Maaş Bordrosu Nasıl Hesaplanır?

Maas-Bordrosu-Nasil-Hesaplanir-1024x577 Nasıl Yapılır? Zirve Finansman Zirve Kullanım Kılavuzları Zirve Müşavir Zirve Nova Zirve Üretim  Zirve yasal kesinti Sigorta matrahı sigorta kesintisi sgk özel kesinti müşavir işveren işçi damga vergisi bordro

Maaş bordrosu, işverenin işçiye her ay ödemesi gereken ücret ile bu ücret üzerinden yapılan yasal ve özel kesintileri gösteren kıymetli belgeye denir.

.

Bu yazımızda yasal ve özel kesintilerin nasıl hesaplanacağını anlatacağız.

.

Maaş bordrosu hesaplaması standart bordro baz alınarak yapılacaktır. Standart bordro; engelli, emekli , herhangi bir kanundan faydalanmayan personel gibi özel statü taşımayan çalışanlar için kullanılmaktadır.

.

Maaş bordrosunda yapılan temel kesintiler şöyle sıralanır:

.

*SİGORTA KESİNTİSİ: Brüt ücret x 0,14 (sigorta kesinti oranı)

*İŞSİZLİK SİGORTA İŞÇİ PAYI: Brüt ücret x 0,01 (işsizlik sigorta kesinti oranı işçi)

*DAMGA VERGİSİ: (Brüt ücret- Asgari Brüt Ücret) x 0,00759 (damga vergisi oranı)

*GELİR VERGİSİ MATRAHI: Brüt Ücret – (SGK İşçi Payı + İşsizlik Sigortası İşçi Payı)

*GELİR VERGİSİ: Gelir Vergisi Matrahı x 0,15 (gelir vergisi dilimine göre değişebilir)

*KESİNTİLER TOPLAMI: Gelir Vergisi- (A.Ü. Ver. İstisnası + Sigorta Kesintisi + İşsizlik Sigorta İşçi Payı + Damga Vergisi + Sair Kesintiler)

*İŞVEREN SGK HİSSESİ: Sigorta Matrahı /100 x 20,5 (teşvik ile 5 puan indirim uygulandığı durumlarda %15,5 üzerinden hesaplanır)

*İŞSİZLİK SİGORTA İŞVEREN PAYI: Brüt ücret x 0,02 (işsizlik sigorta kesinti oranı işveren)

.

image-9 Nasıl Yapılır? Zirve Finansman Zirve Kullanım Kılavuzları Zirve Müşavir Zirve Nova Zirve Üretim  Zirve yasal kesinti Sigorta matrahı sigorta kesintisi sgk özel kesinti müşavir işveren işçi damga vergisi bordro

2023 yılında uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesi yukarıdaki gibidir.

.

Bordro Örneği;

Bordro hesaplamasını iki ayrı ücretlendirme için inceleyeceğiz. İlk örneğimizdeki personelin ücreti asgari ücret olsun.

.

Asgari ücret üzerinden yapılacak temel kesintilerin nasıl hesaplandığını aşağıdaki tabloda inceleyelim:

Ekran-goruntusu-2023-08-29-142056-2-1024x548 Nasıl Yapılır? Zirve Finansman Zirve Kullanım Kılavuzları Zirve Müşavir Zirve Nova Zirve Üretim  Zirve yasal kesinti Sigorta matrahı sigorta kesintisi sgk özel kesinti müşavir işveren işçi damga vergisi bordro

Maaş bordrosunda yapılan temel kesintileri hesaplayalım:

.

SİGORTA KESİNTİSİ: 13.414,50 x 0,14 = 1.878,03 (Brüt ücret ve belirlenmiş olan sigorta kesinti oranının “%14” çarpımı ile elde edilir)

İŞSİZLİK SİGORTA İŞÇİ PAYI: 13.414,50 x 0,01 = 134,15 (Brüt ücret ve işsizlik sigorta kesinti oranı işçi “%1” çarpımı ile elde edilir)

GELİR VERGİSİ MATRAHI: 13.414,50 – ( 1.878,03 + 134,15 ) = 11.402,32 (SGK İşçi Payı ve İşsizlik Sigortası İşçi Payının toplanarak brüt ücretten çıkarılması ile elde edilir)

GELİR VERGİSİ: 11.402,32 x 0,15 = 1.710,35 (Gelir Vergisi Matrahı ve gelir vergisi oranının çarpımı ile elde edilir. Gelir vergisi oranı, gelir vergisi dilimine göre değişebilir.)

ASGARİ ÜCRET VERGİ İSTİSNASI: 11.402,32 x 0,15 = 1.710,35 (Gelir Vergisi Matrahı ve gelir vergisi oranının çarpımı ile elde edilir. Gelir vergisi oranı, gelir vergisi dilimine göre değişebilir)

KESİNTİLER TOPLAMI: 1.710,35 – (1.710,35 + 1.878,03 + 134,15 + 0 + 0) = 2.012,18 (A.Ü. Ver. İstisnası, Sigorta Kesintisi, İşsizlik Sigorta İşçi Payı, Damga Vergisi ve Sair Kesintilerin toplanarak gelir vergisinden çıkarılması ile elde edilir)

İŞVEREN SGK HİSSESİ: 13.414,50 /100 x 20,5 = 2.749,97 (teşvik ile 5 puan indirim uygulandığı durumlarda %15,5 üzerinden hesaplanır)

İŞSİZLİK SİGORTA İŞVEREN PAYI: 13.414,50 x 0,02 = 268,29 (Brüt ücret ve işsizlik sigorta kesinti oranı işveren çarpımı ile elde edilir)

DAMGA VERGİSİ: Asgari ücretlendirmelerde damga vergisi kesintisi yapılmadığı için örnekte hesaplanmamıştır.

.

İkinci örneğimizdeki personelin ücreti brüt 20.000 TL olsun.

Brüt ücret üzerinden yapılacak temel kesintilerin nasıl hesaplandığını aşağıdaki tabloda inceleyelim:

Ekran-goruntusu-2023-08-29-165133-1024x549 Nasıl Yapılır? Zirve Finansman Zirve Kullanım Kılavuzları Zirve Müşavir Zirve Nova Zirve Üretim  Zirve yasal kesinti Sigorta matrahı sigorta kesintisi sgk özel kesinti müşavir işveren işçi damga vergisi bordro

Maaş bordrosunda yapılan temel kesintileri hesaplayalım:

.

SİGORTA KESİNTİSİ: 20.000,00 x 0,14 = 2.800,00 (Brüt ücret ve belirlenmiş olan sigorta kesinti oranının “%14” çarpımı ile elde edilir)

İŞSİZLİK SİGORTA İŞÇİ PAYI: 20.000,00 x 0,01 = 200,00 (Brüt ücret ve işsizlik sigorta kesinti oranı işçi “%1” çarpımı ile elde edilir)

DAMGA VERGİSİ: (20.000,00 – 13.414,50) x 0,00759 = 49,98 (Brüt ücretten Asgari Brüt Ücretin çıkarılması ve belirlenmiş olan damga vergisi “0,00759” oranıyla çarpımı sonucu elde edilir)

GELİR VERGİSİ MATRAHI: 20.000,00 – (2.800,00 + 200,00) = 17.000,00 (SGK İşçi Payı ve İşsizlik Sigortası İşçi Payının toplanarak brüt ücretten çıkarılması ile elde edilir)

GELİR VERGİSİ: 17.000,00 x 0,15 = 2.550,00 (Gelir Vergisi Matrahı ve gelir vergisi oranının çarpımı ile elde edilir. Gelir vergisi oranı, gelir vergisi dilimine göre değişebilir.)

KESİNTİLER TOPLAMI: 2.550,00 – (1.710,35 + 2.800,00 + 200 +49,98 + 0) = 3.889,63 (A.Ü. Ver. İstisnası, Sigorta Kesintisi, İşsizlik Sigorta İşçi Payı, Damga Vergisi ve Sair Kesintilerin toplanarak gelir vergisinden çıkarılması ile elde edilir)

İŞVEREN SGK HİSSESİ: 20.000,00 /100 x 20,5 = 4.100,00 (teşvik ile 5 puan indirim uygulandığı durumlarda %15,5 üzerinden hesaplanır)

İŞSİZLİK SİGORTA İŞVEREN PAYI: 20.000,00 x 0,02 = 400,00 (Brüt ücret ve işsizlik sigorta kesinti oranı işveren çarpımı ile elde edilir)

.

Bu blog yazımızda iki farklı örnek ile yasal ve özel kesintilerin nasıl hesaplandığını anlatmış olduk. Sizlerde hazırlamış olduğunuz bordrolarda kesinti hesaplamalarını baz alarak personel maaş bordrolarınızı bu şekilde hesaplayabilirsiniz.

Aynı zamanda bordro modülünün kullanımı ile ilgili bu blog yazımızı inceleyebilirsiniz.

Top