7326 Sayılı Kanun Matrah Artırımı Uygulaması Nasl Yapılır?

7326-Sayili-Kanun-Matrah-Artirimi-Uygulamasi-1024x580 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirvede matrah artırımı var mı Zirvede matrah artırımı zirve yazılım Zirve muhasebe Zirve Matrah Artırımı Zirve yıllık gelir matrah artırımı stopaj matrah artırımı serbest meslek matrah artırımı personel matrah artırımı matrah artırımından kimler faydalanabilir matrah artırımı taban ücret matrah artırımı oranlar matrah artırımı nedir matrah artırımı ne kadar ödeyeceğim Matrah Artırımı nasıl yapılır matrah artırımı hesaplama matrah artırımı Kurumlar Matrah artırımı kira matrah artırımı basit usul matrah artırımı 7326dan faydalanabilir miyim 7326 Sayılı Kanun Matrah Artırımı 7326 Sayılı Kanun 7326 nedir 7326 2020 için matrah artırımı 2019 için matrah artırımı 2018 için matrah artırımı 2017 için matrah artırımı 2016 için matrah artırımı

7143 Sayılı Kanun’un düzenlenmesi ile 09.06.2021 tarihinde 7326 Sayılı Kanun olarak tekrar yürürlüğe girmiştir. YMM Zübeyir Ülger ve SMMM Alper Erdem ile Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Matrah Artışı konusunu konuştuğumuz canlı yayınımızın tekrarını izleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Matrah Artırımı Uygulaması için programımızda “Matrah Artırımı (7326)” sekmesi aktif hale getirilmiştir. Bu modül matrah artırımı hesaplaması için yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Programda yapılmış olan hesaplamalar Beyanname Düzenleme Programı’na (BDP) otomatik olarak getirilememektedir. Bu nedenle dokümanlarınızın çıktısını aldıktan sonra beyanname içerisinde yer alan ilgili alanları doldurabilirsiniz. 

Matrah Artırımı” modül içeriği 3 sekmeden oluşmaktadır;

1. Kurumlar/Yıllık Gelir/Basit Usul Gelir Vergisi Matrah Artırımı,

2. KDV Matrah Artırımı

3. Stopaj Matrah Artırımı

1- Kurumlar /Yıllık Gelir / Basit Usul Gelir Vergisi Matrah Artırımı

Firma Bilgileri Sayfasında beyanname türüne göre bu tablonun başlığı ve tablodaki minimum matrah tutarları otomatik olarak değişir. Bu yüzden beyanname türü mutlaka doğru olarak seçilmelidir.

image Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirvede matrah artırımı var mı Zirvede matrah artırımı zirve yazılım Zirve muhasebe Zirve Matrah Artırımı Zirve yıllık gelir matrah artırımı stopaj matrah artırımı serbest meslek matrah artırımı personel matrah artırımı matrah artırımından kimler faydalanabilir matrah artırımı taban ücret matrah artırımı oranlar matrah artırımı nedir matrah artırımı ne kadar ödeyeceğim Matrah Artırımı nasıl yapılır matrah artırımı hesaplama matrah artırımı Kurumlar Matrah artırımı kira matrah artırımı basit usul matrah artırımı 7326dan faydalanabilir miyim 7326 Sayılı Kanun Matrah Artırımı 7326 Sayılı Kanun 7326 nedir 7326 2020 için matrah artırımı 2019 için matrah artırımı 2018 için matrah artırımı 2017 için matrah artırımı 2016 için matrah artırımı

Hesaplamaları gerçekleştirebilmek için “Beyannamelerden Çek” butonuna basılmalı, bu şekilde matrah tabloları aktif hale getirilmelidir. Tablonun aktif hale gelmesi ile 2016-2020 yıllarında Zirve programından hazırlanmış Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinizdeki matrah tutarları otomatik olarak tabloya gelecektir. Eğer kayıtlı beyannameleriniz yok ise ilgili yıllara ait olan matrah tutarları 0,00 olarak gelecektir. Bu matrahı manuel olarak düzeltebilirsiniz.

Hesaplama:

image-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirvede matrah artırımı var mı Zirvede matrah artırımı zirve yazılım Zirve muhasebe Zirve Matrah Artırımı Zirve yıllık gelir matrah artırımı stopaj matrah artırımı serbest meslek matrah artırımı personel matrah artırımı matrah artırımından kimler faydalanabilir matrah artırımı taban ücret matrah artırımı oranlar matrah artırımı nedir matrah artırımı ne kadar ödeyeceğim Matrah Artırımı nasıl yapılır matrah artırımı hesaplama matrah artırımı Kurumlar Matrah artırımı kira matrah artırımı basit usul matrah artırımı 7326dan faydalanabilir miyim 7326 Sayılı Kanun Matrah Artırımı 7326 Sayılı Kanun 7326 nedir 7326 2020 için matrah artırımı 2019 için matrah artırımı 2018 için matrah artırımı 2017 için matrah artırımı 2016 için matrah artırımı

İlgili Yıllar Vergi Matrahı (TL) (1): Seçilen yıldaki vergi matrahı bu alana otomatik olarak gelir veya manuel yazılır.

Matrah Artırım Oranı (2): Yıllara göre değişen oranlar sabitlenmiş olarak tabloya gelecektir.

Artırılan Matrah Tutarı (TL) (1X2) (3): Matrah tutarı ile artırım oranı çarpılarak bu alan hesaplanır.

Asgari Matrah Tutarı (TL) (4): Yıllara göre değişen tutarlarda asgari matrah belirlenmiştir. Bu tutarın altında matrah bildirilemez. Kurumlar, gelir ve basit usul beyannamelerinde bu tutarlar değişkenlik gösterir.

Hesaplamaya Esas Matrah (TL) (5): (3) ve (4) numaralı alanlardan yüksek olan tutar bu sütuna otomatik olarak gelir.

İndirimli (Evet/Hayır): Hesaplama oranında indirim uygulama hakkı varsa bu alan “EVET” seçilebilir.

Vergi Oranı (6): Hesaplamaya esas matrah üzerinden uygulanacak vergi oranını belirtir. “İndirimli” sütununda “EVET” seçilmişse bu oran 5 puan azalır.

Ödenecek Gelir/Kurumlar Vergisi (TL) (5×6) (7): (5) ve (6) numaralı alanların çarpılmasıyla bulunur ve ödenecek olan vergiyi hesaplar.

Matrah Artırımı Uygulansın (Evet/Hayır): İlgili yıl için matrah artırımı uygulanıp uygulanmayacağının seçileceği alandır.

Ödeme Şekilleri Tablosu: Hesaplanan toplam vergiyi vade farkı ile 6 taksitte ödeme imkânı vardır. Vade farkını hesaplamak için peşin ödeme tutarını 1,09 ile çarpmak gerekir.

2- KDV Matrah Artırımı

Hesaplamaları gerçekleştirebilmek için “Beyannamelerden Çek” butonuna basılmalı, bu şekilde matrah tabloları aktif hale getirilmelidir. Tablonun aktif hale gelmesi ile 2016-2020 yıllarında Zirve programından hazırlanmış KDV-1 beyannamelerinizdeki matrah tutarları otomatik olarak tabloya gelecektir. Eğer kayıtlı beyannameleriniz yok ise ilgili yıllara ait olan matrah tutarları 0,00 olarak gelecektir. Bu matrahı manuel olarak düzeltebilirsiniz.

Aylık Tablolar:
2016 – 2020 arası tüm aylık tutarların yazılabilmesi için ayrı ayrı tablolara ayrılmıştır

image-4-1024x732 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirvede matrah artırımı var mı Zirvede matrah artırımı zirve yazılım Zirve muhasebe Zirve Matrah Artırımı Zirve yıllık gelir matrah artırımı stopaj matrah artırımı serbest meslek matrah artırımı personel matrah artırımı matrah artırımından kimler faydalanabilir matrah artırımı taban ücret matrah artırımı oranlar matrah artırımı nedir matrah artırımı ne kadar ödeyeceğim Matrah Artırımı nasıl yapılır matrah artırımı hesaplama matrah artırımı Kurumlar Matrah artırımı kira matrah artırımı basit usul matrah artırımı 7326dan faydalanabilir miyim 7326 Sayılı Kanun Matrah Artırımı 7326 Sayılı Kanun 7326 nedir 7326 2020 için matrah artırımı 2019 için matrah artırımı 2018 için matrah artırımı 2017 için matrah artırımı 2016 için matrah artırımı

Hesaplanan KDV (TL) (a): İlgili dönemdeki beyanname üzerindeki hesaplanan KDV Tutarını belirtir.

Tecil Edilebilir KDV (TL) (b): İlgili dönemdeki beyanname üzerindeki Tecil Edilebilir KDV tutarını belirtir.

Fark (TL) (a-b): Hesaplanan ve Tecil tutarları farkı bu alana gelir.

Beyanname (Var/Yok): İlgili dönemde beyanname verilip verilmediğini belirtir.

Yıl Tablosu ve Hesaplama:
Alt taraftaki aylık tablolardaki toplam tutarlar, ilgili yıl kısmına aktarılarak hesaplama yapılır.

image-2 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirvede matrah artırımı var mı Zirvede matrah artırımı zirve yazılım Zirve muhasebe Zirve Matrah Artırımı Zirve yıllık gelir matrah artırımı stopaj matrah artırımı serbest meslek matrah artırımı personel matrah artırımı matrah artırımından kimler faydalanabilir matrah artırımı taban ücret matrah artırımı oranlar matrah artırımı nedir matrah artırımı ne kadar ödeyeceğim Matrah Artırımı nasıl yapılır matrah artırımı hesaplama matrah artırımı Kurumlar Matrah artırımı kira matrah artırımı basit usul matrah artırımı 7326dan faydalanabilir miyim 7326 Sayılı Kanun Matrah Artırımı 7326 Sayılı Kanun 7326 nedir 7326 2020 için matrah artırımı 2019 için matrah artırımı 2018 için matrah artırımı 2017 için matrah artırımı 2016 için matrah artırımı

İlgili Yıllar KDV Matrahı (TL) (1): İlgili yılda verilen beyannamelerdeki FARK sütunundaki toplam tutar bu alana gelir. Bu tutar, ilgili yılda verilen beyanname sayısına göre birtakım hesaplamalar yapılarak da bulunabilir.

Tüm yıl beyanname verilmişse: İlgili yılın toplam tutarı kullanılır.

Yıl içinde en az 3, en fazla 11 dönem beyanname verilmişse: Toplam tutar verilen beyanname sayısına bölünecek ve 12 ile çarpılacak.

Yıl içinde en fazla 2 dönem beyanname verilmişse: Bu durumda bu alan 0,00 gelecektir. Kullanılacak matrah (4) numaralı alanda belirtilecek ve Yıllık Gelir/Kurum/Basit Usul beyanname matrah artırımı sekmesinde ilgili yıl için arttırdığı matrah tutarı kullanılacaktır.

Matrah Artırım Oranı (2): Yıllara göre değişen oranlar sabitlenmiş olarak tabloya gelecektir.

KDV Beyannamesi Üzerinden Artırım Tutarı (TL) (1×2) (3): (1) ve (2) numaralı alanların çarpılması ile bulunur.

Gelir/Kurumlar Vergisi Matrahı (TL )(4): (1) numaralı alan 0,00 ise “Kurumlar/Gelir/Basit Usul Gelir Vergisi Artırımı” sekmesinde ilgili yıla ait “Hesaplamaya Esas Matrah” alanındaki tutar bu alana otomatik getirilir.

Gelir/Kurumlar Vergisi Matrahı Üzerinden Artırım Tutarı (TL) (4)x%18: (4) numaralı alanda tutar varsa, %18’i hesaplanarak bu alana otomatik olarak yazılır.

Uygulanacak Artırım: (3) veya (5) numaralı alanlardaki tutarlar (hangisinde değer varsa) buraya otomatik olarak getirilir.

Ödeme Şekilleri Tablosu: Hesaplanan toplam vergiyi vade farkı ile 6 taksitte ödeme imkânı vardır. Vade farkını hesaplamak için peşin ödeme tutarını 1,09 ile çarpmak gerekir.

3- Stopaj Matrah Artırımı

Hesaplamaları gerçekleştirebilmek için “Beyannamelerden Çek” butonuna basılmalı, bu şekilde matrah tabloları aktif hale getirilmelidir. Tablonun aktif hale gelmesi ile 2016-2020 yıllarında Zirve programından hazırlanmış Muhtasar ve Muhtasar-SGK beyannamelerinizdeki matrah tutarları otomatik olarak tabloya gelecektir. Eğer kayıtlı beyannameleriniz yok ise ilgili yıllara ait olan matrah tutarları 0,00 olarak gelecektir. Bu matrahı manuel olarak düzeltebilirsiniz.

Personel Ücret Ödemeleri Matrah Artırımı, Serbest Meslek Ödemeleri Matrah Artırımı ve Kira Ödemeleri Matrah Artırımı için ayrı sekmeler hazırlanmıştır. Hesaplama yöntemleri farklıdır.

Personel Ücret Ödemeleri Matrah Artırımı:

Aylık Tablolar:

image-1024x732 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirvede matrah artırımı var mı Zirvede matrah artırımı zirve yazılım Zirve muhasebe Zirve Matrah Artırımı Zirve yıllık gelir matrah artırımı stopaj matrah artırımı serbest meslek matrah artırımı personel matrah artırımı matrah artırımından kimler faydalanabilir matrah artırımı taban ücret matrah artırımı oranlar matrah artırımı nedir matrah artırımı ne kadar ödeyeceğim Matrah Artırımı nasıl yapılır matrah artırımı hesaplama matrah artırımı Kurumlar Matrah artırımı kira matrah artırımı basit usul matrah artırımı 7326dan faydalanabilir miyim 7326 Sayılı Kanun Matrah Artırımı 7326 Sayılı Kanun 7326 nedir 7326 2020 için matrah artırımı 2019 için matrah artırımı 2018 için matrah artırımı 2017 için matrah artırımı 2016 için matrah artırımı

Ödemeler: Muhtasar beyannamesinden ücret kodlarına (011,012 gibi) karşılık gelen tutarlar alınarak ilgili döneme otomatik olarak çekilir. Elle düzeltme yapılabilir.

Beyanname / Ödeme Türü (Var/Yok): İlgili dönemde beyanname yoksa veya beyanname üzerinde ücret ödemesi yoksa bu alan “HAYIR” olarak seçilir.

Yıllık Tablolar:

image-1-1024x732 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirvede matrah artırımı var mı Zirvede matrah artırımı zirve yazılım Zirve muhasebe Zirve Matrah Artırımı Zirve yıllık gelir matrah artırımı stopaj matrah artırımı serbest meslek matrah artırımı personel matrah artırımı matrah artırımından kimler faydalanabilir matrah artırımı taban ücret matrah artırımı oranlar matrah artırımı nedir matrah artırımı ne kadar ödeyeceğim Matrah Artırımı nasıl yapılır matrah artırımı hesaplama matrah artırımı Kurumlar Matrah artırımı kira matrah artırımı basit usul matrah artırımı 7326dan faydalanabilir miyim 7326 Sayılı Kanun Matrah Artırımı 7326 Sayılı Kanun 7326 nedir 7326 2020 için matrah artırımı 2019 için matrah artırımı 2018 için matrah artırımı 2017 için matrah artırımı 2016 için matrah artırımı

İlgili Yıllar Toplam Matrahı (1): Aylık tablodaki toplam ödeme tutarı bu alana aktarılır. Yıl içinde beyanname verilmemişse 0,00 olarak getirilir.

Yıl içinde beyanname verilmemiş dönem varsa KDV tablosundaki gibi bir hesaplama yapılmaz. Örneğin 5 dönem beyanname verilmişse o 5 dönemin toplam tutarı alınır.

Matrah Artırımı Oranı (2): Yıllara göre değişen oranlar sabitlenmiş olarak tabloya gelecektir.

Muhtasar Beyanname Üzerinden Artırım Tutarı (1×2): (1) ve (2) numaralı alanların çarpımı ile bulunur.

Ödeme Şekilleri Tablosu: Hesaplanan toplam vergiyi vade farkı ile 6 taksitte ödeme imkânı vardır. Vade farkını hesaplamak için peşin ödeme tutarını 1,09 ile çarpmak gerekir.

Serbest Meslek Ödemeleri Matrah Artırımı:

Aylık Tablolar:

image-2-1024x732 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirvede matrah artırımı var mı Zirvede matrah artırımı zirve yazılım Zirve muhasebe Zirve Matrah Artırımı Zirve yıllık gelir matrah artırımı stopaj matrah artırımı serbest meslek matrah artırımı personel matrah artırımı matrah artırımından kimler faydalanabilir matrah artırımı taban ücret matrah artırımı oranlar matrah artırımı nedir matrah artırımı ne kadar ödeyeceğim Matrah Artırımı nasıl yapılır matrah artırımı hesaplama matrah artırımı Kurumlar Matrah artırımı kira matrah artırımı basit usul matrah artırımı 7326dan faydalanabilir miyim 7326 Sayılı Kanun Matrah Artırımı 7326 Sayılı Kanun 7326 nedir 7326 2020 için matrah artırımı 2019 için matrah artırımı 2018 için matrah artırımı 2017 için matrah artırımı 2016 için matrah artırımı

Ödemeler: Muhtasar beyannamesinden serbest meslek kodlarına (021,022 gibi) karşılık gelen tutarlar alınarak ilgili döneme otomatik olarak çekilir. Elle düzeltme yapılabilir.

Beyanname / Ödeme Türü (Var/Yok): İlgili dönemde beyanname yoksa veya beyanname üzerinde serbest meslek ödemesi yoksa bu alan “HAYIR” olarak seçilir.

Yıllık Tablolar:

image-3-1024x732 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirvede matrah artırımı var mı Zirvede matrah artırımı zirve yazılım Zirve muhasebe Zirve Matrah Artırımı Zirve yıllık gelir matrah artırımı stopaj matrah artırımı serbest meslek matrah artırımı personel matrah artırımı matrah artırımından kimler faydalanabilir matrah artırımı taban ücret matrah artırımı oranlar matrah artırımı nedir matrah artırımı ne kadar ödeyeceğim Matrah Artırımı nasıl yapılır matrah artırımı hesaplama matrah artırımı Kurumlar Matrah artırımı kira matrah artırımı basit usul matrah artırımı 7326dan faydalanabilir miyim 7326 Sayılı Kanun Matrah Artırımı 7326 Sayılı Kanun 7326 nedir 7326 2020 için matrah artırımı 2019 için matrah artırımı 2018 için matrah artırımı 2017 için matrah artırımı 2016 için matrah artırımı

İlgili Yıllar Toplam Matrahı (1): Aylık tablodaki toplam ödeme tutarı bu alana aktarılır.

Yıl içinde beyanname verilmemiş dönem varsa KDV tablosundaki gibi bir hesaplama yapılmaz. Örneğin 5 dönem beyanname verilmişse o 5 dönemin toplam tutarı alınır.

Yıl içinde hiç beyanname verilmemişse 0,00 olarak getirilir. Bu durumda tebliğde belirtilen sabit matrah kullanılır. Yıllara göre sabit matrahlar şu şekildedir:

 • 2016 yılı için 23500₺
 • 2017 yılı için 24900₺
 • 2018 yılı için 26450₺
 • 2019 yılı için 28100₺
 • 2020 yılı için 31850₺

Matrah Artırımı Oranı (2): Yıllara göre değişen oranlar sabitlenmiş olarak tabloya gelecektir.

Muhtasar Beyanname Üzerinden Artırım Tutarı (1×2): (1) ve (2) numaralı alanların çarpımı ile bulunur.

Yıl İçinde Beyanname Yoksa Artırılacak Matrah: (1) numaralı alan 0,00 ise yukarıda verilen sabit matrah tutarı bu alana otomatik olarak getirilir.

Yıl İçinde Beyanname Yoksa Artırılacak Matrah Tutarı %15: Sabit matrah tutarının %15’i alınarak hesaplanır.

Ödeme Şekilleri Tablosu: Hesaplanan toplam vergiyi vade farkı ile 6 taksitte ödeme imkânı vardır. Vade farkını hesaplamak için peşin ödeme tutarını 1,09 ile çarpmak gerekir.

Kira Ödemeleri Matrah Artırımı:

Aylık Tablolar:

image-5-1024x732 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirvede matrah artırımı var mı Zirvede matrah artırımı zirve yazılım Zirve muhasebe Zirve Matrah Artırımı Zirve yıllık gelir matrah artırımı stopaj matrah artırımı serbest meslek matrah artırımı personel matrah artırımı matrah artırımından kimler faydalanabilir matrah artırımı taban ücret matrah artırımı oranlar matrah artırımı nedir matrah artırımı ne kadar ödeyeceğim Matrah Artırımı nasıl yapılır matrah artırımı hesaplama matrah artırımı Kurumlar Matrah artırımı kira matrah artırımı basit usul matrah artırımı 7326dan faydalanabilir miyim 7326 Sayılı Kanun Matrah Artırımı 7326 Sayılı Kanun 7326 nedir 7326 2020 için matrah artırımı 2019 için matrah artırımı 2018 için matrah artırımı 2017 için matrah artırımı 2016 için matrah artırımı

Ödemeler: Muhtasar beyannamesinden kira kodlarına (041 gibi) karşılık gelen tutarlar alınarak ilgili döneme otomatik olarak çekilir. Elle düzeltme yapılabilir.

Beyanname / Ödeme Türü (Var/Yok): İlgili dönemde beyanname yoksa veya beyanname üzerinde kira ödemesi yoksa bu alan “HAYIR” olarak seçilir.

Yıllık Tablolar:

image-6 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirvede matrah artırımı var mı Zirvede matrah artırımı zirve yazılım Zirve muhasebe Zirve Matrah Artırımı Zirve yıllık gelir matrah artırımı stopaj matrah artırımı serbest meslek matrah artırımı personel matrah artırımı matrah artırımından kimler faydalanabilir matrah artırımı taban ücret matrah artırımı oranlar matrah artırımı nedir matrah artırımı ne kadar ödeyeceğim Matrah Artırımı nasıl yapılır matrah artırımı hesaplama matrah artırımı Kurumlar Matrah artırımı kira matrah artırımı basit usul matrah artırımı 7326dan faydalanabilir miyim 7326 Sayılı Kanun Matrah Artırımı 7326 Sayılı Kanun 7326 nedir 7326 2020 için matrah artırımı 2019 için matrah artırımı 2018 için matrah artırımı 2017 için matrah artırımı 2016 için matrah artırımı

İlgili Yıllar Toplam Matrahı (1): Aylık tablodaki toplam ödeme tutarı bu alana aktarılır.

Yıl içinde beyanname verilmemiş dönem varsa KDV tablosundaki gibi bir hesaplama yapılmaz. Örneğin 5 dönem beyanname verilmişse o 5 dönemin toplam tutarı alınır.

Yıl içinde hiç beyanname verilmemişse 0,00 olarak getirilir. Bu durumda tebliğde belirtilen sabit matrah kullanılır. Yıllara göre sabit matrahlar şu şekildedir:

 • 2016 yılı için 9400₺
 • 2017 yılı için 9960₺
 • 2018 yılı için 10580₺
 • 2019 yılı için 11240₺
 • 2020 yılı için 12740₺

Matrah Artırımı Oranı (2): Yıllara göre değişen oranlar belirlenmiştir.

Muhtasar Beyanname Üzerinden Artırım Tutarı (1×2): (1) ve (2) numaralı alanların çarpımı ile bulunur.

Yıl İçinde Beyanname Yoksa Artırılacak Matrah: (1) numaralı alan 0,00 ise yukarıda verilen sabit matrah tutarı bu alana otomatik olarak getirilir.

Yıl İçinde Beyanname Yoksa Artırılacak Matrah Tutarı %15: Sabit matrah tutarının %15’i alınarak hesaplanır.

Ödeme Şekilleri Tablosu: Hesaplanan toplam vergiyi vade farkı ile 6 taksitte ödeme imkânı vardır. Vade farkını hesaplamak için peşin ödeme tutarını 1,09 ile çarpmak gerekir.

Top