Line 3099; Incorrect syntax near ’,’. Line 2843: Incorrect syntax near ’,’. Line 2587: Incorrect syntax near ’,’. Line 2331: Incorrect syntax near ’,’. Sql 2000 kullanılıyor. Zirve Programının kullandığı sql 2008 olmalıdır.
‘’Eklenen gelir , süreci devam eden MUHTASAR beyannamelerini etkilemektedir. Önce beyanname sürecini tamamlayınız.’’ Defter Beyan Portalında bekleyen MUHTASAR beyanname var. Defter Beyan Portalına giriş yapıp Beyannameler kısmından bekleyen beyannameyi silmeniz gerekmektedir.
Hata Kodu : ‘’10200104’’ Hata:’’Kullanicinin erişim yetkisi bulunmamaktadır.’’ Vergi numarası hatalı   Mükellefin vergi/tc numarası firma bilgilerinden kontrol edilmelidir.
‘’Session invalidated.’’ Vergi numarası eksik Ayarlar kısmında mali müşavir vergi numarası tc kimlik numarası doldurulmalı.
Hata Kodu:’’40105201’’ Hata:’’Kayıt ekleyebilmek için /paketgönderilecek/’’ statüsünde olan onaylanmamış beyannamelerinizi silmeniz gerekmektedir. Bu işlemi beyannameler menüsünde yer alan Beyannamelerim bölümünden yapabilirsiniz.’’ Onaylama aşamasında bekleyen beyanname/beyannameler var. Defter Beyan Portalına giriş yapıp Beyannameler kısmından bekleyen beyannameyi silmeniz gerekmektedir.
Login failed for user ’zirvenet.’ Yetki bulunamadı. Ana makinadan ZirveDBOnar dan yetki verilmesi gerekiyor.
‘’Kullanıcının aktif oturumu bulunmaktadır.’’ GİB’dan gelen Hata mesajıdır. Kullanıcın  defter beyan portalında aktif olduğunu ifade eder. Sistem yoğunluğundan kaynaklanabilir, oturum açık kalmış olabilir
Hata Kodu:’’10200102’’ Hata:’’/’’GelirBelgesiTürü/’’boş olamaz.’’ Alt tablonun (Gelir Belge Detay Bilgileri) nin boş gelmesi sonucu gelen hatadır. Gelir belge bilgisi kısmında hatalı seçilen Belge türünden kaynaklanmaktadır.
Top