e-Fatura & e-Arşiv Fatura Sıkça Sorulan Sorular

earşivefaturasorular

Bu yazımızda e-Fatura ve e-Arşiv sürecinde aklınıza takılan genel soruların bir derlemesini yaptık. Sizlerin aklınızdaki sorulara bir ışık tutabilmek için Zirve Yazılım olarak her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti vermeye hazırız.

SORU: e-Fatura mükellefiyim e-Arşiv Faturaya geçmek zorunlumu?

Evet. Mevcutta e-Fatura mükellefi olan (isteğe bağlı ve zorunlu geçiş yapmış e-Fatura mükellefleri) mükellefler artık zorunlu olarak 01.01.2020 tarihi itibari ile e-Arşiv Fatura mükellefi sayılmaktadır.

SORU: 5000₺ / 30000₺ e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar nedir?

e-Arşiv fatura mükellefi olmayan mükelleflerce vergiler dahil toplam tutarı 30000₺ aşar ise (VERGİ MÜKELLEFİ DEĞİLSE) bu faturalar e-Arşiv fatura olarak GİB portal dan kesilmelidir. Eğer alıcı VERGİ MÜKELLEFİ ise bu tutar vergiler dahil 5000₺2’yi aşan faturalarda e-Arşiv fatura olarak GİB portal dan kesilmelidir.

NOT: Aynı gün içinde aynı kişiye kesilen faturalar toplamı yukarıdaki bahsedilen tutarlara ulaştı ise mevcutta olan kağıt faturalar iptal edilip e-Arşiv fatura olarak GİB portal dan kesilmelidir.

SORU: 5000₺ / 30000₺ e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalarda Mali mühür veya e-İmza almak zorunlumu?

Hayır. Belirtilen satışlar için düzenlenecek e-Arşiv faturalar GİB portal dan mali mühür veya e-İmza almadan düzenlenebilmektedir.

SORU: 5000₺ / 30000₺ e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalarda GİB’e başvuru yapılacak mı?

Hayır. Bu kapsamda yer alan mükellefler, herhangi bir uygulama için başvuru yapmanıza gerek yoktur.

SORU: e-Fatura Yerine, Kâğıt Fatura Düzenleyebilir miyim?

Hayır. Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura olması zorunludur.

SORU: Temel Fatura – Ticari Fatura Farkı Nedir?

Temel e-fatura, faturanın göndericiden alıcıya ulaşmasını esas alan e-fatura senaryosudur. Fatura alıcısı fatura üzerinde herhangi bir teknik problem olmadığı müddetçe faturayı kabul etmekle yükümlüdür.

NOT: Alıcının temel e-faturayı reddetme seçeneği yoktur.

Ticari e-faturada, e-faturayı alan kişi, bu faturayı red, kabul ya da iptal etme hakkına sahiptir. Anlayacağınız e-fatura sistemi alıcının faturayı kabul edip etmeyeceğine dair bir cevap vermesini bekler.

SORU: e-Faturanın Kâğıt Çıktısı ile Saklanması Geçerlimi?

Hayır. e-Faturanın kağıda basımı geçerli olmayıp elektronik dosya biçiminde saklanması gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu’na göre söz konusu saklama zorunluluğu e-faturanın düzenlendiği veya alındığı yılı takip eden beş yıl, Türk Ticaret Kanunu açısından ise on yıldır.

SORU: Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarındanım e-Arşiv Fatura Uygulamasına geçmek zorunlumu?

Evet. VUK 509’ a göre Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları işi yapıyorsanız 01.01.2020 tarihi itibari ile e-Arşiv Faturaya geçmek zorundasınız.

NOT: Bu faaliyetler başlayacak olan yeni mükelleflerinde işe başlama tarihinden itibaren üç ay içerisinde hazırlıklarını tamamlamaları ve e-Arşiv faturaya geçiş yapmaları gerekmektedir.

SORU: GİB Zorunlu olarak, e-Arşiv mükellefi belirleyebilir mi?

Evet. Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

Top