e-Müstahsil Makbuzu Nedir? Zirve Programında Nasıl Kesilir?

e-mustahsil-twitter-scaled-1-1024x576 E-Dönüşüm Zirve Kullanım Kılavuzları zirve yazılım zirve müstahsil zirve e müstahsil müstahsil elektronik belge e-müstahsil makbuzu e-müstahsil e-mm e-dönüşüm

E-Müstahsil Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki müstahsil makbuzu belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. e-Müstahsil Makbuzu ile ilgili yasal detaylara ve Zirve programında nasıl hazırlanabileceğine yazımızdan göz atabilirsiniz.

e-Müstahsil Makbuzu Nedir?

e-Müstahsil Makbuzu(e-MM, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği usul ve esaslara göre elektronik ortamda düzenlenip kesilen, saklanan ve ibraz edilen bir belgedir.

Müstahsil kelimesi Arapçada “üretici” anlamına gelir. Muhasebe defteri tutmakla yükümlü olan çiftçi ve toptancılar, defter tutmayan diğer çiftçi ve toptancılardan ürün aldıklarında, aldıkları ürün karşılığında düzenleyip kesmek zorunda oldukları ticari belgeye ise müstahsil makbuzu denir. Bu belgenin imzalanan kopyası makbuzu kesen kişide kalırken, aslı defter tutmayan çiftçi veya toptancı tarafından saklanır.

e-Müstahsil Makbuzu, bu geleneksel belgenin elektronik ortamda düzenlenen ve saklanan versiyonudur.

e-Müstahsil Makbuzu’nda Hangi Bilgiler Bulunur?

e-Müstahsil Makbuzu, Vergi Usul Kanunu’nun 235. Maddesi’ne göre düzenlenir ve belgede aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

 • Alıcı (tüccar veya çiftçi) bilgileri: Adı, soyadı, unvanı; vergi dairesi ve vergi kimlik numarası (VKN), adresi
 • Belge bilgileri: Belge numarası, düzenlenme zamanı (tarih, saat, dakika)
 • Satıcı (çiftçi) bilgileri: Adı, soyadı, TC kimlik numarası, ikametgah adresi
 • Satın alınan malın detayları: Malın cinsi, miktarı, bedeli, vergi ve diğer kesintilerin miktarı
 • Belgenin elektronik ortamda sorgulanabilmesini ve doğrulanabilmesini sağlayan karekod veya barkod bilgisi
 • İhtiyaca göre eklenebilecek ilave bilgiler

Kimler e-Müstahsil Makbuzu’na Geçmek Zorundadır?

Geçiş zorunluluğu bulunan kişileri şu şekilde özetleyebiliriz:

 • e-Fatura sistemine dahil olan ve vergiye tabi olmayan üreticilerden ürün satın alan ve aldığı ürünler karşılığında müstahsil makbuzu düzenleyen kişiler,
 • Hal Kayıt Sistemi’ne bildirim yapma sorumluluğu olan sebze ve meyve ticareti yapan kişiler
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yazılı bildirim gönderdiği kişiler

e-Müstahsil Makbuzu Kullanmak için Nasıl Başvuruda Bulunulur?


e-Müstahsil başvurusu yapmak isteyenlerin öncelikle mali mühür veya e-İmza’ya sahip olması gerekir.
e-İmza veya mali mühür sahipleri, e-Müstahsil Makbuzu kesecekleri yönteme göre başvuruda bulunmalıdır. Örneğin GİB üzerinden makbuz kesecek olanlar başvurularını GİB sistemi üzerinden yaparken, Zirve Yazılım gibi özel entegratörlerden yararlanacak kişilerin başvuruları o entegratör aracılığıyla olur.

e-Müstahsil Makbuzu Nasıl Kesilir?

e-Müstahsil Makbuzu keserken işlem bir satıcı (çiftçi) ile bir alıcı (tüccar veya çiftçi) arasında gerçekleşir.
e-Müstahsil Makbuzu, farklı yöntemlerle kesilebilir:

 • İşlemi Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Portalı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
 • Zirve programları üzerinden de kolayca e-Müstahsil Makbuzu kesebilirsiniz.

Zirve Programında e-Müstahsil Makbuzu Nasıl Kesilir?

Zirve programlarında e-Müstahsil Makbuzu uygulamasıyla ilgili tüm detayları video anlatımımızda sizlerle paylaştık.

E-Müstahsil Makbuzu Nasıl İptal Edilir?


E-Müstahsil Makbuzu’nun iptal süresi 8 iş günüdür ve iptal işlemi Zirve programı üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir. Eğer makbuzu kesmek için farklı bir yöntem kullanıyorsanız, yapmanız gereken işlemler de değişiklik gösterebilir.

Top