e-İhracat Faturası Nedir? Nasıl Kesilir?

e-ihracat-faturasi-nasil-kesilir-1-1024x682 E-Dönüşüm e-ihracat e-fatura e-dönüşüm

e-İhracat, gerek süreçleri gerekse fatura düzenlenme formatı açısından hala pek çok şirket için yeni sayılır. Şirketlerin e-ihracatın fatura uygulamasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) listelediği en popüler soru ve cevaplardan yola çıkarak biz de e-ihracat faturasının nasıl kesildiğini açıklamaya çalıştık.

e-İhracat Faturası Nedir?

e-İhracat Faturası, elektronik ortamda düzenlenen ve ihracat işlemleri için kullanılan bir fatura türüdür.
İhracat yapan bir şirket veya kişi, mal veya hizmetlerin yurtdışına satışını yaparken, bu işlemi belgelemek amacıyla bir ihracat faturası düzenler. e-İhracat Faturası da bu amaçla elektronik ortamda hazırlanır ve ihracat işleminin ayrıntılarını içerir.

e-İhracat Faturası ile Geleneksel İhracat Faturası Arasındaki Farklar Nelerdir?

e-İhracat Faturası dijital bir formatta hazırlanır ve elektronik olarak iletilirken, Geleneksel İhracat Faturası kağıt tabanlıdır ve fiziksel olarak posta veya kargo ile gönderilir. e-İhracat Faturaları hızlı, verimli ve çevre dostu bir seçenek sunar, ayrıca dijital olarak saklanabilirken; Geleneksel İhracat Faturaları fiziksel imza ve mühür gerektirebilir ve alıcıya daha uzun sürede ulaşabilir.

e-İhracat Faturası Neden Önemlidir?

e-İhracat Faturası, ihracat ve ithalat işlemlerini sorunsuz ve etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olarak ticaretin sorunsuz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. e-İhracat Faturası sayesinde gümrük işlemleri hızlanır; ödeme süreçleri ve muhasebe kayıtları kolaylaşır.

e-İhracat Faturasının Amacı Nedir?

e-İhracat Faturasının amacı; kısaca ifade etmek gerekirse uluslararası ticaret işlemlerini düzenlemek, belgelendirmek ve izlemektir. Başka bir deyişle e-İhracat Faturası, uluslararası ticaret işlemlerini yönlendiren, düzenleyen ve kayıt altına alan bir araç olarak kullanılır.

e-İhracat Faturası Hangi Belgelerle İlişkilidir?

e-İhracat Fatura ile ilişkilendirebileceğimiz belgeler şunlardır:

 • İhracat Beyannamesi (Export Declaration): İhracat işleminin yasal olarak beyan edildiği bir belgedir. E-İhracat Faturası, bu beyanname ile uyumlu olarak düzenlenir ve ihracatın gümrük işlemlerini yürütmek için kullanılır.
 • Proforma Fatura: İhracatçı ve ithalatçı arasındaki anlaşmanın ilk aşamasında kullanılan bir belgedir. Proforma fatura, işlem detayları ve tahmini maliyetleri içerir ve sonraki aşamada E-İhracat Faturası oluşturulurken bu bilgilere dayanabilir.
 • Taşıma Belgesi (Bill of Lading veya Airway Bill): Malların taşındığı taşıma aracını ve yolculuk ayrıntılarını belirten bir belgedir. E-İhracat Faturası, taşıma belgesi ile uyumlu olarak düzenlenir ve bu belgeye dayanarak malın sevkiyatı sırasında tarih ve yer bilgileri eklenir.
 • İhracat Lisansı veya İzin Belgeleri: Bazı ürünler veya hizmetler için ihracat izni veya lisansı gerekebilir. E-İhracat Faturası, bu izin veya lisans belgeleri ile uyumlu olmalıdır ve ihracatın yasal gereksinimlere uygun olduğunu göstermelidir.

e-İhracat Faturasının Özellikleri Nelerdir?

e-İhracat Faturasının özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • éGeleneksel kağıt faturaların aksine elektronik bir formatta düzenlenir ve dijital olarak iletilir.
 • Özel bir e-Fatura entegratörü veya dijital ticaret yazılımı ile internet üzerinden oluşturulur.
 • Dijital imza ile imzalanır ve korunur.
 • Gümrük işlemleri için gerekli olan bilgileri içerir. Bu, malın veya hizmetin geçişini kolaylaştırır.
 • Ödeme tarihini, ödeme yöntemini ve ödeme koşullarını belirtir.
 • e-İhracat Faturası, İncoterms (uluslararası teslim şartları) kurallarına uygun olarak düzenlenmelidir. Bu, malın teslim şartlarını ve sorumluluklarını belirler.

e-İhracat Faturası Nasıl Düzenlenir?

e-İhracat Faturası düzenlemek için GİB portal üzerinden veya özel e-Fatura entegratörleri aracılığıyla işlem yapılabilir. e-İhracat Faturası kesmek için mali mühür sahibi olmak şarttır.
Faturanın alıcı kısmına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazılarak e-İhracat Faturası düzenlenebilir. Fatura, Türkçe ve İngilizce dillerinin her ikisinde de kesilebilir.
Daha detaylı bilgileri aşağıdan okuyabilirsiniz.

e-İhracat Faturası Keserken Dikkat Etmeniz Gereken 8 Şey

1. Mal ihracında e-fatura kullanıcılarının düzenleyeceği ihracat faturaları e-fatura olarak düzenlenmek zorunda. Hizmet ihracında gönderici e-arşiv kullanıcısı ise faturasını e-arşiv fatura, değilse kağıt fatura olarak düzenleyebilir.

2. Serbest bölgelerde bulunan şirketlere düzenlenen faturalar gümrük beyannamesi ekine dahil bir faturaysa ihracat e-faturası olarak düzenlenmelidir. Eğer serbest bölge işlem formu ya da başka bir belge ekindeyse ve alıcı e-fatura kullanıcısıysa eskisi gibi e-fatura düzenleyerek ilerleyebilir. Eğer alıcı e-fatura kullanıcısı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv faturası olarak, e-arşiv mükellefi değilse de kağıt fatura olarak düzenleyebilir.

3.Proforma faturalar gerçek fatura sayılmadıkları için kağıt olarak düzenlenmeye devam edilebilir.

4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) üzerinden giden e-faturalar gönderilirken GTB’nin vergi kimlik numarası seçilerek gönderilmeli. Serbest bölgedeki alıcılar eğer e-fatura kullanıcısı iseler fatura alıcıya dijital ortamdan ulaştırılmalı.

5. e-İhracat faturasında bulunması gereken zorunlu alanlar:

 • Eşya birim fiyatı
 • Satış bedeli (birim x fiyat = toplam olarak)
 • Teslim şartı
 • Eşya miktarı (kilo, metre, adet vb. ile birlikte)
 • Eşyanın bulunduğu kabın cinsi ve nevi
 • Eşyanın bulunduğu kabın numarası
 • Eşyanın bulunduğu kabın adedi
 • Eşyanın bulunduğu kabın markası
 • Eşyanın teslim ve bedelinin ödeme yeri
 • Eşyanın gönderilme şekli
 • Eşyanın gönderilme şekli havayoluysa detayları
 • Eşyanın gönderilme şekli karayoluysa detayları
 • Eşyanın gönderilme şekli demiryoluysa detayları
 • Eşyanın gönderilme şekli denizyoluysa detayları
 • Satıcının bağlı olduğu vergi dairesi
 • Satıcının vergi numarası
 • GTİP numarası
 • Mal hizmet satırları için gümrük takip numarası
 • Malı satın alan firmanın unvanı
 • Malı satın alan kişi bilgileri (firma değilse)
 • Malı satın alan firmanın resmi unvanı
 • Malı satın alan firmanın ilgili ülkedeki VKN
 • Ödeme yapılacak hesap no (swift, IBAN)
 • Ödeme şekli ve şartları (peşin, vadeli)
 • Ödeme kanalı

6. İhracat faturaları İngilizce veya farklı bir dilde düzenlenebilir. İstenirse, yabancı dil ve Türkçe bir arada da kullanılabilir. Ancak eşyanın tanımının aynen yazılması gerektiğini not edelim.

7. Gümrük beyannamesi ile fatura birbirini daima doğrulamalıdır. Faturanın herhangi bir satırında yazan her şey gümrük beyannamesinde de de aynı şekilde görünmelidir. Sistem her şeyi satır bazında kontrol eder.

8. Bedelsiz ihracat mal çıkışında e-ihracat faturası, gümrük beyannamesi düzenlenip düzenlenmediğine göre düzenlenir. Eğer gümrük beyannamesi ekinde düzenlenmemişse gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv faturası, değilse de kağıt fatura düzenlenir.

Top