E-irsaliye Uygulaması

ZİRVE E-İRSALİYE

Zirve Yazılım olarak E-Dönüşüm uygulamarında her zaman hızlı ve uygun çözümlerle sizlere en iyi hizmeti sunmaktayız. E-irsaliye uygulaması hakkında bu makaleden bilgi alabilirsiniz.

Zirve Yazılım e-irsaliye portalı, irsaliyelerinizi elektronik ortamda iletmenizi sağlar ve saklama işlemi yapmaktadır.

E-Dönüşüm paketleri ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

E-irsaliye nedir?

Kağıt ortamında düzenlenen sevk irsaliyesinin elektronik ortamda düzenlenip elektronik ortamda iletilmesidir. Kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Kimler e-irsaliye kullanabilir?

01.01.2018’den itibaren E-fatura kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olan tüm mükellefler e-irsaliyeye geçiş yapabilir. Geçişler şu an için isteğe bağlıdır, zorunluluk durumu şimdilik taslak tebliğ olup, 01.01.2020 itibari ile olması beklenmektedir.

19.10.2019 Güncelleme:

Zorunluluk durumu:

2018 brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olanlar: 1 Temmuz 2020

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyce ticareti yapan şirketler: 1 Ocak 2020

2019 Yılında EPDK’dan lisanslı ÖTV (I) sayılı listedeki ürünlerin (Petrol ve türevleri) imal, ithal ve teslimi yapan şirketler (Bayiler dahil): 1 Temmuz 2020

2019 yılında ÖTV (III) sayılı listedeki ürünlerin (Alkollü ve alkolsüz içecekler) imali ve inşa ithalini yapan şirketler: 1 Temmuz 2020

Maden işletme ruhsat sahipleri ve bu işletmeler ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunanlar: 1 Temmuz 2020

Demir çelik üreticileri: 1 Temmuz 2020

Gübre takip sistemine takip kullanıcılar: 1 Temmuz 2020

Şeker imalatçıları: 1 Temmuz 2020

Kişinin E-İrsaliye uygulamasına dahil olup olmadığını nasıl sorgulayabilirim?

Aşağıdaki linke tıklayarak, VKN veya tam unvan ile sorgulama yapabilirsiniz.

https://www.efatura.gov.tr/eirsaliyekayitlikullanicilar.html

E-irsaliyeye nasıl başvurulur?

*Özel entegrasyon yöntemi: Mevcutta e-fatura kullanan kişilerin ayrıca başvurmasına gerek yoktur, GİB’e bildirimi mali mühür yardımı ile Özel Entegratör tarafından yapılır.

*Portal yöntemi: https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp adresinden giriş yaptıktan sonra, Araçlar menüsü / Kullanıcı bilgileri / “e-irsaliye kullanmak istiyorum” butonu ile başvuruda bulunabilirler.

Kimlere e-irsaliye kesebilirim?

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerin düzenleyecekleri tüm sevk irsaliyelerinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi, uygulamaya kayıtlı mükelleflerden alınan mallar karşılığında düzenlenecek irsaliyelerin de yine e-İrsaliye olarak alınması zorunludur.

E-irsaliye’nin kağıt çıktısı alınmalı mı?

Kağıt çıktı olarak veya elektronik ortamda görüntülenmesinin sağlanması zorunludur. Çıktı üzerinde ıslak imza veya kaşe zorunlu değildir.

E-irsaliye için ayrı bir mali mühür temin edilmeli mi?

Hayır. Mevcut kullanılan mali mühür üzerinden işlem yapılacaktır.

Özel entegratör kullanan kişiler e-irsaliye gönderirken mali mühür kullanacaklar mı?

Hayır, gönderimde mali mührün bilgisayara takılı olmasına gerek olmayacaktır.

E-İrsaliye düzenlendikten ne kadar süre sonra E-Fatura düzenlenmeli?

Fiili sevk tarihinden itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmelidir.

E-İrsaliye’nin üzerinde bulundurulması gereken bilgiler nelerdir?

 • İrsaliyeyi düzenleyen şirketin ;
 • Adı-soyadı bilgileri
 • Adresi
 • Ünvanı
 • Vergi dairesi
 • Hesap numarası
 • Düzenleme tarihi ve belge numarası
 • Alıcının;
 • Ad-soyad bilgileri
 • Adresi
 • Ünvanı
 • Vergi dairesi
 • Hesap numarası
 • Taşınan malın türü ve miktarı
 • Fiili sevk tarihi, saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı.

Önemli Not: İrsaliye üzerinde, irsaliyenin düzenlenme tarihine ek olarak malın fiili sevk tarihinin de belge üzerinde gösterilmesi gerekmektedir. E-İrsaliye, malın fiili sevk tarihinden önce düzenlenmelidir.

E-irsaliye yanıtları:

Tamamı kabul edilebilir, reddedilebilir, kısmı kabul edilebilir.

 • 7 gün içerisinde yanıt verilmeyen irsaliyeler tamamı kabul edilmiş sayılır.
 • Kısmi kabul: Eğer irsaliyeye kısmi kabul yanıtı verilmişse, bu kabul edilmeyen ürünlerin geri gönderileceği anlamına gelmez. Bu yanıt sadece göndericiyi bilgilendirme amaçlı gönderilir. Kabul edilmeyen ürünlerin göndericiye geri gönderilmesi için yeni irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Yanıt verilirken kalem bazında “Kabul edilmeyen miktar”, “Eksik miktar” veya “Fazla miktar” belirtilebilir.
 • Bir irsaliyeye tek bir yanıt verilebilmektedir.

E-İrsaliye’de fiyat bilgisi yer almak zorunda mı?

Hayır, zorunluluk yok, fiyat bilgisi yazılmadan da irsaliye gönderilebilir.

Sevk tarihi, düzenleme tarihi ile aynı tarihte mi olmalıdır?

Eİrsaliye, malın sevki esnasında bulundurulması zorunlu bir belgedir ve malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi gerekmektedir. İrsaliyenin üzerinde düzenleme tarihine ek olarak fiili sevk tarihi de bulunmalıdır. Fiili sevk tarihi, irsaliye düzenleme tarihinden önce olamaz.

E-İrsaliye düzenlemenin mümkün olmadığı durumlarda kağıt irsaliye düzenlenebilir mi?

Teknik nedenlerden dolayı düzenlenemeyen e-irsaliyeleri kağıt olarak düzenlemek mümkündür. Bu durumda irsaliyenin üzerinde “e-İrsaliye Ayrıca Düzenlenecektir” ibaresine yer verilmelidir. Kağıt irsaliyeden sonra düzenlenmesi gereken irsaliye, 2 gün içersinde “MATBUDAN DÖNÜŞTÜRÜLEN E-İRSALİYE” tipinde düzenlenmelidir ve e-İrsaliye belgesinin ilgili alanında matbu olarak düzenlenen sevk irsaliyesinin bilgisine (tarih, belge no) yer verilmesi gerekmektedir.

Fakat bu işlem istisnai bir işlemdir ve belge düzenlenmeden önce Başkanlığa konu ile ilgili bilgi verilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili 487 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği-Madde 9 incelenebilir.

Geçmiş tarihli e-irsaliye düzenlenebilir mi?

Fiili sevk tarihi düzenleme tarihinden önceki bir tarih olamayacağı için, geçmiş tarihli irsaliye düzenlemek mümkün değildir.

Şubeler arası gönderilen malzemeler için e-irsaliye mi düzenlenmelidir?

E-irsaliye, matbu formdaki sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Şubeler/depolara arası sevkiyatta da eğer ki kişi e-irsaliye mükellefi ise, belge e-irsaliye olarak düzenlenecektir.

E-faturası önceden kesilip sevkiyatın sonradan yapılması durumunda nasıl bir yol izlenmelidir?

E-İrsaliye düzenlenirken e-faturanın tarihi ve belge numarasına yer verilmelidir. Ayrıca e-faturada, daha sonra sevk edileceği de belirtilmelidir. Konu ile ilgili 487 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğinin 5 inci maddesi ve 173 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin C bölümü incelenebilir.

E-İrsaliye dizaynında görünen karekod/barkod zorunlu mudur?

Evet. Yol denetiminde sorgulanabilmesi için zorunludur.

E-irsaliye kullanıcısı olmayan birine e-irsaliye düzenlenebilir mi?

e-İrsaliye kullanıcıları karşı taraf e-İrsaliye mükellefi olmasa bile düzenledikleri irsaliyleri e-İrsaliye olarak düzenlemeledirler.

Muhtelif müşterilerde süreç nasıl işleyecek?

Matbu formatta düzenlenmeye devam edilecek.

İhracat faturası düzenlendiğinde irsaliye e-irsaliye olarak mı düzenlenecek?

E-İrsaliye sadece iki taraf da e-irsaliye mükellefi ise düzenlenebilir. İhracat faturalarında irsaliye matbu formda düzenlenecek, ancak serbest bölge ise ve alıcı e-irsaliye mükellefi ise, irsaliye de e-irsaliye formatında düzenlenecek.

487 Sıra Nolu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği için tıklayınız

Top