Sağlık Sektöründe e-Defter ve e-Fatura GeçişleriMerhaba,

Mesleki gündemimizin yoğun olduğu bugünlerde özellikle Gelir idaresinin önem verdiği Elektronik Belge uygulamalarındaki  yeni gelişmeler hakkında sizlere  bilgi vermek istiyorum.

Sizlerinde merak ettiğini düşündüğüm, Saglık sektörü e-Defter uygulamasına geçecek mi, sağlık sektöründe e-Belge geçişleri nasıl olacak, e-Adisyon ve e-Döviz Alım Belgesi kullanmak zorunlu mu, e-İrsaliye uygulamasına geçiş tarihleri netleşti mi sorularına cevap vermeye çalışacağım.

Bildiğiniz gibi Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları hastane, tıp merkezleri, eczaneler, medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (dal merkezleri, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, , kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün sunan ve ecza depoları vb.) kurumlar e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundalar.

1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Sağlık sektörü ile ilgili biraz önce saydığım nedenlerle e-Fatura uygulamasına geçecek olan firmalar aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçecekler.

e-Defter Geçişleri

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan Sağlık Hizmet sunucuları kendilerine e-Fatura geçiş zorunluluğu getirilen mükellefler arasında sayıldığı için e-Defter uygulamasına geçmek zorundalar.

Bu Kapsamda olan firmalar isterlerse 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-Defter uygulamasına geçebilirler ya da yasal zorunluluk başlangıç tarihi olan 1.1.2022 tarihinde e- Defter uygulamasına geçebilirler. Burada hatırlatmak istediğim çok önemli olan nokta eğer yıl içerisinde e-Defter uygulamasına geçiş yapılıyorsa e-Defter uygulamasına geçiş tarihine kadar olan dönem için kağıt ortamdaki defter yazdırılıp 1 ay içerisinde Noter tarafından kapanış tasdiki yapılması gerekmektedir.

Belirlenen limitler dahilinde olup Defter Beyan Sistemi kapsamında defter tutan firmalar belirlenen limitleri aşana kadar Defter beyan sisteminde kalabilirler. Tabiidir ki belirlenen limitler aşılıp Bilanço usulüne göre defter tutmak zorunda kaldıkları dönemde e-Defter uygulamasına geçmek zorundalar.

Görüldüğü Elektronik Muhasebe uygulamaları yeni sektörler eklenerek hızla yaygınlaşmaya ve her geçen gün mesleğimizde daha da önemli hale gelmektedir.

Mesleğimiz  Elektronik Muhasebe Uygulamaları ile birlikte çok daha önemli bir hale gelerek hızla değişmektedir.

Yoğun çalışmalarınızda üstün başarılar dilerim.

Detaylı bilgi için videomuzu izleyebilirsiniz:

Top