e-Serbest Meslek Makbuzu hakkında merak edilenler

soru cevap

e-smm nedir?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulaması, Serbest Meslek Makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır.

e-SMM’ye Kimler Geçecek?

Mali Müşavir, Avukat, Yazar, Bestekar, Ressam, Yönetmen, Öğretmen, Kimyager, Mimar/Mühendis, Doktor, Ebe, Diş Hekimi, Menajer, Senarist v.b. (serbest meslek erbapları)

 E-SMM ye başvurmak için E imza yada Mali mühür almamız gerekiyor mu? Hangi e- imzayı almamız gerekiyor.

Evet mutlaka bir e imzanızın ya da mali mühürünüzün olması gerekiyor. Mali mühürü sadece başvuru ve makbuz onaylamak için kullanabilirsiniz, e imza ile bilir kişilik bağımsız denetim gibi başka alanlarda da kullanabilirsiniz.

 Adi ortaklık için e imza mı yoksa mali mühür mü almamız gerekiyor..

Adi ortaklık için Gelir idaresi vasıtası ile ilgili formları doldurarak mali mühüre başvurmalısınız.

Halen kullanmakta olduğumuz doktor pos ları kullanmaya devam edebilecekmiyiz.

1 haziran 2020 tarihinden itibaren halen kullanmakta olduğunuz doktor posları serbest meslek makbuzu yerine kullanamayacaksınız. Doktorlar da E –smm kesmek zorundalar bununla ilgili akıllı pos şeklinde ön planda bilgi fişi veren arka planda E-Smm kesen cihazlar kullanılabilir.

Kestiğimiz Elektronik makbuzlar karşı firma E fatura da ise sistemine düşecek mi?

e-Smm e-arşiv fatura mantığı ile çalıştığı için karşı taraf e-fatura mükellefi de olsa sistemine düşmeyecektir. Sizin mutlaka karşı firmaya iletmeniz gerekir.

e-SMM’ye geçiş zorunlumudur?

Serbest meslek erbaplarından;
a) 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 1/6/2020 tarihine,
b) 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren Tebliğde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

e-SMM’nin özellikleri nelerdir?

Serbest meslek erbabı tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak 213 sayılı VUK hükümlerine göre düzenlenir.

 • Kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
 • Elektronik ortamda veya kağıda basılı olarak iletilebilir
 • Dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilir
 • (GİB) Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlanır.

e-Smm gönderiminde mali mühür / e-imza ya ihtiyaç var mı ?

Özel entegratör kullanan kullanıcılar için, mali mühür / e-imza sadece aktivasyon sırasında gereklidir. Aktivasyonlarınız yapıldıktan sonra makbuz gönderiminde mali mühüre ihtiyaç yoktur.

e-SMM uygulamasının avantajları nelerdir?

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu kolaylıkları

 • Veri kaybının önler
 • Baskı, arşivleme, depolama, kargolama gibi maliyetleri ortadan kaldırır
 • Yanlış kesilen faturaların iptali kolayca yapılabilir
 • Hatalı işlemler, iade ve ret süreçleri elektronik olarak yönetilir
 • Hatalı işlem yapma riski minimuma iner
 • e-Mail ve sms ile alıcıya gönderilir
 •  e-SMM raporu hızlı ve kolayca oluşturulabilir. Bu da size zaman ve verimlilik kazandırır.
 • İşlemler hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde yapılır
 • Zamandan tasarruf sağlar
 •  e-SMM 10 yıl süreyle güvenli biçimde saklanır. Dolayısıyla arşiv ve depolama maliyetleri azaltır
 • Kağıt kullanımını azaltarak,hem maliyetleri düşürür hem de çevreyi korumaya yardım eder

e-SMM alıcısına nasıl iletilir?

e-smm alıcının isteği doğrultusunda elektronik ortamda veya ıslak imzalı kağıt çıktısı alınarak iletilebilir.

Makbuzlarda logo, kaşe, imza zorunlu mu ?

Makbuzlarda imza zorunlu, kaşe ve logo isteğe bağlıdır.

Mobil imzam var kullanabilir miyim?

mobil imza kullanamazsınız.

e-smm yi geçmiş bir tarihe kesebilir miyim?

 Sistem geçmiş tarihe makbuz kesmenize izin veriyor.Ancak Serbest meslek faaliyeti tahsilat esasına bağlı olduğundan tahsil anında kesilmesi gerekiyor.

Makbuzlar iptal edilebilir mi?

Evet, makbuzlar iptal edilebilir. İptal edilen e-Serbest Meslek Makbuzları özel entegratörünüz tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına raporlanır.

kesilen makbuzlar otomatik olarak defter beyan sistemine de aktarılıyor mu?

Şu an ki uygulamada GİB üzerinde otomatik bir yapı olmadığı için düzenlenen Serbest Meslek Makbuzlarının defter beyan sistemine manuel olarak girilmesi gerekmektedir.

e-smm ye geçiş yaptıktan sonra kağıt makbuz kesebilir miyim?

e-Serbest Meslek Makbuzu’na geçiş yapan mükellefler, uygulamaya geçiş yapmalarının ardından kağıt makbuz kesemezler.

sadece e-smm kullanacağım bunun için Zirve programı almam şart mı?

Zirve Programı almanız şart değildir. Kolay e-smm programı satın alıp sadece e-smm işlemlerini yapabilirsiniz veya GİB sisteminden makbuzlarınızı işleyebilirsiniz.

Kolay e-smm programını buradan inceleyebilirsiniz.

e-SMM Düzenlememe (geçmeme) cezası nedir?

Zorunluluk getirildiği halde e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-Serbest Meslek Makbuzu şeklinde düzenlenmesi gereken Serbest Makbuzunu, e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler (232′ nci maddenin fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar) hakkında Kanununda öngörülen hükümler uygulanır.

Merak edilenler yazımızda sorularınıza cevap bulamadıysanız, yorum kısmında sorularınızı cevaplamaya çalışacağız.

Top