Zirve Masaüstü Programlarında Üstat Fiş Nasıl Kullanılır?

Ustat-Fis-1024x577 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Bu yazımızda Üstat Fiş özelliğini anlatacağız. Üstat Fiş ile sürekli olarak giriş yapmış olduğunuz fişler için sadece bir defaya mahsus şablon belirleyerek, hızlı bir şekilde fiş girişi yapabilirsiniz. Bu özellikle zaman tasarrufu sağlayarak iş yükünüzü hafifletebilirsiniz. Yazımızda, binek araç giderlerinin şablon yardımıyla nasıl fiş olarak kaydedilebileceğini detaylandıracağız.

Üstat Fiş Kullanım Adımları

Öncelikle video anlatımımıza göz atabilirsiniz.

Binek araçlara ait Üstat Fiş şablon oluşturmak için Genel Muhasebe modülünde bulunan “Üstat Fiş F4” butonuna tıklanır.

image-50-1024x548 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Açılan pencerede yer alan “Tanım Adı” alanına “Binek Araçlar” yazılır.

image-51-1024x550 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Ardından A1 Satırında “Muhasebe Hesap Kodu” alanına 100.01 kasa hesabı ve “B/A ?” alanına “Alacaklı” seçimi yapılır. “Türü” alanından “Elle Girilecek” seçilir. Elle Girilecek seçilme sebebi ilgili alana toplam tutarının yazılması ve hesaplanmaların bu tutar üzerinden yapılmasıdır.

image-52-1024x141 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Yön tuşlarıyla A2 satırına geçilerek “Muhasebe Hesap Kodu” alanına 770.01, “B/A ?” alanına “Borçlu”, “Türü” alanından “Hesaplanacak” seçimi yapıldıktan sonra hesaplamanın nasıl yapılacağı belirlenmelidir. “İlişkili Alan” alanına A1, “İşaret” alanından “*” işareti seçilmeli ve “Katsayı” alanına “0,58334” yazılmalıdır. 0,58334 yazılmasının sebebi ise binek araç giderinin %70’lik kısmında matrah hesaplanmasıdır. 

image-53-1024x140 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Yön tuşlarıyla A3 satırına geçilerek “Muhasebe Hesap Kodu” alanına 191.20, “B/A ?” alanına “Borçlu”, “Türü” alanından “Hesaplanacak” seçimi yapıldıktan sonra hesaplamanın nasıl yapılacağı belirlenmelidir. “İlişkili Alan” alanına A1, “İşaret” alanından “*” işareti seçilmeli ve “Katsayı” alanınaysa “0,11666” yazılmalıdır. Böylece binek araç giderlerinin %70’inde KDV hesaplanacaktır.

image-55-1024x141 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

%30’luk Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler hesaplaması içinse yön tuşuyla A4 satırına geçilerek “Muhasebe Hesap Kodu” alanına 770.02, “B/A ?” alanına “Borçlu”, “Türü” alanından “Hesaplanacak” seçimi yapıldıktan sonra hesaplamanın nasıl yapılacağı belirlenmelidir. “İlişkili Alan” alanına A1, “İşaret” alanından “*” işareti seçilmeli ve “Katsayı” alanına “0,25” yazılmalıdır. 0,25 yazılmasının sebebi ise binek araç giderinin %30’luk kısmının matrahının hesaplanmasıdır. 

image-56-1024x142 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Yön tuşlarıyla A5 satırına geçilerek “Muhasebe Hesap Kodu” alanına 770.03, “B/A ?” alanına “Borçlu”, “Türü” alanından “Hesaplanacak” seçimi yapıldıktan sonra hesaplamanın nasıl yapılacağı belirlenmelidir. “İlişkili Alan” alanına A1, “İşaret” alanından “*” işareti seçilmeli ve “Katsayı” alanınaysa 0,05 yazılmalıdır. Böylelikle binek araç giderinin %30’luk kısmının KDV’si hesaplanacaktır.

image-57-1024x142 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Son olarak %30’luk kısmı Kanunen kabul edilmeyen gider olarak gösterilmeli ve karşılık hesabıyla eşitleme işlemi yapılmalıdır. Bu işlem için yön tuşu ile A6 satırına geçilerek “Muhasebe Hesap Kodu” alanına 950.01, “B/A ?” alanına “Borçlu”, “Türü” alanından “Hesaplanacak” seçimi yapıldıktan sonra hesaplamanın nasıl yapılacağı belirlenmelidir. “İlişkili Alan” alanına A1, “İşaret” alanından “*” işareti seçilmeli ve “Katsayı” 0,30 yazılmalıdır.

image-58-1024x141 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Yön tuşu ile A7 satırına geçilerek “Muhasebe Hesap Kodu” alanına 951.01, “B/A ?” alanına “Alacaklı”, “Türü” alanından “Kapatılacak” seçimi yapılmalıdır.

image-74-1024x141 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Böylelikle binek araç giderlerine ait fiş oluştururken kullanılacak olan şablon oluşturuldu.

Binek araç giderlerini fişe aktarmak için “Belge Türü”, “8-Diğer” seçilir.

image-60-1024x142 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Açılan pencerede yer alan “Belge Türü Açıklaması” doldurulur. Sırasıyla “Aktar Çık” ve “Kapat”  butonlarına tıklanır.

image-61-1024x140 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Bu işlemin yanı sıra ekranda görüntülenen “Açıklama” alanının da doldurulması zorunludur.

image-62-1024x141 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Ayrıca “Evrak Tarihi” alanına oluşturulacak evrağın tarihi yazılır. Kullanıma bağlı olarak “Evrak No” alanı da doldurulabilir.

image-63-1024x142 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

A1 Satırında bulunan “Tutar” alanına binek araç giderine ait toplam tutar yazılır.

image-64-1024x141 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

“Fişe Aktar” ve “Fişe Kaydet” butonuna tıklanır.

image-65-1024x141 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Böylelikle Binek Araç Giderlerine ait fiş kaydedilmiş olur.

image-73-1024x547 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Ayrıca fişe aktarılan evrakların vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası, aynı zamanda cari adı açıklama alanına gelmesi istenirse “Fiş Giriş Bilgilerini göster” seçeneği işaretlenmelidir.

image-67-1024x141 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Açılan pencereden ise “Vergi/TC Nolu Çalış” seçeneği işaretlenmelidir.

image-68-1024x153 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Açıklamayı cari adından almak içinse “Cari Adını Muavin Açıklamasına Ekle” işaretlemesi yapılmalıdır.

image-69-1024x141 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Ardından “F12” kısa yoluyla cari seçilerek yapıştır butonuna tıklanmalıdır.

1111-1024x147 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Örnek Şablonlar

Üstat Fiş özelliğini kullanarak binek araçlara ait giderlerin nasıl kolay bir şekilde işlediğini gördük. Ayrıca KDV Dahil Satışlar ve KDV Hariç satışları için örnek şablonlara aşağıda yer verdik.

KDV Dahil Satışlar;

image-71-1024x142 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş


KDV Hariç Satışlar;

image-72-1024x142 Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir zirveyazılım zirve yazılım Zirve üstat fiş nasıl yapılır muhasebe fişi genel muhasebe fiş girişi fiş

Ayrıca Aşağıdaki linkten daha fazla örnek şablon içeren dosyayı indirebilirsiniz.

Üstat Fiş Örnek Şablonları indirmek için buraya tıklayınız.

Artık sizlerde sürekli olarak giriş yapmış olduğunuz fişler için üstat şablonlarınızı oluşturabilirsiniz. Keyifli kullanımlar dileriz.

Top