Tasfiye Halinde Olan Firmanın e-Defter Gönderimi Nasıl Olur?

tasfiye-halinde-1-1024x577 e-Defter Mevzuat, Hukuk ve Vergi Nasıl Yapılır? zirve yazılım zirve müşavir zirve e defter zirve çözüm merkezi Zirve yevmiye defteri tasfiye sonrası tasfiye öncesi tasfiye halinde tasfiye şirket kapatma kebir defteri hesap dönemi gib gelir idaresi firma kapatma edefter e-defter dönem bitiş dönem başlangıç defter beratı

Diyelim ki bir şirketiniz var ve şirketi tasfiye etmeniz gereken bir durumdasınız. Böyle bir durumda e-Defter gönderimleri nasıl olmalıdır? Detayları yazımızda sizin için inceledik.

Tasfiye Halinde Olan Firma Ne Demektir?

Tasfiye, herhangi bir nedenle şirketin faaliyetine son verilmesi ve hesaplarının kapatılmasıdır.

Tasfiye halindeki şirket, pay sahipleriyle olan ilişkileri de dahil, tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve ticaret unvanını “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş olarak kullanır (örneğin; “Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.”).

Bu halde şirketin organlarının yetkileri ve tüm gayesi tasfiye amacıyla sınırlıdır. Tasfiye halindeki şirketin temsili ve idaresi tasfiye memurları tarafından gerçekleşir.

Bir Tasfiye Örneği ile Tasfiye İşlemleri

Mali yıl başlangıç tarihi 01.01.2021 ve bitiş tarihi 31.12.2021 olan bir firmanın 07.04.2021 tarihinde tasfiyeye giren firmanın yapacağı işlemler;

 • Tasfiye Öncesi
 • Tasfiye Sonrası

şeklinde aşağıda anlatılmıştır.

Tasfiye Öncesi Yapılacak İşlemler

Öncelikle tasfiye öncesi firmanın e-Defter beratlarının gönderilmesi gereklidir. Tasfiye öncesi firmanın son dönem muhasebe fişleri 07.04.2021 tarihinden önce olmalıdır. (Son fiş tarihi en geç 06.04.2021 tarihinde olmalı)

image-1_11zon-1 e-Defter Mevzuat, Hukuk ve Vergi Nasıl Yapılır? zirve yazılım zirve müşavir zirve e defter zirve çözüm merkezi Zirve yevmiye defteri tasfiye sonrası tasfiye öncesi tasfiye halinde tasfiye şirket kapatma kebir defteri hesap dönemi gib gelir idaresi firma kapatma edefter e-defter dönem bitiş dönem başlangıç defter beratı

Gönderilecek olan tasfiye öncesi firmanın;
Hesap Dönem Başlangıç tarihi 01.01.2021 – Hesap Dönem Bitiş tarihi 31.12.2021 olmalıdır
.

image-1_11zon e-Defter Mevzuat, Hukuk ve Vergi Nasıl Yapılır? zirve yazılım zirve müşavir zirve e defter zirve çözüm merkezi Zirve yevmiye defteri tasfiye sonrası tasfiye öncesi tasfiye halinde tasfiye şirket kapatma kebir defteri hesap dönemi gib gelir idaresi firma kapatma edefter e-defter dönem bitiş dönem başlangıç defter beratı

Tasfiye öncesi gönderilecek firmanın; Dönem başlangıç tarihi 01.04.2021Dönem bitiş tarihi 30.04.2021 olmalıdır.

Not: Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi ve Dönem Başlangıç Tarihi birbirleriyle karıştırılmamalıdır. Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi e-Defter modülünde Firma Bilgileri alanında, Dönem Başlangıç Tarihi ise Kayıtlı e-Defter Bilgileri alanında yer almaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus !

 • Dönem bitiş tarihinin mutlaka tasfiyeye girilen ayın son günü olan tarihin olmasıdır. Firmanın 07.04.2021 tarihinde tasfiyeye giriyor olması dönem bitiş tarihini değiştirmeyi gerektirmez.
 • Dönem her zaman aylık olarak baz alınır. Eğer dönem bitiş tarihine müdahale edilerek 07.04.2021 tarihi seçilirse oluşturduğumuz e-Defter beratı parçalı berat olacağından dolayı hatalı bir işlem olacaktır.

Tasfiye öncesi oluşturulan e-Defterin Kontrol Numarası YEV202104000004 olmalıdır.

Tasfiye öncesi firmanın e-Defter beratları gönderildikten sonra GİB’e bilgi verilerek Tasfiye Öncesi firmanın dönemi kapatılmalı ve Tasfiye Sonrası firmanın dönemi aktif edilmelidir.

Tasfiye Sonrası Yapılacak İşlemler

GİB’e bilgi verilerek Tasfiye Öncesi dönem kapatıldıktan ve Tasfiye Sonrası dönem aktif edildikten sonra Tasfiye Sonrası işlemlere başlanır.

Öncelikle Zirve Yazılım programında firma unvanında TASFİYE HALİNDE ibaresi yer alacak şekilde yeni firma açılmalıdır. Tasfiye öncesi dönem kapatıldığından GİB Portal’a girildiğinde firmanın unvanın önünde TASFİYE HALİNDE ibaresinin yer alması gerekmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus !

 • Açılan yeni firmaya tasfiye tarihi olan 07.04.2021 sonrası muhasebe kayıtları girilmelidir.
 • Tasfiye Sonrası yüklenecek e-Defterin başlangıç yevmiye numarası 1 ile başlamalıdır.
image-4_11zon e-Defter Mevzuat, Hukuk ve Vergi Nasıl Yapılır? zirve yazılım zirve müşavir zirve e defter zirve çözüm merkezi Zirve yevmiye defteri tasfiye sonrası tasfiye öncesi tasfiye halinde tasfiye şirket kapatma kebir defteri hesap dönemi gib gelir idaresi firma kapatma edefter e-defter dönem bitiş dönem başlangıç defter beratı

Firma bilgileri bölümünde bulunan tasfiye öncesi firma tanıtıcı adı yazılır, “Firma Tasfiye Halindedir” seçeneği işaretlenir. Tasfiye başlangıç tarihide tasfiye tarihinden 1 gün öncesi olarak yazılır.

image-7_11zon e-Defter Mevzuat, Hukuk ve Vergi Nasıl Yapılır? zirve yazılım zirve müşavir zirve e defter zirve çözüm merkezi Zirve yevmiye defteri tasfiye sonrası tasfiye öncesi tasfiye halinde tasfiye şirket kapatma kebir defteri hesap dönemi gib gelir idaresi firma kapatma edefter e-defter dönem bitiş dönem başlangıç defter beratı

Tasfiye Sonrası gönderilecek firmanın; Dönem başlangıç tarihi 01.04.2021 – Dönem bitiş tarihi 30.04.2021 olmalıdır.

Not: Dönem başlangıç tarihi tasfiyeye girilen 07.04.2021 tarihi değil ilgili ayın ilk günü olan 01.04.2021 tarihi olmalıdır. Dönem bitiş tarihi ise 30.04.2021 tarihi olmalıdır.

Tasfiye Sonrası oluşturulan e-Defterin Kontrol Numarası YEV202104000001 olmalıdır.

Tasfiye Sürecinde e-Defter Gönderimlerinizde Zirve Yazılım Yanınızda

Tasfiye Sonrası e-Defter beratı gönderim işlemleriniz için Zirve Çözüm Merkezi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bizimle aşağıdaki link aracılığıyla temasa geçebilirsiniz: https://zirveyazilim.net/bize-ulasin/

Katkılarından dolayı Yunus Koşar’a teşekkür ederiz.

Top