5000 ve 30000 e-Arşiv Portal Sisteminde Yapılan Değişiklik



1.1.2020 tarihinden bu yana kullanılan 5000/30000 e-Arşiv portal sisteminde yapılan değişiklik şöyledir:

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, , “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden ya da Başkanlığın e-Belge düzenleme portaline gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi zorunludur.

Bu sistemi uzun zamandır kullanan mükellefler bir takım sorunlarla karşılaşıyordu. Faturalarını istedikleri gibi dizayn edemiyorlar firmalarına ait logoları faturalarına ekleyemiyorlardı. En önemlisi yanlış düzenlenen faturalar ile ilgili iptal seçeneği olmadığı için büyük sorunlar yaşanıyor ve firmalar arasında bu işlemler sorunlara yol açıyordu.

İlgili tebliğ ile birlikte artık bu e arşiv portal özel entegratörlere açılmış oldu.

Özel entegratörler bu sistemde sizlere e arşiv fatura da şimdiye kadar olmayan dizayn edebilme hakkı vereceklerdir.Logonuzu faturanıza koyabileceksiniz, banka bilgilerinizi yazabileceksiniz  en önemlisi özel entegratörler sizlere şimdiye  iptal seçeneği sunacaklardır. Özel entegratörler bu sistemde düzenlenen faturaların otomatik olarak muhasebe yazılımlarına aktarılması hizmetini sunacaklardır.

Zirve e-Arşiv Fatura’yı incelemek için buraya tıklayın.

Top