Zirve Masaüstü Programında Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Yardımlarının Ek Ödeme Olarak Tanımlanması09/11/2022 tarihi itibari ile işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/06/2023 tarihine kadar (bu tarihte dahil) verilen aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacaktır. Konu ile ilgili detaylı bilgiye Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 7420 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinde Yer Alan Enerji Yardımı linklerinden ulaşılabilir.

Zirve Masaüstü Programından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık verilmek istenen ek ödemenin tanımlanması için öncelikle Bordro/Personel modülünde bulunan Ayarlar sayfasına giriş yapılmalıdır.

Ek Ödeme Bilgileri alanına verilmek istenen ek ödemenin tanımlanması için ” Ödeme Adı” alanına ek ödeme adı yazılmalı, elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık verilmek istenen ek ödemelerde tanımlanmasında mutlaka “Net/Brüt(N/B) alanından “Brüt” seçim yapılmalıdır. “Sigorta Kesintisi”, “Gelir Vergisi Kesintisi”, “Damga Vergisi Kesintisi” alanları için “Evet” seçimi yapılmalıdır. (Belirtilen seçimler elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık verilmek istenen ek ödeme için geçerlidir.)

Ek ödeme satırında sağa doğru ilerleyerek  “SGK İçin İstisna Tutarı” ve “Gelir Vergisi İçin İstisna Tutarı” alanlarına ilgili kanunun ön gördüğü en fazla 1.000 TL yazılmalı (istisna tutarına yazılan değer; prime esas kazanca dahil edilemeyecek ve gelir vergisi hesaplanmaz) ve “Kaydet F2” butonuna basılarak ek ödeme kaydedilmelidir.

Ek ödeme tanımlama işlemleri tamamlandıktan sonra “İzin, Ödeme, Avans, Kısa Çalışma” sayfasına giriş yapılmalıdır.

“Personel Ek Ödeme Cetveli” bölümünden “Ödeme Adı” F1 kısa yolu ile seçilmeli ve sadece tutar alanına değer yazılarak bordro hazırlanmalıdır.

Top