KDV 2 Beyannamesi Nedir? Neden Verilir?

KDV-2-Beyannamesi

Satıcı ve/veya alıcı taraflar, alım satım işlemlerini ilgilendiren durumlarda devlete bazı vergiler ödemekle yükümlüdür. Bu ödemelerden biri de KDV 2 olarak bilinir.

Bu yazımızda KDV 2 uygulamasını, nasıl beyan edileceğini ve nasıl ödeneceğini anlattık.

KDV 2 Nedir?

KDV 2, basitçe tarif etmek gerekirse KDV ödemesine tabi olan miktarın, satıcı ve alıcı arasında belirli oranlarla bölüştürülerek ödenmesidir. Bazı durumlarda ödeme yalnızca satıcı tarafından da üstlenilebilir.

Ödemenin bu şekilde yapılabilmesi için durumun, KDV 2 beyannamesi ile beyan edilmesi gerekir. işte bu noktada devreye 2 nolu KDV beyannamesi girer.

KDV 2 Beyannamesi Nedir?

KDV 2 beyannamesinin diğer vergi beyannamelerinden temel farkı, vergi tevkifatına konu olan, yani taraflar arasında paylaştırılan veya tamamen bir tarafa aktarılan durumlarda verilmesidir.

Kısaca ifade etmek gerekirse:

 • Karşı tarafın vergisini ödeyen veya paylaşan vergi sorumlusu, tutarı ödeyeceği tutardan düşer.
 • Sonrasında bu ticari faaliyetin yapıldığı fatura döneminde, tevkifatlı alış-satış faturalarını beyan eder.

KDV 2 Beyannamesi Neden Verilir?

Özellikle faaliyet gösterilen faklı sektörlerin işleyişi, alıcı ve satıcıların farklı ülkelerde bulunmaları gibi sebeplerden ötürü KDV ödemelerinin takibi ve kontrolü zorlaşabilir. KDV 2 beyannamesinin asıl amacı, KDV tahsilatlarında yaşanan bu gibi zorlukların ve olası aksaklıkların önüne geçmektir.

KDV 2 Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olan değişiklik ile 2 nolu KDV beyannamesi, işlem yapılan tarihi takip eden ayın 25. gününe kadar beyan edilir. Ödeme de aynı süre zarfında tamamlanır.

Ayın 25. günü tatil gününe denk geliyorsa, beyanname verme işlemi ve ödemeler takip eden ilk iş günü yapılır.

2 Nolu KDV Beyannamesini Kimler Verir?

Tam ve kısmi tevkifata tabi hizmet/mal ticareti yapan mükellefler tarafından düzenlenen tevkifatlı faturalardaki KDV tutarları, 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilir.

 • KDV açısından vergi tahsilatı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca riskli olarak görülen ve tevkifat yapmakla yükümlü olan sektörlerde KDV 2 beyannamesi verilir.
 • Ayrıca taraflardan biri merkezi yurt dışında bulunan yabancı bir firma ise KDV 2 beyannamesi vermek gerekebilir.

KDV 2 Beyannamesi Boş Verilir mi?

KDV 2 beyannamesi, tevkifatın söz konusu olduğu mal ve hizmet alım satımlarında verilir, boş olarak verilmesi gerekli değildir.

2 Nolu KDV Vermeme Cezası

KDV 2 beyannamesi vermemenin ceza tutarı şu değişkenlere göre belirlenir:

 • Mükellefiyet türü (1. sınıf tüccar, 2. sınıf tüccar vb.)
 • Beyanname verilmesine dair diğer şartlar (hiç verilmemesi, gerekli düzeltmenin verilmemesi, gecikmenin söz konusu olması vb.)

Yukarıdaki koşullara göre beyanname vermekle yükümlü olan mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilir.

2024 KDV2 Değişiklikleri Nelerdir?

7491 sayılı Kanunla 3065 sayılı KDV Kanununun (29/1) maddesinde, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişilklikleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV ödenmeden indirilmeyeceği ve vergi ödenmediği sürece, 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim yapılmayacak.
 • 10 Şubat 2024 tarihli ve 164 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile,
  KDV2 No’lu beyanname verme ve vergi ödeme süresi her ayın 25’i olarak yeniden belirlendi.

Değişiklikler, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüktedir ve geçerlidir.

KDV 2 ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

2 nolu KDV beyannamesi ile ilgili aklınıza takılabilecek sorulardan bazılarının cevaplarını sizin için derledik.

KDV 2 beyannamesi nasıl hesaplanır?

Bu hesaplamayı bir örnek ile açıklayalım:

 • %20’lik vergi dilimine giren, KDV 2 hesaplaması yapılması gereken bir ürün satışı olduğunu düşünelim.
 • 100 TL + 20 TL=120 TL ürünün KDV eklenmiş tutarıdır.
 • KDV 2 hesaplanırken ürün ve hizmetin türüne göre farklı tevkifat oranları uygulanır. Bu örnekte, uygulayacağımız oran 1/10 olsun.
 • Satıcı, 1/10 oranı üzerinden hesaplandığında 20 liralık bir KDV’nin 2 lirasını vergi borcu olarak üstlenir.
 • 1/10 oranının kalan 9/10’unu alıcı, 18 lira olarak öder.
 • Bu örnekte satıcının ödeyeceği toplam tutar 100 TL+2 TL olmak üzere 102 TL’dir.

KDV 1 KDV 2 farkı nedir?

İki durum arasındaki tek fark, yukarıda söz edildiği gibi ödeme yükümlülüğüdür. KDV 2 beyannamesinde ödeme iki tarafında tevkifat oranına göre pay edilir veya bir tarafça üstlenilir.

KDV 2 beyannamesi verilmezse ne olur?

KDV 2 beyannamesinin verilmesinin gerektiği durumlarda beyanname verilmezse özel usulsüzlük cezaları söz konusu olur.

2 nolu KDV beyannamesi 3 aylık verilir mi?

KDV 2 beyannamesinin verilme ve ödeme süresi, işlemin gerçekleştiği ayın 25. günü gün sonuna kadardır.

Top