Zirve Genel Muhasebe Kullanım Kılavuzu

zirve yazılım işletme defteri

Zirve Yazılım Genel Muhasebe modülü kullanımı hakkında yazmış olduğumuz bilgilendirme yazımız aşağıda kullanıcılarımız için paylaşılmıştır.

Genel Muhasabe Ayarlar Hakkındaki İlgili yazımız için tıklayınız.

Nasıl yapılır serimizdeki ilgili yazılara buradan ulaşabilirsiniz.

www.zirveyazilim.net üzerinden programlarımızı inceleyebilir, kampanyalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Zirve Programında Defter Türü Seçimi Nasıl Yapılır?

Firmanızın Firma bilgileri sekmesinde Defter Türü 2 ye ayrılır. Bunlar; Genel Muhasebe ve İşletme Defteridir. İşletme Defteri kendi içerisinde de İşletme Defteri ve Serbest Meslek Defteri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Defter türü seçiminizi firma bilgilerinden bu şekilde yapabilirsiniz.

Genel Muhasebe Giriş

Programımızda Muhasebe İşlemleri modülümüzden Genel Muhasebe modülüne giriş yapıp fişlerinizi bu modülden işleyebilirsiniz.

1.Hesap Planı

Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan, belirli bir sisteme göre hazırlanmış hesapların yer aldığı listeye Hesap Planı denir.

1.1  Yeni Hesap

Hesap planınızı açtığınızda yeni hesap (F3) butonu ile kendinize dair hesap kodlarını tanımlayabilirsiniz. Böylelikle programınızda kendinize ait hesap planını oluşturabilirsiniz.

1.2  Hesap Kodu Bilgi Girişi / Düzeltme

Bu modülden açmış olduğunuz hesap koduna dair bilgi tanımları yapılmaktadır.

***NOT: KDV Beyannamenizi hesap planını dikkate al seçeneği ile hazırlıyorsanız mor renkli alanları doldurmanız gerekmektedir.

1.3  Tek Düzen Hesap Planına Geç

Bu buton ile hesaplarınızda işlem yoksa yek düzel hesap planını listeye getirmektedir.

1.4  Zirve Hesap Planına Geç

Programda tek düzen hesap planına uygun şekilde detay hesapları olan şablon otomatik olarak listeye gelmektedir.

1.5 Excel’e Aktar

Hesap planınız excel’e aktarmak için kullanılmaktadır. Bu işlemi tabloya konumlanarak ctrl+shift+L kısayol tuşu ile programınızın birçok yerinde ilgili veriyi excel’e almak için kullanabilirsiniz.

1.6 Hesap Planı / Hesap Kopyala (F6)

Bu modülden bir başka firmanızın hesap planının; tamamını, kısmı ve hesaptan hesaba şeklinde hesaplarınızı kolayca kopyalamanızı sağlamaktadır. Örneğin yeni bir firma açtınız, kullandığınız firmalardan birinin hesap planını yeni firmanızda da kullanmak istiyorsunuz bu gibi durumlarda tamamı seçeneği ile hesap planını kopyalayabilirsiniz ayrıca yine başka firmanızda açmış olduğunuz hesap kodlarının belirli bir kısmını kopyalamak istiyorsanız ise kısmi seçeneği ile firmalar arası hesap planı kopyalama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

1.7 Hesaplar Arası Virman

Bir hesaptaki hareketi, başka bir hesaba taşımak için kullanılmaktadır. İlgili hesabın detay hesap olması zorunludur.

1.8 Cari Bilgi Kopyala

Bir firmanın cari bilgi tablosundaki veriyi, ilgili firmanızın cari bilgilerine kopyalamak için kullanılmaktadır.

1.9 Cari Bilgi Girişi

120 ve 320 li detay hesaplar için kullanılmaktadır. Cariye dair bilgi kayıt tablosudur.

2.Muavin

Hesap planında herhangi bir hesaba ait ayrılı işlemlerin görüntülendiği rapordur.

Başlangıç hesap kodunu seçerek, belirttiğiniz hesap kodunu; belirlediğiniz tarih aralığı, belirlediğiniz ay, para birimi, şube, borçlu / alacaklı, masraf merkezi, stok kodu ve tip olarak filtrelemeler yaparak dökümünü alabilirsiniz.

2.1 Muavin Seçenekleri (Alt+E)

Aldığınız muavin dökümde işaretlediğiniz alanlara göre döküm alabilirsiniz.

2.2 Kısayol Tuşları (Alt+K)

2.3 Muavin Butonlar ve İşlevleri

2.3.1 Fiş Düzeltme F3

Muavin dökümünü aldığınız hesabın, seçtiğiniz fişi düzeltmeye almaktadır.

2.3.2 Fişi Göster F10

Muavin dökümünü aldığınız hesabın, seçtiğiniz fişi göstermektedir.

2.3.3 Tevkifatlı satışlar

Bu kısımdan 391 li satış KDV hesap kodu, KDV oranı, tevkifat oranı, detay satış matrah hesap kodları tanımı yaparak tevkifatlı satış listesi alabilirsiniz. ***NOT: Tablonun doğru hazırlanabilmesi için fiş girişlerinde mutlaka Vergi /TC nolu ve Evrak No lu girilmesi gerekmektedir.

2.3.4 Ba/Bs F7

Ba/Bs Formlarını hazırlama modülüne geçmektedir.

Ba/Bs Formları nasıl hazırlanır.

2.3.5 Adat

Faize esas olacak fiyat ile günlerin çarpımı sonucunda bulunan rakamdır. Bu rakam faiz oranında sabit bölenine bölünmek suretiyle faiz hesaplanır.

2.3.6 Aylık Özet F5

İlgili hesabınızın aylık hesap özetini alabilirsiniz.

2.3.7 Yazdır

İlgili hesabınızın muavin dökümünü yazdırmak için kullanılmaktadır. Bitiş hesap koduna farklı bir hesap kodu yazarsanız başlangıç hesap kodu ve bitiş hesap kodu arası muavin dökümünü yazdırabilirsiniz.

2.3.8 İndirilecek KDV listesi

İndirilecek KDV listenizi yazdırma, excele aktarma işlemi işlemlerini yapabilirsiniz.

2.3.9 Fatura Kontrol F11

Mal alış, mal satış listenizi bu kısımdan alabilirsiniz.

2.3.10 Şablon Muavin

Tanımlamış olduğunuz şablona göre muavin listesini alabilirsiniz.

2.3.11 Kasa Defteri

Kasa hesap kodunuzu belirterek belirttiğiniz seçeneklere göre kasa defterinizin dökümünü alabilirsiniz.

2.3.12 Mizan ALT+M

Muavindeyken mizana geçmek için kısayol tuşudur mizan hakkında detaylı bilgi için; Bknz.3.Mizan

3.Mizan

Muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan, hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan özet bir tablodur.

Başlangıç ve bitiş hesap kodlarınızı tanımlayarak istediğiniz hesapların, belirttiğiniz tarih ve filtre seçenekleri ile mizanını alabilirsiniz.

Ctrl+Shift+L tuşları ile mizanınızı excele alabilirsiniz.

10 farklı yöntemde programdan mizan alabilirsiniz;

6 farklı mizan tipi ile sizlere en uygun mizan dökümlerini alabilirsiniz;

Mizan alma seçenekleri kısmını açarak kendinize uygun ayarlamalar yapabilirsiniz.

3.1 Konsolide Mizan

Aynı kuruluşların birden fazla firma halinde tutulması durumunda, tüm seçilen firmaların ortak mizanını almak için kullanılmaktadır.

3.2 Mutabakat Mektubu

120 ve 320 li hesapların üzerinde mutabakat mektubu butonuna basarak ilgili carinizin mutabakat mektubunun dökümünü alabilirsiniz.

4.Aylık Özet

Fiş girişi yaparken, fiş satırındaki muhasebe kodunun aylık özet butonu veya F5 kısa yol tuşu ile ilgili hesabın aylık özetini alabilirsiniz.

5.Kur Gir

Programa tanımlamış olduğunuz döviz cinslerinin kurlarını güncellemek için kullanabilirsiniz.

6.Fiş Düzelt / Kopyala

Giriş yaptığınız firmaya bir başka firmadan fiş kopyalama işlemi yapabilir veya seçtiğiniz fişi düzeltmeye alabilirsiniz.

7.Fiş İşlemleri

Bu modülden firmanıza girdiğiniz fişleri görebilir, fişlerinize dair aşağıda belirtilen işlemleri yapabilirsiniz.

  • Fiş Düzelt F1; Seçtiğiniz fişi düzeltmeye alır.
  • Fişi Kopyala F5; Seçtiğiniz fişi kopyalama işlemi yapmaktadır.

Belirtilen Fişi Göster F7; İlgili fişin alt tabloda fiş içeriğini göstermektedir.

Fiş Tarih, Tür, No Değiştir F6; ilgili fişin; fiş tarihini, fiş türünü, fiş numarasını ve tipini bu alandan değiştirebilirsiniz.

Fiş Listeleri Alt+S; belirlemiş olduğunuz tarih aralığında fiş listenizi yazdırabilirsiniz.

Fiş Birleştir F9; fiş listenizden seçtiğiniz fişleri tek fişte birleştirmek için kullanılmaktadır.

Ödeme Şekli; Fişlerinize belirlediğiniz tarih aralığında arasında veya sadece seçilen fişe ödeme şekli eklemek için kullanılmaktadır.

Fiş Böl F8; bir fişin içerisindeki fişleri farklı evrak tarihinde olan fişleri veya farklı evrak numaralarında olan fişleri bölmek için kullanılmaktadır.

Fiş Sil Ctrl+Del; seçtiğiniz fişi silmek için kullanılmaktadır.

Fiş Kilitle/Aç F2; Belirtilen tarih aralığındaki fişleri kilitler / kilitli olan fişleri açar.

Fiş Sırala (Yevmiye No) F3; yevmiye no sıralama işlemeni toplu olarak bu kısımdan yapabilirsiniz aynı zamanda bu kısımdan yevmiye numaralarınızı sıralarken fiş numaralarınızı da otomatik olarak sıralayabilirsiniz.

Fiş Türüne Göre Sırala (Yevmiye No); yevmiye no sıralama işlemeni toplu olarak bu kısımdan yapabilirsiniz bu modül fiş türüne göre sıralama yapmaktadır, aynı zamanda bu kısımdan yevmiye numaralarınızı sıralarken fiş numaralarınızı da otomatik olarak sıralayabilirsiniz.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-48.png

Silinen Fişler ALT+L; Silmiş olduğunuz fişler silinen fişler tablosunda tutulmaktadır bu kısımdan sildiğiniz fişi geri alabilmeniz için yapılmıştır.

Fiş Onayı; Belirtilen tarih aralığındaki fişleri onaylar / onaylı olan fişleri açar.

8.Ayarlar / Kısayollar (Ctrl+F4)

Ayarlar / kısayollar kısmı ile genel muhasebe fiş işlemleri ile ilgili ayarlarınızı yapabilirsiniz.

Detaylı bilgilendirme yazımız için tıklayınız.

9.Hızlı Fiş F12

Programda yapmış olduğunuz tanımlara göre hızlı fiş ayarlarınızı yapıp fiş giriş ekranında tutarları yazarak hızlı fiş girişinizi sağlayabilirsiniz.

10.Seri Fiş Ctrl+F

Tek satırda seri bir şekilde fişlerinizi girip fişe aktar dedikten sonra yazdığınız şablona göre otomatik olarak muhasebe fişi şeklinde kayıtlarınızı fiş ekranına aktarabilirsiniz.

11.Üstat Fiş F6  

Üstat fiş kısmında, programa tanımlamalarınızı yaparak sadece tutar yazarak fişlerinizi çok daha kolay ve pratik bir şekilde işleyebilirsiniz.

Aşağıda KDV dahil ve hariç olarak örnek ekran görüntüleri paylaşılmıştır, şablonunuzu kendinize göre uyarlayıp çok daha hızlı ve pratik bir şekilde fiş girişlerinizi yapabilirsiniz.

KDV Dahil Üstat Fiş Örneği;

KDV Hariç Üstat Fiş Örneği;

12.Otomatik Dönem Sonu İşlemleri

Dönem sonu işlemlerinizi en kolay şekilde yapmanızı sağlayan işlemler ile ilgili modüldür.

Detaylı bilgilendirme yazımız için tıklayınız. (***Hazırlanıyor.)

13.E-Arşiv Aktar

İnternet Vergi Dairesi’ndeki e-Arşiv faturaların Zirve programlarına aktarılması için kullanılmaktadır.

Not: Otomatik e-Arşiv faturalarını indirme özelliği kullanabilmek için İnternet Vergi Dairesi (Vedop) şifrenizin dolu olması gerekmektedir.

E-Arşiv aktarımı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

14.Banka Excel

Bankalardan gelen hesap ekstrelerini excel veya pdf, txt, html vb gibi formatları programa aktarma işlemi için kullanılmaktadır.

14.1 Banka Excel

Dosya formatlarına göre iki şekilde aktarım yöntemi vardır;

1.PDF, HTML, TXT, CSV, EML

2.XLS (EXCEL)

14.1.1 PDF, HTML, TXT, CSV, EML

Bankalardan gelen PDF, HTML, TXT, CSV, EML formatlarındaki ekstreleri programa aktarmak için kullanabilirsiniz.

Sol tarafta bulunan tablodan ilgili bankayı seçip, banka hesap kodunu tanımlayıp, sağ taraftan ilgili dosyanızın formatını seçtikten sonra sayfanın üst kısmında bulunan dosya aç seçeneği ile ilgili bankanızın ekstresini karşılık hesap kodlarını yazarak veya banka şablon tablosunda yapmış olduğunuz tanımlamalara göre karşılık hesap kodlarını doldurarak fişe aktarma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

14.1.2 XLS (EXCEL)

Bankalardan gelen XLS (EXCEL) formatlarındaki ekstreleri programa aktarmak için kullanabilirsiniz.

İlgili bankayı tablodan seçip, banka hesap kodunu tanımlayıp, excelinize göre hangi kolonda verileniz varsa numara vererek ayarlamanızı yapıp hesap kodu tanımlamalarınızı da yaparak sayfanın üst kısmında bulunan dosya aç seçeneği ile ilgili bankanızın ekstresini karşılık hesap kodlarını yazarak veya banka şablon tablosunda yapmış olduğunuz tanımlamalara göre karşılık hesap kodlarını doldurarak fişe aktarma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

14.2Banka Servis

Banka ekstrelerinizi Zirve Yazılım programları ile aktarmak artık çok daha kolay. Otomatik Banka entegrasyonu sayesinde anlaşmalı bankalar dahilinde banka ekstrelerinizi programa bir tuşla entegre edebileceksiniz.

Bankalardan gelen excel, pdf vb. aktarım yöntemlerinin yanı sıra Zirve Yazılımda Banka ekstrelerinin servis ile otomatik aktarılması ücretsiz olarak sunulmaktadır.

İlgili bankayı tablodan seçip, banka hesap kodunu tanımlayıp, excelinize göre hangi kolonda verileniz varsa numara vererek ayarlamanızı yapıp hesap kodu tanımlamalarınızı da yaparak sayfanın üst kısmında bulunan dosya aç seçeneği ile ilgili bankanızın ekstresini karşılık hesap kodlarını yazarak veya banka şablon tablosunda yapmış olduğunuz tanımlamalara göre karşılık hesap kodlarını doldurarak fişe aktarma işleminizi tamamlayabilirsiniz.

14.2Banka Servis

Banka ekstrelerinizi Zirve Yazılım programları ile aktarmak artık çok daha kolay. Otomatik Banka entegrasyonu sayesinde anlaşmalı bankalar dahilinde banka ekstrelerinizi programa bir tuşla entegre edebileceksiniz.

Bankalardan gelen excel, pdf vb. aktarım yöntemlerinin yanı sıra Zirve Yazılımda Banka ekstrelerinin servis ile otomatik aktarılması ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Zirve Yazılım Müşavir, Finansman, Üretim ve Muhasebe paketleri ile anlaşmalı bankalar ile uyumlu çalışmaktadır. Banka Servis hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Zirve Yazılım Müşavir, Finansman, Üretim ve Muhasebe paketleri ile anlaşmalı bankalar ile uyumlu çalışmaktadır. Banka Servis hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

15.Fatura Excel

Excel’den gelen faturaları tanımlamalarını yaparak, kolay ve pratik bir şekilde muhasebe fişini oluşturma işlemi yapılmaktadır.

İlk olarak yapmanız gereken bir tanım tablosu şablonu oluşturmanız gerekmektedir.

Excel tanım tablolarını aç diyerek elinizdeki excele göre kolon ayarlarınızı yapmanız gerekmektedir.

Yapmış olduğunuz tanım tablosunu, tanım tablosunu kaydet seçeneği ile kaydedebilir aynı formatta gelen excelleriniz için tekrar bir ayar yapmadan ilgili tanımı seçip Excel Dosyası İçin Gözat seçeneği ile excelinizi seçip aktarabilirsiniz.

Son olarak tanım tablosunu kapatıp gelen ekrandan fişinizi kontrol edip Fişe Aktar F3 seçeneği ile fişe aktarım işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Top