Zirve Programında Otomatik Dönem Sonu İşlemleri

otomatik_donem_sonu_islemleri-1024x576 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

image-17-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi
image-18-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Mali tablolar butonu Bilanço, Gelir Tablosu ve Satışların Maliyeti işlemlerini belirtmiş olduğunuz tarihe göre almanıza olanak sağlar.

Bilanço

Bilanço dört bölümden oluşmaktadır.

Bilanço Başlıkları (işletmenin adı veya ünvanı, bilanço kelimesi ve bilanço tarihi)

Aktif Hesaplar (Varlıklar, kullanıcı isteğe göre insert tuşu ile satır ekleyebilir.)

Pasif Hesaplar (Kaynaklar, kullanıcı isteğe göre insert tuşu ile satır ekleyebilr.)

Dipnotlar (Otomatik gelmez, kullanıcı kendisi doldurmalıdır.)

image-19-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Eğer hesaplarda ters işlem yapıldıysa veya kasa alacak bakiyesi veriyorsa program bunların uyarısını verir, Örneğin 120 Borçlu 320 alacaklı çalışmalıdır.

image-20-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Bilanço Kaydet butonu ile hazırlanmış bilançoyu zirvenet/zirvedata/ilgili firma klasörü/bilançonun yıl klasörü içersine dosya olarak kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz bilançoyu daha sonra Kayıtlı Bilançoyu Yükle butonu ile tekrar yükleyebilirsiniz.

image-21-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Döküm seçenekleri işaretlenerek Yazdır butonu ile döküm hazırlanır. Hazırlanan raporu yazdırabilir veya istenilen formatta bilgisayara kaydedilebilir. Bilançoda herhangi bir sorun varsa yazdır butonuna bastığınızda bunun uyarısı gelir. Mizan butonu ile direkt mizan modülüne geçip gerekli kontrolü sağlayabilirsiniz.

Gelir Tablosu

Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur.

Gelir tablosu mali tablolar ilkelerine uygun tek düzen formlar şeklinde hazırlanır. İşletmeler karşılaştırmalarda kolaylık sağlayacak ve anlam birliği oluşturacak şekilde gelir tablolarını düzenlemek zorundadır. Gelir tablosu finansal analize elverişli olarak rapor tipinde ya da hesap tipi olarak düzenlenebilir.

Süreklilik gösteren ve göstermeyen gelir ve giderler; olağan gelir ve kârlar, olağan gider ve zararlar; olağan dışı gelir ve kârlar ve olağan dışı gider ve zararlar olarak ayrı gruplar şeklinde gösterilmiştir. Finansman giderleri ayrı bir gruptur. Gelir tablosunda yer alan kalemler arasında mahsup yapılamaz. Tutarı olmayan kalemler gelir tablosunda yer almaz. Bilançoda insert tuşu ile satır eklemesi yapılırken Gelir tablosunda yapılamaz.

Gelir tablosunun bölümleri incelendiğinde, bir tüzel kişiliğin belirli bir döneme ait faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve hangi aşamada kâr veya zararda olduğunu tespit etmek mümkün olacaktır. Bu incelemelerde, şirketin faaliyette bulunduğu iş alanının kârlı olup olmadığı, borç yükünün miktarı, geçmişten gelen başka yükümlülükleri olup olmadığını anlamak mümkün olabilecektir.

Gelir tablosu üç bölümden oluşmaktadır.

Gelir tablosu Başlıkları (işletmenin adı veya ünvanı, bilanço kelimesi ve bilanço tarihi)

Dönem net karı veya zararı (Hesaplardan otomatik gelir, kullanıcı herhangi bir müdahalede bulunmaz.)

Dipnotlar (Otomatik gelmez, kullanıcı kendisi doldurmalıdır.)

image-22-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Gelir Tablosu Kaydet butonu ile hazırlanmış gelir tablosunu zirvenet/zirvedata/ilgili firma klasörü/bilançonun yıl klasörü içerisine dosya olarak kaydedebilirsiniz. Gelir Tablosunu Yükle butonu ile daha önceden kaydedilmiş Gelir Tablosunu görüntüleyebilirsiniz. Gelir Tablosunu Sıralama Düzelt butonu ise gelir tablosunda herhangi bir bozukluk olduysa düzeltmenizi sağlar.

image-23-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi
image-24 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Dipnot Girişinden Esas Açıklama seçip, ek açıklama girebilirsiniz. Mizan butonu ile mizana geçiş yapabilir Geçici Vergi Beyannamesine Yapıştır ve Geçici Vergi Beyannamesine Geç butonları ile Geçici Vergi Beyannamesini hazırlayabilirsiniz.

Satışların Maliyeti

image-25 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

700 ve 600 lü hesaplardan önceki dönem ve ilgi dönem Maliyetlerini gösterir.

YEVMİYE

image-26 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Seçeneklere göre Yevmiye Defterinizi yazdırmaya veya Excel’e Aktar butonu ile excel oluşturmanızı sağlar.

KEBİR

image-27 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Seçeneklere göre Kebir Defterinizi yazdırmaya veya Excel Kaydet butonu ile excel oluşturmanızı sağlar.

YANSITMA İŞLEMLERİ

image-28-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Yansıtma işlemlerinin amacı gelir ve gider hesaplarını, muhasebe kurallarına uygun biçimde mahsuplaştırıp, dönem sonundaki kar-zarar durumunu hesaplamaktır. Temel mantık  “Gelirler – Giderler = Kar” şeklindedir.

1 numaralı tablo “Dönem Sonu Mal mevcutları” tablosudur. Bu tabloya 150-151-152-153-157 hesapların bakiyesi olan alt hesapları otomatik olarak gelir. Kullanıcı bu tabloya elle hesap ekleyemez. Burada yapılacak işlem, “Dönem Sonu Stok (TL)” sütununa ayıracağı stok tutarını girmek. Bu tutar “Borç Toplamı ve Alacak Toplamı” sütunlarının farkı kadar olabilir. Daha fazla bir tutar girilemez. Eğer buraya herhangi bir tutar yazılmazsa, bu hesaptaki tutarın tamamı GİDER olarak yansıtılır.

2 numaralı tablo “Yansıtma İşlemleri Kod Tablosu” yansıtma sıralamasını ve hangi hesap kodlarının kullanılacağını belirler. İlk iki sütunda kapatılacak hesap grubunun başlangıç-bitiş kodları yazılıdır.

Örneğin ilk satırdaki 150-150 ibaresi, 150 hesabın tüm alt hesaplarının kapatılacağı anlamına gelir. Kullanıcı 150’deki hesapların bir kısmını farklı kodlara yansıtmak isterse, “insert” tuşu ile altına yeni satır açarak başlangıç-bitiş kodlarını yazabilir.

Üçüncü sütundaki “Oran (%)”, soldaki hesap grubundaki bakiyelerin % kaçının kapatılacağını belirlemek için kullanılır. Boş bırakıldığında %100 anlamına gelir. Bu alanı genelde kullanan olmaz.

Dördüncü sütundaki “Yansıtma Hesap Kodu” ara işlem kullanan hesaplarda doldurulur. Bu hesaplar 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770 ve 780’dir. Bu hesaplar direk kapatılmaz; öncelikle 711, 712….771, 781 hesaplara aktarılır. Bu sütundaki hesap kodlarının detaylarının E olması zorunludur.

Beşinci ve son sütun “Yansıtılacak Hesap Kodu” ilk 2 sütundaki hesabın bakiyesinin aktarılacağı hesabı temsil eder. Bu sütundaki hesap kodlarının da detaylarının E olması zorunludur.

“Yapılacak İşlemler” bölümündeki seçenekler, yansıtma işlemlerini ayrı ayrı yaptırabilmek için kullanılır.

 • Yansıtma İşlemleri Kod Tablosu Hesapları: Tablo 2’deki işlemleri yapar. İşlem sırasına göre fişleri oluşturup GİDER ve STOK hesaplarını kapatır. Stok hesaplarını kapatırken Tablo 1’e yazılan (veya yazılmayan) “Dönem Sonu Stok (TL)” tutarlarını kullanır. İlk iki satırdaki bilgilere göre programın kestiği fişlerin görüntüsünü inceleyebilirsiniz.
image-29-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi
image-30-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi
image-31-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Program önce ilk satırdaki işlemi yaptı. Yani 150 hesaptaki bakiyeyi 710 hesapla kapattı. Ardından 2. Satıra geçip, 710 hesaptaki bakiyeyi 711’e gönderdi. Daha sonra 711’deki bakiyeyi de 151.01 hesabıyla kapattı. Fiş listesinde görüldüğü üzere tüm satırlardaki işlemleri bitirdi. Bu aşamada fişleri keserken hata gelirse 4 ve 5. sütunlardaki hesapların detayları kontrol edilmelidir.

Bu sütunlardaki hesap kodlarının detaylarının E olması zorunludur.

 • Gelir Tablosu Hesapları: GELİR olarak kabul edilen hesapların, yani  6 Grubunun 690 nolu hesaba yansıtılması işlemini yapar. 2. tabloyu incelerseniz tüm GİDER ve STOK hesaplarındaki bakiyelerin 620, 621, 622, 630, 631, 632 ve 660 nolu hesaplara nakledildiğini göreceksiniz. Bu aşamadan sonra 6 grubundaki tüm hesaplar 690’a nakledilir ve “BRÜT KAR VEYA ZARAR” hesaplanmış olur. Programın kestiği fişleri aşağıdan inceleyiniz.
image-32-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi
image-33-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Borç ve Alacak bakiyesi veren 6’lı hesaplar ayrı ayrı fişlerle 690’a aktarıldı. Şu anda mizana girip 690 hesabın bakiyesine bakarak BRÜT KAR veya ZARAR’ı görebilirsiniz. 690 hesapta alacak bakiyesi varsa KAR, borç bakiyesi varsa ZARAR vardır. Bu örnekte firma 32.155,69 TL brüt kardadır.

image-34-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi
 • Vergi Karşılıkları ve Dönem Net Karı-Zararı: Bu aşamada program, BRÜT KAR’dan “Kurumlar Vergisi” hesaplayarak NET KAR’a ulaşacaktır. Yapılan işlemi brüt kar tutarının %20’sinin kurumlar vergisi olarak düşülüp, kalan tutarın net kar hesabına yazılması olarak açıklayabiliriz. Fakat bu aşamada bazı istisnalar vardır. Öncelikle standart olarak yapılan işlemi inceleyelim.
image-35-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Program 32.155,69 TL brüt karın %20’si olan 6.431,14 TL’yi 691 hesabına aktardı. Kalan 25.724,55 TL’yi 692 hesabına yazdı.

Bir sonraki oluşan fişte 691 hesaptaki vergi tutarı 370 hesabına aktarılır. En son fişte ise 692 hesabındaki tutar 590 Dönem Net Karı hesabına aktarılır.

image-36-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

İstisna 1- Firma Zararda ise; Eğer firmada Brüt Zarar mevcutsa, kurumlar vergisi hesaplanmaz. 690 hesabındaki brüt zarar rakamı olduğu gibi 692 hesabına aktarılır. Bu örnekte 217.844,31 TL zarar hesaplanmıştır.

image-37-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

İstisna 2- Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Varsa; Tablo 3’te Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler hesap kodları varsa, bu hesaplardaki bakiyeleri BRÜT KAR’a ekleyerek DAHA FAZLA KURUMLAR VERGİSİ hesaplar.

image-38-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Bu durumda hesaplanan kurumlar vergisi (32.155,69 + 2.000) x %20 = 6.831.14 TL oldu. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler tutarı fişte gösterilmeyecektir. Sadece vergi hesaplamasında kullanılır.

image-39-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

İstisna 3- Geçmiş Dönem Zararı Varsa; Hesap Kodları tablosundaki “Geçmiş Yıllar Zararları (580’li)” kutucuğuna 580 hesap kodu yazılırsa ve bu hesapta bakiye varsa, kurumlar vergisi hesaplanmadan önce bu tutar BRÜT KAR’dan düşülür.

image-40-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Aşağıdaki örnekte 580 hesapta 10.000,00 TL bakiye vardır. Bu durumda program kurumlar vergisini, (32.155,69 – 10.000,00) x %20 = 4.431,14 TL olarak hesapladı.

image-41-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi
 • Kapanış Fişi: Kapanış fişi keser. Kapanış fişini buradan kesmek zorunda değlsiniz. Dönem sonu işlemlerindeki KAPANIŞ FİŞİ seçeneğiyle de yapılabilir.
 • Tüm İşlemler: Tüm işlemleri tek tuşla yapmak isteyenler bu seçeneği işaretleyip “Fişleri Hazırla (F4)” butonuna basabilir.

OTOMATİK BİLANÇO

image-42-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Otomatik Bilanço geçici vergi beyannameleri ve yıl içinde bilanço almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış bir modüldür. Dönem sonu stok mevcudunu yazarak girmiş olduğunuz tarihe göre bilanço almanızı sağlar, program arka planda yansıtma işlemlerini yapar fakat fişleri oluşturmaz, böylelikle yıl içinde bilanço alacağınız zaman yansıtma işlemlerini yapmanıza gerek kalmaz.

GEÇİCİ VERGİ GELİR TABLOSU

image-43-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Geçici Vergi Gelir Tablosu, otomatik bilançoda olduğu gibi geçici vergi beyannameleri ve yıl içinde gelir tablosu almanız için tasarlanmış bir modüldür. Dönem sonu stok mevcudunu yazarak girmiş olduğunuz tarihe göre gelir tablosu almanızı sağlar, program arka planda yansıtma işlemlerini yapar fakat fişleri oluşturmaz, böylelikle yıl içinde gelir tablosu alacağınız zaman yansıtma işlemlerini yapmanıza gerek kalmaz.

DEMİRBAŞ FİŞERİNİ KES

image-44-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Demirbaş modülüne girmeden seçmiş olduğunuz döneme demirbaş fişlerinizi kesmenizi sağlar.

ENVANTER DEFTERİ

image-45-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Envanter Defteri, açılış fişi kayıtlarına veya kapanış fişi kayıtlarına göre stok envanter yöntemi seçerek alınabilir.

RASYOLAR ANALİZİ

image-46-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Rasyolar Analizi; Likidite rasyoları, faaliyet rasyoları, karlılık rasyoları hesaplamasını sağlayan modüldür. Hazırlanmış olan bilançoya göre veya kapanış fişi kesilmişse kayıtlara göre program otomatik hesaplama yapar.

KUR FARKI FİŞLERİ

image-47-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Kur farkı fişleri, dövizli girilen işlemlerde kur farklarından doğan tutarların muhasebe fişlerini oluşturmak içindir. Kur farkı fişinde hesaplama yapılabilmesi için Kur Gir butonu ile geçmiş döneme ait ve güncel kurları internetten indirebilirsiniz, Merkez Bankası Döviz Kuru Değerleri alanına müdahale ederek istenilen kur değeri de girilebilir. Kur farkı fişlerinde doğru hesaplama yapılabilmesi için evrak girişlerinde muhakkak döviz cinsi girilmiş olmalıdır.

image-48-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

KARŞIT İNCELEME TUTANAĞI

image-49-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Karşıt inceleme tutanaklarının hazırlayıp yazdırılabildiği modüldür. Tutanak Hazırla butonu ile karşıt inceleme tutanaklarını hazırlayabilir, Tutanak tasarla butonu ile Kendi tutanak dizaynınızı yapabilirsiniz.

HESAP KAPATMA FİŞLERİ

image-50-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Hesap Kapatma Fişleri 120 ve 320 hesapların dönem kapanışlarını yapmak için tasarlanmış modüldür. 120 veya 320 hesabı seçerek ve sadece kapanış hesap kodunu girerek fiş oluşturabilirsiniz.

OTOMATİK POLİÇE MAHSUP FİŞİ

image-51-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Poliçe mahsup fişleri için tasarlanmış modüldür. Modül hakkında detaylı bilgiler yine modülün içinde belirtilmiş olmasına rağmen kısaca anlatmak gerekirse, Poliçe Bilgileri tablosuna poliçe bilgilerini girdikten sonra Hesapla butonu ile Aylık Poliçe Tutarları Dağılım Tablosunu oluşturuyoruz. 1. Ay muhasebe kodu 7 li gider hesap kodu, aktif sene muhasebe kodları 180 li hesap kodları, sonraki yıla devreden evraklarda 280 li hesap kodları ve Sonraki Yıl.Muh.Hes kodları alanına yine 180 li hesap kodları yazılır. Muhasebe fişlerini kes butonu ile aktif döneme ait fişler oluşturulur. Devirler yapılıp sonraki yıla geçiş yapıldığında 280-180 Virman fişlerini kes butonu ile de poliçede devreden fişlerin muhasebe kayıtları yapılır.

BANKA KREDİSİ MAHSUP FİŞİ

image-52-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Banka Kredilerini tanımlayabileceğimiz ve mahsup fişlerini oluşturabileceğimiz modüldür. Yeni kredi butonu ile Banka Kredi Listesi alanına kredi bilgileri girilir. Kredi Ödemeleri Listesini Oluştur butonu ile alt tablo aylara göre ödeme şeklinde oluşturulur, bu tabloya kullanıcı istediği gibi müdahale edebilir. Hesap kodları tanımlandıktan sonra, Kredi Mahsup fişi butonu ile kredinin muhasebe kaydı, ödeme yapıldıkça ise Kredi Ödeme Fişi butonu ile , yapılan ödemenin muhasebe kaydı yapılır.

AÇILIŞ FİŞİ

image-53-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Bir Önceki Yılın Kapanış Fişini, çalışılmakta olan yıla Açılış Fişi olarak getirmenizi sağlar. Muhasebe devir işlemlerinde kullanılır.

KAPANIŞ FİŞİ

image-54-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları yevmiye yansıtma işlemleri rasyolar analizi otomatik poliçe otomatik bilanço mahsup kur farkı fişleri kebir karşıt inceleme tutanağı kapanış fişi hesap kapatma fişleri genel muhasebe gelir tablosu geçici gelir vergisi geçici gelir vergi tablosu envanter defteri dönem sonu bilanço banka kredi açılış fişi

Dönem sonu stok mevcudunda Envanter yöntemi de belirterek Kapanış fişi oluşturmanızı sağlar.

Top