e-Defter Nedir? Avantajları Nelerdir?

Drive-Blog-banner-3-01-1-1024x580 e-Defter E-Dönüşüm  e-dönüşüm e-defter

Vergi mükellefi olmaları sebebiyle firmalar, finansal süreçlerini kayıt altına almalı ve gerektiğinde ibraz edebilir şekilde saklamalıdır. e-Defter uygulamaları olarak adlandırdığımız e-Defter programları, bu verileri GİB’in istediği formatta kayıt altına alarak e-Defterleri oluşturur. Detaylar şimdi Zirve Blog’da.

e-Defter Nedir?

e-Defter nedir sorusunu yanıtlarken, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin; gerekli standartlara uygun olarak elektronik ortamda tutulması, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve doğruluğunun korunması amacını taşıyan uygulamaların bütünü düşünülebilir.

e-Defter’e Nasıl Geçilir?

Gerçek kişiler e-İmza veya Mali Mühür, tüzel kişiler başvuruyu yapan kuruma ait mali mühürleri ile e-Defter sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

e-Defter uygulamasına geçiş yapanların, e-Defter beyanı ile eski defterlerine kapanış tasdiki yaptırmaları gerekir.

e-Defter uygulaması hakkında GİB tarafından yayınlanan bütün kılavuzlara, tebliğlere ve resmi mevzuata buradan ulaşabilirsiniz.

e-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı e-Defter başvuru şartları şu şekildedir:

  • Gerçek kişi mükelleflerin Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifika veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları
  • Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Mali Mühür temin etmiş olmaları,
  • Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında mükellefler tarafından kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olmasıdır.

Buna göre gerçek veya tüzel kişilerin, yasal geçerliliği olan bir e-İmza veya mali mühür edindikten sonra Zirve Yazılım gibi GİB onaylı bir özel entegratör ile e-Defter uygulamasına geçiş yapması mümkündür.

4 Nisan 2014 tarihinde e-Defter’e kağıt başvuru imkanı kaldırılmış olup yalnızca elektronik başvurular mümkündür.

e-Defter Kimlere Zorunludur 2024

e-Defter nedir sorusu ile beraber akla gelen bir diğer önemli soru da kimlere zorunlu olduğudur.

2023 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 1 Temmuz 2024 Tarihinde E- Fatura, 1 Ocak 2025 Tarihinde ise E-Defter’e geçiş yapmalıdır.

e-Defter’in Avantajları Nelerdir?


e-Defterler, kâğıda dökülmeden kaydedilir, böylece denetimi daha hızlı ve kolay hale gelir.

Ayrıca online ortamda hata riski de minimuma iner. Bu sebeple e-Defter süreçlerini elektronik ortamda yönetmek oldukça verimli ve kullanışlıdır.

Verilerin değişmezliği ve kaynağının güvenilirliği ise elektronik imza veya mali mühür kullanılarak garanti altına alınır.

Zirve e-Defter Uygulaması ile Tanışın 

e-Defter süreçlerinizi Zirve Yazılım ile yöneterek iş verimliliğinizi artırabilirsiniz. Zirve e-Defter, kayıtlarınızı o anda ya da daha sonra gönderebilmeniz için saklama özelliğine sahiptir. Ayrıca, zaman damgası satın almanıza gerek kalmadan beratlarınıza otomatik zaman damgası ekler. Bu ve bunun gibi pek çok işlevsel özelliği incelemek için tıklayın

e-Defter ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

e-Defter geçişi ve e-Defter uygulaması ile ilgili sık sorulan sorulardan bazılarının cevapları aşağıda.

e-Defter’in Amacı Nedir?

E-Defter, firmalar için tutulması zorunlu olan büyük defter ve yevmiye defterlerinin; yasal gerekliliklere uygun olarak elektronik ortamda hazırlanıp muhafaza edilmesini sağlar. E-Defter uygulamasının genel itibarıyla asıl amacı, defterdeki verileri dijital ortama taşıyarak hızlı ve düzenli denetimi, kolay arşivlemeyi ve veri güvenliğini mümkün kılmaktır.

e-Defter Neleri Kapsar?

e-Defter uygulaması işletme defterlerinden ikisini kapsar:

  • Yevmiye defteri
  • Defteri kebir (büyük defter).

e-Defter Mükellefi Kağıt Fatura Alabilir mi?

Eğer e-Defter kullanan kişi, e-Defter ile birlikte e-Fatura’ya zorunlu geçiş yaptıysa; e-Belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt belge olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük para cezası ile karşı karşıya kalır.

e-Defter Nasıl Tutulur?

e-Defter’deki verilerin tutulma mantığı, kağıt defterler ile aynıdır. Yalnızca e-Defter’de veriler, dijital ortamda tutulur ve arşivlenir. Dolayısıyla bu verilerin tutulması ve muhasebeleştirilmesi için kağıt kalem yerine Zirve Yazılım gibi e-Defter programlarının kullanılması gerekir.

e-Defter Mükellefi Nasıl Olunur?


e-Defter’e geçiş şartları, her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğler ile güncellenir ve brüt satış hasılatına göre her geçen yıl daha fazla işletme e-Defter geçiş zorunluluğuna tabi olur.

Bununla birlikte, bu zorunluluğa tabi olmayan firmalar da e-Defter’e gönüllü geçiş yapabilir.

Top