Ba ve Bs Formları Nedir? Nasıl Hazırlanır?

babs2-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

Zirve Yazılım V.7.01 Ba ve Bs formları hazırlanmasına ait çalışma mantığı ve işleyişi hakkında yazmış olduğumuz bilgilendirme yazımız aşağıda kullanıcılarımız için paylaşılmıştır.

Ba – Bs Formları Nedir?

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 ₺ ve üzerindeki;

 • Form Ba; Mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu
 • Form BS; Mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu

 ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

Bilanço esasına tabi olup, bildirim yükümlülüğü bulunan mükelleflerin bir aylık dönem içinde alış/satışlarının Tebliğ ile belirlenen haddin altında kalması veya hiç alış/satışı olmaması halinde de söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

Ba ve Bs formları Zirve Programında Nasıl Hazırlanır?

image Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

Zirve programında, fiş işlemlerine işlemiş olduğunuz kayıtlara göre kolay bir şekilde Ba ve Bs formları hazırlayabilmektesiniz. Ba-Bs formlarınızı hazırlamak için aşağıda belirtilen yolu takip ederek Ba – Bs formlarını hazırlama modülüne geçiş yapabilirsiniz.

Muhasebe İşlemleri → Genel Muhasebe → Muavin(F4) → Ba/Bs (F7)

Ba ve Bs formları hazırlama modülünde aşağıdaki resimde belirtildiği gibi ilgili ana hesap kodlarınızı yazabileceğiniz alan, Ba – Bs Formlarını hazırlarken gruplama biçimleri, kontrol alanları vs. seçenekler ile sizin belirlediğiniz yöntemlere göre kayıtlarınızı hazırlama işlemlerinizi ayarlayacağınız tablo.

image-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

Hazırlama tablosunun detayları alt başlıklar halinde ayrı ayrı bilgileri alt başlıklarda anlatılmıştır;

2.1 Ba – Bs Kayıtları İlgili Ana Hesap Kodlarının Tanımlanması

2.2 Ba -Bs Kayıtlarını Gruplama

2.3 Ba- Bs Formu Ay Seçimi, Sıralama Seçimleri

2.4 Ba- Bs Dikkate Alınacak Tutar Bilgisi ve Dikkate Alınmayacak Muavin Açıklaması Kısıtlaması

2.5 Ba -Bs Formlarının Aktarımı

Ba – Bs Kayıtları İlgili Ana Hesap Kodlarının Tanımlanması

Ba- Bs Formu İçin ilgili hesap kodlarınızı sağ tarafta resimde görmüş olduğunuz alana yazmanız gerekmektedir. Bu alanda yazılı olan hesap kodları hariç Ba – Bs Formuna getireceğiniz başka hesap kodları var ise “,” ile ayırarak bilgi girişini sağlayabilirsiniz.

Örn: 600,601,602,153

image-2-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

İlgili Ana Hesap kodlarının yanındaki “…” butonundan tabloda yazılan ilgili ana hesap kodlarının detay dökümü gelmektedir. Örneğin 601 lü hesaptaki işlemler listeye gelsin fakat 601.02 listeye gelmesi istiyorsanız “” butonu ile listeye gelsin istemediğiniz detay hesapları bu alandan ayarlayabilirsiniz.

image-3-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

Ba – Bs Kayıtları Gruplama

Ba- Bs Formalarınızı yevmiye kayıtlarınıza göre 3 biçimde gruplayabilir, formunuzu belirttiğiniz seçeneğe göre hazırlayabilirsiniz.

 1. Yevmiye kaydındaki muavin açıklamalarına ve Vergi / TC Kimlik numaralarına göre ortak gruplama.
 2. Yevmiye kaydındaki cari hesap kodlarına ait muavin açıklamalarına göre gruplama
 3. Muavin açıklamasın baştan … karakterine kadar olan bölümünü dikkate almadan gruplama.
image-4-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

Ba ve Bs formları hazırlarken dikkate alınacak tarih seçiminizi;

 1. Evrak Tarihi
 2. Fiş Tarihi

Seçeneklerine göre hazırlayabilirsiniz.

image-5-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

Ba – Bs Formu Ay seçimi, Sıralama Seçimleri

Ba – Bs Formunu hangi ay için hazırlamak istiyorsanız resimde gördüğünüz alandan ay seçimi yapabilirsiniz.

image-6-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu
image-7-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu
image-8-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

Gruplama Biçimi;

 1. Carilere Göre
 2. Carilere ve Vergi / TC kimlik numarasına göre

İki farklı biçimde gruplama yaparak Ba – Bs formunuzu oluşturabilirsiniz.

image-9-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

Ba- Bs Dikkate Alınacak Tutar Bilgisi ve Dikkate Alınmayacak Muavin Açıklaması Kısıtlaması

B Formunu Hazırlarken dikkate alınacak toplam tutarı bu alandan değiştirebilirsiniz. Alan Standart olarak 5000 gelmektedir.

NOT: Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 ₺ ve üzerindeki işlemlerin bildirimi yapılmalıdır.

image-10-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

Eğer Muavin açıklamasında geçen kelimelerin listede görünmemesini sağlamak isterseniz de sağdaki resimdeki gibi tanımlamalar yaparak belirttiğiniz ifadeleri dikkate aldırmayabilirsiniz.

image-11-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

Ba -Bs Formlarının Aktarımı

Yukarıda belirtilen gruplamaları kendinize uygun bir şekilde ayarladıktan sonra, Bs -Kayıtları veya Ba – Kayıtlarına tıklayarak işlemlerinizi listeleyebilirsiniz.

1. Bs – Kayıtları veya Ba – Kayıtlarını işaretleyiniz

2. İlgili Ana Hesap kodlarına ve yaptığınız gruplamalara göre aşağıdaki listeye ilgili aydaki evraklarınız listelenecektir.

3. Gelen listeden evrak sayınızı ve tutarlarınızı kontrol edebilirsiniz eğer yanlış olduğunu düşündüğünüz bir işlem var ise Cari Sıralama Biçimi Başlığında Carilerin tüm evraklarına göre (Kontrol İçin) seçeneği ile hangi evraklar hangi evrak numaraları hangi hesap kodundan gelmekte fişlerinizi bu alandan kontrol edebilirsiniz. Bknz 2.3

4. Evrak kontrolünüzü tamamla-dıktan sonra Bs – Formuna Yapıştır veya Ba – Formuna yapıştır seçeneği ile ilgili forma verilerinizi aktarabilirsiniz.

NOT: ? olarak listeye gelen kayıtlar; Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

image-12-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

? Olarak Gelen Kayıtlar Nedir?

Listeye ? olarak gelen kayıtların anlamı Zirve Programında Cariler Tablosunda ve Hesap Planında kayıtlı olmadığından. Cariler Tablosuna veri kaydı için; Genel Muhasebe → Cariler Ctrl+F2 tablosuna veri kaydı yapmalısınız.

image-15-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

Cariler Tablosuna Kayıt Ekleme

1.Yeni Cari Kartı (F3) butonuna basarak manuel alanları doldurup Kaydet(F2)

2.Vergi / TC Kimlik No ile internetten sorgulama yaparak cari ekleme. NOT: E-noter şifrelerinizin programda kayıtlı olması gerekmektedir.

3.Hesap planında cari bilgileriniz İşaretli ise Hesap planınızdaki carileri aktarabilirsiniz.

4.Ticari program kullanıyor iseniz cari bilgileriniz ticari modüldeki cariler kısmında eksiksiz kayıtlı ise ticari programdaki carileri de aktarabilirsiniz.

image-16-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu
image-17-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

Cari bilgileriniz, cariler tablosuna kayıt ettikten sonraki Ba- Bs Formunuzdaki ekrandaki görüntünüz aşağıda şekilde olacaktır;

image-18-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

“?” ve kırmızı renkte olarak gelen cariler, cariler tablosuna artık kayıtlı olduğu için “?” ve kırmızı renkteki yazısı giderilerek listeye gelecektir.

Listeye gelen evrak kontrolünüzü tamamladıktan sonra ilk olarak Bs Formuna Yapıştır / Ba Formuna Yapıştır (1) seçeneğini ve ikinci olarak, Bs Formuna Geç / Ba Formuna geç (2) seçenekleri ile hazırlanan evrakların Ba – Bs Formuna aktarımını tamamlamış olacaksınız.

image-19-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

Örnek evraklarımızda 2 evrak vardı 1 evrak 9000 ₺ tutarında diğer evrak 3000 ₺ tutarında dikkate alınacak tutarımda 5000 ₺ ve üstü Ba Formuna aktarılan veride sadece 9000 ₺ lik işlemimin bildirme gelmesi gerekmekte ve ayrıca Tablo III – Limit Altı Alışlar Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamına 3000 ₺ lik işlem atması gerekiyor NOT: Tablo III bölümü 2010 yılında kaldırılmıştır Sadece bilgi amaçlıdır ve 2010 yılından itibaren oluşturulan xml dosyalarına kaydedilmemektedir. Bu örnekler ışığında hazırlanan Ba- Formu yandaki resimdeki gibi oluşacaktır.

image-20-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

Ba – Bs Formu Kaydetme ve Gönderme İşlemleri

Ba – Bs formunuzu hazırladıktan sonra Kaydet (F2) butonuna basarak xml oluşturup kaydedebilirsiniz veya sadece xml oluşturmak istiyorsanız XML Dosya Oluştur (F11) seçeneği ile xml dosyanızı oluşturabilirsiniz.

image-21 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

Hazırladığınız Ba – Bs Formunu E-Beyanname Modülünden Otomatik Gönderme

Not: Otomatik gönderme için;

Muhasebe İşlemleri→ Ayarlar → SM, SMMM, YMM Bilgileri sekmesinde E-Beyanname şifresi alanı doğru bir şekilde doldurulmalıdır.

1.Formu veya beyannamesini hazırladığınız firma seçimi yapınız.

2.Form veya beyanname seçimi yapınız.

3.Gönderilecek dönem seçimi yapınız.

4.Paket Adı Yazınız

5.E-Paket Gönder butonuna basarak formunuzu veya beyannamenizi otomatik olarak gönderim işleminizi sağlayabilirsiniz.

image-22-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

Mutabakat Mektubu ve Zirve Programında İşlemler

İşletmelerde dönem sonları borç veya alacak bakiyelerini kontrol etmek için hazırlanan mutabakat mektubu, işletmeler arası anlaşma gereği hazırlanan bir formdur. Belli bir tarih aralığında işletme cari hesabındaki bakiyelerin yazıldığı mutabakat mektubu, karşılıklı olarak mutabık olup olmadığının netleşmesi için hazırlanmaktadır. Zirve Programında 2 farklı yöntemde mutabakat mektubu yazdırabilmektesiniz;

                1.Ba -Bs Formunuzu hazırlarken forma gelen evrakların mutabakat mektubunu yazdırabilirsiniz.

image-23 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

2.Ba – Bs Formuna gelen kayıtlarda carinin üstüne mouse ile çift tıklayarak ilgili carinin mutabakat mektubunu yazdırabilirsiniz.

BA ve BS Formları Mevzuatındaki Son Değişiklikler Nelerdir?

Uzun zamandır mesleki kamuoyunun talebi olan ve e-Belge uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte aslında tamamen kaldırılması yönünde talebimiz bulunan form Ba ve Bs hakkında Gelir idaresi Başkanlığı yeni bir tebliğ ile değişikliğe gitti. Temmuz 2021 döneminden itibaren uygulanacak olan değişikliklere birlikte göz atalım.

Değişikliklerin Zirve’de nasıl uygulanacağı ile ilgili detaylara aşağıdaki videomuzdan erişebilirsiniz.

Not: Programımız, e-Belge ve kağıt belge ayrımını yaparken, evrak tarihi 01 Temmuz 2021 ve sonrası olan , evrak numarasında da ABC2021 ile başlayan 16 haneli evrak numaralarını, e-Belge kapsamında değerlendirir.

Temmuz 2021 dönemi Ba Bs formları ile birlikte uygulanacak olan değişiklikler aslında yasal dönemi olan Ağustos 2021 ayı sonuna doğru fiilen uygulanmaya başlayacaktır. 

Gelir Dairesi’nin Form Ba ve Bs’nin tamamen kaldırılmasına şu an itibarı ile sıcak bakmadığı, inceleme veri havuzunda, KDV ve vergi iade raporlarında Ba Bs formlarından etkin olarak yararlandığını söylemek isterim. 

Elektronik belge uygulamalarının yaygınlaşması ve elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde detaylarıyla birlikte yer almasından dolayı mükelleflerin mal ve/veya hizmet hareketlerinde aldıkları ve/veya düzenlendikleri elektronik belgeleri Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil etme zorunluluğu 2021 Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren kaldırılmaktadır. Bu sayede, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin mükelleflerce veya muhasebe meslek mensuplarınca bildirilmesinin önüne geçilerek mükelleflerin ve muhasebe meslek mensuplarının iş yükünün önemli şekilde azaltılması ve elektronik belge uygulamalarına geçişin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin, esas itibariyle sadece kağıt belgelerin bildirilmesine matuf hale getirilecek ve bu suretle mükellefler ve muhasebe meslek mensupları tarafından daha kolay ve kısa sürede verilmesi sağlanmış olacaktır. Yapılan düzenleme ile ayrıca tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya e-Belgelerden oluşan mükelleflerin, bu durumlarını idaremize bildirmeleri için Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerinin sadece “ Ba / Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemeleri yeterli bulunmakta bu bildirimlerde yer alan diğer alanları doldurmalarına gerek bulunmamaktadır.

 04/02/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nin “1-KAPSAM” başlıklı bölümünün 1.1.7. numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 1.1.8. numaralı bent eklenmiştir. 

 Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir. 

Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir. 

Örnek 1. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan A işletmesine 2021/Kasım dönemi içerisinde, B firması tarafından KDV hariç 4.800 TL tutarında e-Arşiv Fatura ve her biri 150 TL tutarında 2 adet kâğıt ortamında fatura düzenlenmiştir. Söz konusu mükellefe, aynı ay içerisinde B firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.800+150+150) 5.100 TL olduğundan, A işletmesi B firmasından yaptığı alımlara ilişkin olarak 2021/Kasım dönemi Form Ba bildiriminde sadece kâğıt ortamında düzenlenen 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir. 

Diğer taraftan, B firması A işletmesine yaptığı satışlara ilişkin olarak 2021/Kasım dönemi Form Bs bildiriminde elektronik ortamda oluşturduğu belgeyi dikkate almayacak, elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarlarının 5.000 TL’yi geçmesi nedeniyle, sadece kâğıt ortamında düzenlediği 2 adet belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL olarak bildirecektir 

Örnek 2. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına 2021/Eylül döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç 500 TL’dir. C firmasına D firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.000+500) 4.500 TL olduğundan, Tebliğde belirtilen haddin altında kalmaktadır.  İlgili ayda C firmasının bildirime konu başka bir alımı da olmamıştır. Bu durumda C firmasının 2021/Eylül dönemi mal ve/veya hizmet alımları Tebliğde belirtilen haddin altında kaldığından Form Ba bildirimini “Ba bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, bildirim verme yükümlülüğü bulunan D firmasının 2021/Eylül döneminde C firmasına yaptığı satışlar toplamı KDV hariç 4.500 TL olduğundan, belirtilen haddin altında kalmaktadır. D firmasının ilgili dönemde bildirime konu başka mal ve/veya hizmet satışı olmamıştır. Bu halde D firmasının 2021/Eylül dönemi mal ve/veya hizmet satışları Tebliğde belirtilen haddin altında kaldığından Form Bs bildirimini “Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir. 

Örnek 3. K Ltd.Şti. 2021/Kasım döneminde Z firmasına elektronik belge düzenlemek suretiyle KDV hariç toplam 50.000 TL’lik satış yapmıştır. K Ltd.Şti.’nin Z firmasına ve/veya herhangi bir kişi veya kuruma, ilgili dönemde düzenlediği kâğıt fatura ise bulunmamaktadır. Bu durumda K Ltd.Şti.’nin 2021/Kasım dönemi Form Bs bildirimini “Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir. 

Z firması ise 2021/Kasım döneminde N firmasından elektronik belge tutarı toplamı KDV hariç 7.000 TL, K Ltd. Şti.’den ise elektronik belge tutarı toplamı KDV hariç 50.000 TL mal alımında bulunmuş, ilgili dönemde başka bir mal/hizmet alımı da olmamıştır. Bu durumda Z firmasının 2021/Kasım dönemi Form Ba bildirimini “Ba bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir .

Görüldüğü gibi Gelir İdaresi Elektronik belge uygulamasını yaygınlaştırmaya yönelik adımlar atmaya devam etmektedir. 

Eş zamanlı olarak yayımlanan e-Belge İptal/itiraz/İhtar Portalı ile birlikte özellikle harici yollar ile yapılan E belge itiraz ve iptallerinin de Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmesi sağlanmıştır. Gelir İdaresi e-Belge İptal İtiraz Portalı’ndan yapılan işlemleri Sanal Ba Bs formlarının oluşturulmasında dikkate alacaktır ve bu şekilde tüm e-Belge trafiğini de Kendi veri tabanından takip edebilir hale gelmiştir. 

Bu uygulamada bazı sorunların yaşanacağı aşikardır. Şöyle ki; e-Belge düzenleyen  bir firma e-Belge İptal İtiraz Portalı’ndan diyelim ki iptal yada itiraz başvurusunda bulundu ama bu talebi karşı firma kabul etmedi. Bu durumda Gelir idaresi sanal Ba Bs oluştururken e-Belge düzenleyen firma iptal itiraz talebinde bulunduğu için onun Bs formundan ilgili belgeyi çıkaracak ancak karşı firma bu iptal /itiraz talebini kabul etmediği için onun Ba formunda bu belge yer alacaktır. Gelir idaresi başkanlığı görüldüğü gibi firmaların beyanını esas almakta ve firmalar arasındaki itilaflara taraf olmak istememektedir. 

Uygulamanın başlaması ile birlikte bu tür sorunların yaşanabileceğini fakat zaman içerisinde açıklamalar özelgeler ile uygulamanın tam olarak oturacağını söylememiz mümkündür. 

Tüm alış ve satışları e-Belge olan firmaların Ba Bs formlarını beyanım yoktur şeklinde oluşturabileceği kolaylığını hatırlatmak isterim.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu tür uygulamalar ve tebliğler ile birlikte e-Belge kullanımına teşvik etmeye devam edeceğini söyleyerek çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 

Ba – Bs Formu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Boş Ba – Bs Formu Oluşturabilirmiyim?

Programımızda boş Ba- Bs Formu oluşturabilirsiniz Ba – Bs Form modülüne girip Formun altında bulunan “Beyan Edilecek Bilgi Bulunmamaktadır.” Seçeneğini işaretleyip kaydedip gönderme İşleminizi yapabilirsiniz.

image-24 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım beyanname ba-bs formu

İthalat / İhracat İşlemlerinde Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazmalıyım?

 • İthalat işlemlerinde malı satın aldığımız satıcı firmanın vergi kimlik numarası bölümüne “1111111111”yazılmalıdır.
 • İhracat işlemlerinde malı sattığımız alıcı firmanın vergi kimlik numarası bölümüne“2222222222”yazılmalıdırır.

Yazar Kasa Fişlerini Ba Bildirim Formunda Bildirilecek mi? 

Bir aylık dönem içinde aynı kişi veya kurumdan alınan yazar kasa fişlerinin toplamının Tebliğ ile belirlenen haddi aşması halinde Ba bildirimine dâhil edilmesi gerekmektedir.

İşyerimiz İçin Ödediğimiz Kirayı Ba Formunda Bildirecek miyiz? 

396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.2.1.) numaralı bölümüne göre işyeri kira bedelinin Ba bildirimine dahil edilmesi gerekmektedir. Aynı Tebliğin (1.2.2.) numaralı bölümünde “Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır” ifadesi yer almaktadır. Buna göre belgede gelir vergisi tevkifatına da yer verilmesi halinde kesintiden önceki brüt tutarın bildirilmesi gerekmektedir.

Şubat Ayının 7’sinde Nev’i Değiştirerek Limited Şirketten Anonim Şirkete Döndük. Şubat Ayına ait Ba – Bs Formlamızı Limiteden Şirket Adına mı Anonim Şirket Adına mı Vermeliyiz?

396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (2.2.5.) numaralı bölümüne göre Şubat dönemi için, devrin gerçekleştiği tarihe kadar olan Ba-Bs bildirim formlarının limited şirket adına, devrin gerçekleştiği tarihten ay sonuna kadar olan Ba-Bs bildirim formlarının ise anonim şirket adına, takip eden ayın sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. 

2014/06 Dönemine Ait Ba Formuna Düzeltme Yapmak İstiyorum. Vergi Dairem 2015 Ocak Ayında Değişti. Düzeltme Yaparken Hangi Vergi Dairesini Seçmeliyim? 

Vergi dairesi değişen mükelleflerin, düzeltme yaparken en son bağlı bulundukları vergi dairesini seçmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla şu anda bağlı bulunduğunuz vergi dairesini seçerek düzeltme işlemini yapmanız gerekmektedir.

Top