İşten Çıkış Kodlarında Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Drive-Blog-banner-6-01-1-1024x580 Mevzuat, Hukuk ve Vergi  işten çıkış kodu işten çıkış kodları işten çıkarma kodu

Pandemi sebebi ile iş feshi kısıtlamalarına istisna olarak sayılan KOD-29, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı durumlarında işten çıkarma kodu olarak kullanılıyordu. Ancak bu tanımın çok genel olduğu ve neyi kapsayıp kapsamayacağı konusunda belirsizlik yaratabileceği endişeleri de söz konusuydu. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, KOD-29 yürürlükten kaldırıldı ve yerine, daha detaylı olan bir takım kodlar getirildi. Yeni kodlara birlikte göz atalım.

Kod-42

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

Kod-43

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

Kod-44

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

Kod-45

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

Kod-46

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

Kod-47

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

Kod-48

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

Kod-49

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

Kod-50

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Top