Zirve Masaüstü Ürünlerinde Kasım 2023 Güncelleme İçeriği

Zirve-Masaustu-Urunlerinde-Kasim-2023-Guncelleme-Icerigi-1024x576 Zirve Finansman Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir Zirve Ticari zirve masaüstü kasım ayı güncelleme güncelleme içeriği güncelleme

Bu blog yazımızda Zirve Masaüstü ürünümüzde Kasım ayında güncellenen ve tamamlanan yeni sürümlerimizden bahsedeceğiz. Kasım ayı güncellememiz ile Zirve Masaüstü programımızda size kolaylık sağlayacak bazı özellikler getirdik. Yeni sürümlerde önceliğimiz sizlerden gelen hata maddeleri ve sıklıkla bize ulaşan talepleriniz oldu.

Zirve Ticari, Zirve Müşavir, e-Dönüşüm ve ortak modüller olmak üzere yapılan geliştirmelere ilişkin en dikkat çeken maddeleri sizlerle paylaşmak isteriz.

.

Zirve Müşavir

Bordro, 2024 yılı resmi tatil günleri eklendi.

image-7-1024x400 Zirve Finansman Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir Zirve Ticari zirve masaüstü kasım ayı güncelleme güncelleme içeriği güncelleme

GİB e-Belge Entegrasyonu Ekim Güncellemesinde Yayınlandı.
Zirve Masaüstünde GİB e-Belge Entegrasyonu Nasıl Yapılır? blog yazımızdan detaylı kullanım içeriğine ulaşabilirsiniz.

gib_aktarim-1024x548 Zirve Finansman Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir Zirve Ticari zirve masaüstü kasım ayı güncelleme güncelleme içeriği güncelleme

.

Zirve Ticari

e-Fatura kayıtlı kullanıcı listesi ekran tasarımı yenilendi.

kkl-1024x576 Zirve Finansman Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir Zirve Ticari zirve masaüstü kasım ayı güncelleme güncelleme içeriği güncelleme

Müstahsil makbuzunda Entegrasyon Kodu “2” seçilebilmesi sağlandı.

Cari kartta tanımlı risk limiti varsa, limit aşıldığında cari kartın renginin değişmesi sağlandı.

Risk-Limiti-1-1024x576 Zirve Finansman Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir Zirve Ticari zirve masaüstü kasım ayı güncelleme güncelleme içeriği güncelleme

.

Stok modülü raporlarında, 29.Stok Sarf Listesi raporunda departman ve kullanıcı filtresinin çalışması sağlandı.

image-12-1024x132 Zirve Finansman Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir Zirve Ticari zirve masaüstü kasım ayı güncelleme güncelleme içeriği güncelleme

.

Banka modülü raporlarında, 5.Bankadaki Çekler/Senetler Listesi raporunda departman ve şube kodu filtresinin çalışması sağlandı.

image-13-1024x95 Zirve Finansman Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir Zirve Ticari zirve masaüstü kasım ayı güncelleme güncelleme içeriği güncelleme

.

Banka modülü raporlarında, 2.Banka Hesapları Toplam Hareket Raporunda departman filtresinin çalışması sağlandı.

image-14-1024x161 Zirve Finansman Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir Zirve Ticari zirve masaüstü kasım ayı güncelleme güncelleme içeriği güncelleme

.

Zirve e-Dönüşüm

Modüllerde yeni belge görüntüleyiciye geçiş yapıldı. 

image-10 Zirve Finansman Zirve Masaüstü Programları Zirve Müşavir Zirve Ticari zirve masaüstü kasım ayı güncelleme güncelleme içeriği güncelleme

.

.

Kasım Ayı Güncelleme İçerik Listesi

Zirve Yazılım Müşavir Masaüstü Programları v9.01- 01.11.2023-04.1 Güncelleme İçeriği

 1. Dijital Vergi Dairesi bağlantı değişiklikleri yapıldı.
 2. Banka entegrasyonu modülüne, Türkiye Finans Katılım Bankası eklendi.
 3. Banka PDF, Halkbank PDF formatı güncellendi.
 4. Express aktarım, ihracat faturalarında yazan alıcı unvan bilgisinin cari adı olarak gelmesi sağlandı.
 5. İVD e-Arşiv Fatura Aktar modülünde excelden yükle alanında hata gelmesi sorunu düzeltildi.
 6. Express aktarım, işletme defteri stoklu satırları birleştirmedeki sorun düzeltildi.
 7. Banka excel, banka şablon tanımlarına eklenen veriye göre banka hareketleri alanının güncellenmeme sorunu düzeltildi.
 8. KDV4 beyannamesi yazdırmada 8 ve 18 KDV oranlarının 2023 Temmuz sonrası aylarda gelmemesi ve sıralama yapıldı.
 9. Kurum Geçici Vergi Beyannamesi yazdırma işleminde, firma unvan bilgisinin dizaynda gözükmeme sorunu düzeltildi.
 10. KDV2 beyannamesi yazdırma işleminde 212 işlem türünün oranının 9/10 olarak gelmesi sağlandı.
 11. Mizanda renklendirme geliştirmeleri yapıldı.
 12. İşletme defteri gelir sayfasında belge türü e-Bilet seçildiği zaman satış türünün gelmeme sorunu düzeltildi.
 13. İşletme defteri gider kısıtlaması ile fiş işlendiğinde KDV’siz işlem mi alanının evet olarak gelmesi sağlandı.
 14. İşletme hesap özetine, kayıt türü 7-İstisna Kapsamındaki Serbest Meslek Gelirleri (GVK 18) seçilen kayıtların hesap özetine yansımaması sağlandı.
 15. İşletme defterinde, konaklama vergisi fişi girişinde KDV dahil seçildiğinde hatalı hesaplama sorunu düzeltildi.
 16. İşletme defteri veri girişinde hesap kodu alanında F1 ile seçim yapıldığında belge türü alanlarının gelmesi sağlandı.
 17. 7338 Geçici 32.Madde modülünde seçilen satırları değerlemeyi sil butonuyla toplu silme özelliği eklendi.
 18. 7338 ve7326 yeniden değerlendirme raporlarında ilgili demirbaşta yeniden değerleme oranı gelmesi sağlandı.
 19. Yeniden değerleme yapılan demirbaş satışı yapıldığında tekrar değerleme yapma sorunu düzeltildi.
 20. Bordro, aylık sigorta primleri bildirgesi yazdırma işleminde eksik gün nedeni eksi gözükme sorunu düzeltildi.
 21. İşten çıkış yapıp tekrar işe giriş yapan personellerde çıktığı dönemdeki izin bilgilerini giriş yaptığı dönemin izin cetveline ekleme sorunu düzeltildi.
 22. Bordro, raporlar, bordro, puantaj cet. ve ücret pusulası raporunda sakatlık derecesi sabit 1 gelme sorunu düzeltildi.
 23. Bordro ayarlar, ek ödeme alanına net ücrete eklensin mi? kolonu eklendi.
 24. Bordro, e-Bildirge damga vergisi tutarını muhasebe fişine iki katı olarak atma sorunu düzeltildi.
 25. Bordro eksik gün nedeni alanına geçersiz veri girişi engellendi.
 26. Bordro yazdırma izin cetvelinde gelen söz dizim hatası düzeltildi.
 27. Bordro, 2024 yılı resmi tatil günleri eklendi
 28. Bordro, 27103 kanun numarası ile eksik gün olan bordro hazırlandığında İşveren SGK istisnasındaki hata düzeltildi.
 29. Bordro hazırlamada, ek ödeme istisnası, verilen ek ödeme tutarından yüksekse bordro hazırlamama sorunu düzeltildi.
 30. Özel hesap dönemi kullanan firmalarda bordro tahakkuk muhasebeleştirme özelliği geliştirildi.
 31. e-Defter fiş kontrolü uygulamasında kullanıcıya firmaya giremez yetkisi verildiyse ilgili firmanın fişlerinin gözükmemesi sağlandı.

.

Zirve Yazılım Ticari Masaüstü Programları v9.01- 01.11.2023-04.1 Güncelleme İçeriği

 1. Faturada cari kodu seçilip farklı bir cari ile değiştirilirse tahsilat kaydında ilk seçilen cari adı ile işlem yapması düzeltildi.
 2. Fatura veya irsaliye modülünde seri numaralı stok girişinde satılan stokların listeye gelmemesi sağlandı.
 3. Bazı evraklarda irsaliye ile faturayı ilişkilendirememe sorunu düzeltildi.
 4. Müstahsil makbuzunda Entegrasyon Kodu “2” seçilebilmesi sağlandı.
 5. Bazı datalarda, irsaliye modülünde sipariş aktaramama sorunu düzeltildi.
 6. e-İrsaliye taşıyıcı bilgileri ülke listesi güncellendi.
 7. Toplu irsaliye oluşturmada carilerin son irsaliyelerini kopyalayamama sorunu düzeltildi.
 8. İrsaliye modülünde stok aratırken iki nokta üst üste (:) kullandığında arama yapması sağlandı.
 9. İrsaliye ile fatura ilişkilendirildiğinde, aynı stok satırlı irsaliyenin 1 satırında kalan miktarın gözükmeme sorunu düzeltildi.
 10. Sipariş modülünde stok aratırken iki nokta üst üste (:) kullandığında arama yapması sağlandı.
 11. Bazı siparişlerde kopyalama yapıldığında toplam tutarı kopyalanan siparişten farklı gözükme sorunu düzeltildi.
 12. Dövizli sipariş yazdırma işleminde, dövizli tevkifat tutarının yazdırma formuna gelmesi sağlandı.
 13. Cari kartta tanımlı risk limiti varsa, limit aşıldığında cari kartın renginin değişmesi sağlandı.
 14. Banka kredisi entegrasyon ile oluşan muhasebe fişindeki hata düzeltildi.
 15. Dövizli bankaya yatırılan ve çekilen işlemlerde yaşanan dövizli gider tutarı sorunu düzeltildi.
 16. Servis, veri aktarımı, fatura aktarımı özelliğinde aktarılacak firmada cari ve stok kayıtlı değilse önce ilgili verinin aktarılması için uyarılar eklendi.
 17. Cari hesap ekstresi, detaylı filtresi yapıldığında jpg dosyası oluşturma sorunu düzeltildi.
 18. Geçmiş yıllarda stok ekstresi yazdırma hatası düzeltildi.
 19. Stok ekstresi, detaylı filtresi yapıldığında jpg dosyası oluşturma sorunu düzeltildi.
 20. Stok, 29.Stok sarf listesi raporunda departman ve kullanıcı filtresinin çalışması sağlandı.
 21. Banka, 5.Bankadaki çekler/senetler listesi raporunda departman ve şube kodu filtresinin çalışması sağlandı.
 22. Banka, 2.Banka hesapları toplam hareket raporunda departman filtresinin çalışması sağlandı.
 23. Stok, 3.Cari hesap kartlarına göre siparişler raporunda alınan teklif ve verilen teklif filtreleri seçilirken rapor alınmama sorunu düzeltildi.
 24. Kayıtlı Kullanıcı Listesi geliştirmeleri yapıldı.

.

e-Fatura/e-Arşiv Fatura 26.10.2023 V.1.9.24  Güncelleme İçeriği

 1. e-Belge görüntüleme ekranlarında tasarım ve performans iyileştirmeleri yapılmıştır.
 2. Yeni belge görüntüleyicide “XML İçerik” lerinin görüntülenebilmesi için geliştirme yapılmıştır.
 3. e-Belgelerin  “Toplu Yazdır” ve Toplu Kaydet” fonksiyonlarında iyileştirme yapılmıştır.
 4. Bazı kullanıcılarda fatura oluşturulurken, “İade Bilgileri” alanına açıklama girilmesi durumunda, fatura gönderimlerinde alınan “Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanamadı” hatasının alınmaması sağlanmıştır.
 5. Gelen fatura Zirve masaüstü “Fatura” modülüne aktarımında kullanıcı deneyimi iyileştirilmiştir.

.

e-İrsaliye 26.10.2023 V.1.9.24 Güncelleme İçeriği

 1. “İrsaliye Sorgula” sekmesinde bulunan irsaliyelerin gelen irsaliye listesine aktarıldıktan sonra sorgulama ekranlarından kaldırılması sağlanmıştır.
 2. Belge görüntüleme ekranlarında tasarım ve performans iyileştirmeleri yapılmıştır.
 3. Bazı kullanıcılarda yaşanan “Depo Transfer Fişi” gönderimlerinde, gönderimden sonra alıcı ve gönderici bilgilerinin farklı gözükmesi durumu düzeltilmiştir.
 4. e-Belgelerin  “Toplu Yazdır” ve Toplu Kaydet” fonksiyonlarında iyileştirme yapılmıştır.

.

e-Müstahsil Makbuzu 26.10.2023 V.1.9.24 Güncelleme İçeriği

 1. Yeni belge görüntüleyicide “XML İçerik” lerinin görüntülenebilmesi için geliştirme yapılmıştır.
 2. e-Belgelerin  “Toplu Yazdır” ve Toplu Kaydet” fonksiyonlarında iyileştirme yapılmıştır.

.

e-SMM 02.10.2023 26.10.2023 V.1.9.24 Güncelleme İçeriği

 1. e-Belgelerin  “Toplu Yazdır” ve Toplu Kaydet” fonksiyonlarında iyileştirme yapılmıştır.
Top