BA ve BS Formları Nasıl Hazırlanır?Zirve Yazılım V.7.01 Ba ve Bs formları hazırlanmasına ait çalışma mantığı ve işleyişi hakkında yazmış olduğumuz bilgilendirme yazımız aşağıda kullanıcılarımız için paylaşılmıştır.

Nasıl yapılır serimizdeki ilgili yazılara buradan ulaşabilirsiniz.

www.zirveyazilim.net üzerinden programlarımızı inceleyebilir, kampanyalarımızdan yararlanabilirsiniz.

1.Ba – Bs Formları Nedir?

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 ₺ ve üzerindeki;

 • Form Ba; Mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu
 • Form BS; Mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu

 ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

Bilanço esasına tabi olup, bildirim yükümlülüğü bulunan mükelleflerin bir aylık dönem içinde alış/satışlarının Tebliğ ile belirlenen haddin altında kalması veya hiç alış/satışı olmaması halinde de söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

2.Ba ve Bs formları Zirve Programında Nasıl Hazırlanır?

Zirve programında, fiş işlemlerine işlemiş olduğunuz kayıtlara göre kolay bir şekilde Ba ve Bs formları hazırlayabilmektesiniz. Ba-Bs formlarınızı hazırlamak için aşağıda belirtilen yolu takip ederek Ba – Bs formlarını hazırlama modülüne geçiş yapabilirsiniz.

Muhasebe İşlemleri → Genel Muhasebe → Muavin(F4) → Ba/Bs (F7)

Ba ve Bs formları hazırlama modülünde aşağıdaki resimde belirtildiği gibi ilgili ana hesap kodlarınızı yazabileceğiniz alan, Ba – Bs Formlarını hazırlarken gruplama biçimleri, kontrol alanları vs. seçenekler ile sizin belirlediğiniz yöntemlere göre kayıtlarınızı hazırlama işlemlerinizi ayarlayacağınız tablo.

Hazırlama tablosunun detayları alt başlıklar halinde ayrı ayrı bilgileri alt başlıklarda anlatılmıştır;

2.1 Ba – Bs Kayıtları İlgili Ana Hesap Kodlarının Tanımlanması

2.2 Ba -Bs Kayıtlarını Gruplama

2.3 Ba- Bs Formu Ay Seçimi, Sıralama Seçimleri

2.4 Ba- Bs Dikkate Alınacak Tutar Bilgisi ve Dikkate Alınmayacak Muavin Açıklaması Kısıtlaması

2.5 Ba -Bs Formlarının Aktarımı

2.1 Ba – Bs Kayıtları İlgili Ana Hesap Kodlarının Tanımlanması

Ba- Bs Formu İçin ilgili hesap kodlarınızı sağ tarafta resimde görmüş olduğunuz alana yazmanız gerekmektedir. Bu alanda yazılı olan hesap kodları hariç Ba – Bs Formuna getireceğiniz başka hesap kodları var ise “,” ile ayırarak bilgi girişini sağlayabilirsiniz.

Örn: 600,601,602,153

İlgili Ana Hesap kodlarının yanındaki “…” butonundan tabloda yazılan ilgili ana hesap kodlarının detay dökümü gelmektedir. Örneğin 601 lü hesaptaki işlemler listeye gelsin fakat 601.02 listeye gelmesi istiyorsanız “” butonu ile listeye gelsin istemediğiniz detay hesapları bu alandan ayarlayabilirsiniz.

2.2 Ba – Bs Kayıtları Gruplama

Ba- Bs Formalarınızı yevmiye kayıtlarınıza göre 3 biçimde gruplayabilir, formunuzu belirttiğiniz seçeneğe göre hazırlayabilirsiniz.

 1. Yevmiye kaydındaki muavin açıklamalarına ve Vergi / TC Kimlik numaralarına göre ortak gruplama.
 2. Yevmiye kaydındaki cari hesap kodlarına ait muavin açıklamalarına göre gruplama
 3. Muavin açıklamasın baştan … karakterine kadar olan bölümünü dikkate almadan gruplama.

Ba ve Bs formları hazırlarken dikkate alınacak tarih seçiminizi;

 1. Evrak Tarihi
 2. Fiş Tarihi

Seçeneklerine göre hazırlayabilirsiniz.

2.3  Ba – Bs Formu Ay seçimi, Sıralama Seçimleri

Ba – Bs Formunu hangi ay için hazırlamak istiyorsanız resimde gördüğünüz alandan ay seçimi yapabilirsiniz.

Gruplama Biçimi;

 1. Carilere Göre
 2. Carilere ve Vergi / TC kimlik numarasına göre

İki farklı biçimde gruplama yaparak Ba – Bs formunuzu oluşturabilirsiniz.

2.4 Ba- Bs Dikkate Alınacak Tutar Bilgisi ve Dikkate Alınmayacak Muavin Açıklaması Kısıtlaması

B Formunu Hazırlarken dikkate alınacak toplam tutarı bu alandan değiştirebilirsiniz. Alan Standart olarak 5000 gelmektedir.

NOT: Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 ₺ ve üzerindeki işlemlerin bildirimi yapılmalıdır.

Eğer Muavin açıklamasında geçen kelimelerin listede görünmemesini sağlamak isterseniz de sağdaki resimdeki gibi tanımlamalar yaparak belirttiğiniz ifadeleri dikkate aldırmayabilirsiniz.

2.5 Ba -Bs Formlarının Aktarımı

Yukarıda belirtilen gruplamaları kendinize uygun bir şekilde ayarladıktan sonra, Bs -Kayıtları veya Ba – Kayıtlarına tıklayarak işlemlerinizi listeleyebilirsiniz.

1. Bs – Kayıtları veya Ba – Kayıtlarını işaretleyiniz

2. İlgili Ana Hesap kodlarına ve yaptığınız gruplamalara göre aşağıdaki listeye ilgili aydaki evraklarınız listelenecektir.

3. Gelen listeden evrak sayınızı ve tutarlarınızı kontrol edebilirsiniz eğer yanlış olduğunu düşündüğünüz bir işlem var ise Cari Sıralama Biçimi Başlığında Carilerin tüm evraklarına göre (Kontrol İçin) seçeneği ile hangi evraklar hangi evrak numaraları hangi hesap kodundan gelmekte fişlerinizi bu alandan kontrol edebilirsiniz. Bknz 2.3

4. Evrak kontrolünüzü tamamla-dıktan sonra Bs – Formuna Yapıştır veya Ba – Formuna yapıştır seçeneği ile ilgili forma verilerinizi aktarabilirsiniz.

NOT: ? olarak listeye gelen kayıtlar; Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

? Olarak Gelen Kayıtlar Nedir?

Listeye ? olarak gelen kayıtların anlamı Zirve Programında Cariler Tablosunda ve Hesap Planında kayıtlı olmadığından. Cariler Tablosuna veri kaydı için; Genel Muhasebe → Cariler Ctrl+F2 tablosuna veri kaydı yapmalısınız.

Cariler Tablosuna Kayıt Ekleme

1.Yeni Cari Kartı (F3) butonuna basarak manuel alanları doldurup Kaydet(F2)

2.Vergi / TC Kimlik No ile internetten sorgulama yaparak cari ekleme. NOT: E-noter şifrelerinizin programda kayıtlı olması gerekmektedir.

3.Hesap planında cari bilgileriniz İşaretli ise Hesap planınızdaki carileri aktarabilirsiniz.

4.Ticari program kullanıyor iseniz cari bilgileriniz ticari modüldeki cariler kısmında eksiksiz kayıtlı ise ticari programdaki carileri de aktarabilirsiniz.

Cari bilgileriniz, cariler tablosuna kayıt ettikten sonraki Ba- Bs Formunuzdaki ekrandaki görüntünüz aşağıda şekilde olacaktır;

“?” ve kırmızı renkte olarak gelen cariler, cariler tablosuna artık kayıtlı olduğu için “?” ve kırmızı renkteki yazısı giderilerek listeye gelecektir.

Listeye gelen evrak kontrolünüzü tamamladıktan sonra ilk olarak Bs Formuna Yapıştır / Ba Formuna Yapıştır (1) seçeneğini ve ikinci olarak, Bs Formuna Geç / Ba Formuna geç (2) seçenekleri ile hazırlanan evrakların Ba – Bs Formuna aktarımını tamamlamış olacaksınız.

Örnek evraklarımızda 2 evrak vardı 1 evrak 9000 ₺ tutarında diğer evrak 3000 ₺ tutarında dikkate alınacak tutarımda 5000 ₺ ve üstü Ba Formuna aktarılan veride sadece 9000 ₺ lik işlemimin bildirme gelmesi gerekmekte ve ayrıca Tablo III – Limit Altı Alışlar Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamına 3000 ₺ lik işlem atması gerekiyor NOT: Tablo III bölümü 2010 yılında kaldırılmıştır Sadece bilgi amaçlıdır ve 2010 yılından itibaren oluşturulan xml dosyalarına kaydedilmemektedir. Bu örnekler ışığında hazırlanan Ba- Formu yandaki resimdeki gibi oluşacaktır.

3.Ba – Bs Formu Kaydetme ve Gönderme

Ba – Bs formunuzu hazırladıktan sonra Kaydet (F2) butonuna basarak xml oluşturup kaydedebilirsiniz veya sadece xml oluşturmak istiyorsanız XML Dosya Oluştur (F11) seçeneği ile xml dosyanızı oluşturabilirsiniz.

Hazırladığınız Ba – Bs Formunu E-Beyanname Modülünden Otomatik Gönderme

Not: Otomatik gönderme için;

Muhasebe İşlemleri→ Ayarlar → SM, SMMM, YMM Bilgileri sekmesinde E-Beyanname şifresi alanı doğru bir şekilde doldurulmalıdır.

1.Formu veya beyannamesini hazırladığınız firma seçimi yapınız.

2.Form veya beyanname seçimi yapınız.

3.Gönderilecek dönem seçimi yapınız.

4.Paket Adı Yazınız

5.E-Paket Gönder butonuna basarak formunuzu veya beyannamenizi otomatik olarak gönderim işleminizi sağlayabilirsiniz.

4.Mutabakat Mektubu

İşletmelerde dönem sonları borç veya alacak bakiyelerini kontrol etmek için hazırlanan mutabakat mektubu, işletmeler arası anlaşma gereği hazırlanan bir formdur. Belli bir tarih aralığında işletme cari hesabındaki bakiyelerin yazıldığı mutabakat mektubu, karşılıklı olarak mutabık olup olmadığının netleşmesi için hazırlanmaktadır. Zirve Programında 2 farklı yöntemde mutabakat mektubu yazdırabilmektesiniz;

                1.Ba -Bs Formunuzu hazırlarken forma gelen evrakların mutabakat mektubunu yazdırabilirsiniz.

2.Ba – Bs Formuna gelen kayıtlarda carinin üstüne mouse ile çift tıklayarak ilgili carinin mutabakat mektubunu yazdırabilirsiniz.

5.Ba – Bs Formu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Boş Ba – Bs Formu Oluşturabilirmiyim?

Programımızda boş Ba- Bs Formu oluşturabilirsiniz Ba – Bs Form modülüne girip Formun altında bulunan “Beyan Edilecek Bilgi Bulunmamaktadır.” Seçeneğini işaretleyip kaydedip gönderme İşleminizi yapabilirsiniz.

İthalat / İhracat İşlemlerinde Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazmalıyım?

 • İthalat işlemlerinde malı satın aldığımız satıcı firmanın vergi kimlik numarası bölümüne “1111111111”yazılmalıdır.
 • İhracat işlemlerinde malı sattığımız alıcı firmanın vergi kimlik numarası bölümüne“2222222222”yazılmalıdırır.

Yazar Kasa Fişlerini Ba Bildirim Formunda Bildirilecek mi? 

Bir aylık dönem içinde aynı kişi veya kurumdan alınan yazar kasa fişlerinin toplamının Tebliğ ile belirlenen haddi aşması halinde Ba bildirimine dâhil edilmesi gerekmektedir.

İşyerimiz İçin Ödediğimiz Kirayı Ba Formunda Bildirecek miyiz? 

396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.2.1.) numaralı bölümüne göre işyeri kira bedelinin Ba bildirimine dahil edilmesi gerekmektedir. Aynı Tebliğin (1.2.2.) numaralı bölümünde “Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır” ifadesi yer almaktadır. Buna göre belgede gelir vergisi tevkifatına da yer verilmesi halinde kesintiden önceki brüt tutarın bildirilmesi gerekmektedir.

Şubat Ayının 7’sinde Nev’i Değiştirerek Limited Şirketten Anonim Şirkete Döndük. Şubat Ayına ait Ba – Bs Formlamızı Limiteden Şirket Adına mı Anonim Şirket Adına mı Vermeliyiz?

396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (2.2.5.) numaralı bölümüne göre Şubat dönemi için, devrin gerçekleştiği tarihe kadar olan Ba-Bs bildirim formlarının limited şirket adına, devrin gerçekleştiği tarihten ay sonuna kadar olan Ba-Bs bildirim formlarının ise anonim şirket adına, takip eden ayın sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. 

2014/06 Dönemine Ait Ba Formuna Düzeltme Yapmak İstiyorum. Vergi Dairem 2015 Ocak Ayında Değişti. Düzeltme Yaparken Hangi Vergi Dairesini Seçmeliyim? 

Vergi dairesi değişen mükelleflerin, düzeltme yaparken en son bağlı bulundukları vergi dairesini seçmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla şu anda bağlı bulunduğunuz vergi dairesini seçerek düzeltme işlemini yapmanız gerekmektedir.

Top