Zirve Masaüstü Programında 2022 Kurumlar Vergisi BeyannamesiZirve Masaüstü Programında Kurumlar Vergisi beyannamesinin hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler ve nasıl hazırlanıldığına dair bu yazımızda yer verilecektir.

Kurumlar Vergisi Nasıl Hazırlanır? (Videolu anlatım)

1.Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar Vergisi, kurum kazançları üzerinden alınan bir vergi türüdür. Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.

Kurumlar vergisi kurum kazancı üzerinden 2022 yılında yüzde 23, 2023 yılında ise yüzde 20 olarak uygulanacaktır.

2.Kurumlar Vergisi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Firma Bilgilerinde;

•Firma bilgileri eksiksiz olmalıdır. Şirket unvanı, vergi numarası, vergi dairesi kodu, telefon, ticaret sicil numarası, e-posta vb.

•Şahıs-Ortak bilgileri eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

•Kurum ortaklarının hisse oranı toplamı 100 olmalıdır.

Genel Muhasebe- Otomatik Dönem Sonu İşlemleri- Mali Tablolar bölümünde;

•Gelir Tablosu ve Bilanço hazırlanıp, kaydedilmelidir.

Bilanço ve gelir tablosunun altında “Dipnot” tabloları mevcuttur. Dipnot eklenmesi gerekiyorsa bu alandan eklenebilir. Beyannamenin içerisinden dipnotlar görünmeyecektir.

•Bilançoda aktif-pasif eşit olmalıdır.

•4. Dönem Geçici Kurum Vergisi Beyannamesi kayıtlı olmalıdır.

3.Sıkça Sorulan Sorular

Bilanço – Gelir Tablosu bulunamadı uyarısı ile karşılaşıldığında hangi alanlar kontrol edilmelidir?

31.12.2022 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu alanları kontrol edilmelidir.

Firma yıl içerisinde faaliyetlerini sonlandıran firmalar için Kurumlar Vergisi beyannamesi tabloları nasıl hazırlanır?

Firma Bilgileri-Faaliyet Bilgileri alanına TERK TARİHİ kaydedilmeli. Bilanço ve Gelir Tablosu da bu tarih de hazırlanmalıdır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesine Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler nasıl eklenir?

Zirve Masaüstü Programı bilançodan KKEG Karşılığı tutarını otomatik olarak aktarır fakat bu yeterli değildir. Ekler sekmesinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler bölümüne bu giderlerin detayları kullanıcı tarafından elle doldurulur.

Kurumlar Vergisi Beyannamesine geçmiş yıl zararları nasıl eklenir?

«Kuruma Bağlı İşyeri ve Geçmiş Yıl Zararları» sekmesinin yıl yıl doldurulması gerekmektedir. Bu alanda bulunan bilgileri program otomatik olarak toplayarak «Kazanç ve İlavelerdeki Diğer Geçmiş Yıl Zararları» satırına kaydeder. Mahsup edilecek geçmiş yıl zararı, firmanın toplam karından fazla olamaz.

Firmanın zararı olmasına rağmen neden beyanname içerisinde kurumlar vergisi hesaplanır?

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider bilgisi var  ise kurumlar vergisi hesaplanmalıdır.

Bilanço nasıl hazırlanır?

«Genel Muhasebe» «Otomatik Dönem Sonu İşlemleri» «Mali Tablolar» alanından «Bilanço» seçilir. 31.12.2022 tarihli olarak hazırlanır. Yansıtma işlemleri doğru yapılmış ise bilanço hatasız kaydedilir.

Bilançoda önceki yıl alanı neden boş gelir?

1)2022 yılı için hazırlanan bilanço işlemlerinde 2022 yılı açılış fişi kayıtlı değil ise 2021 yılı alanı boş gelmektedir.

2)Kayıtlı olan açılış fişinin türü 0 (Sıfır) olduğundan emin olunmalıdır.

Aktif ve Pasif alanları eşit olmayan Bilançoda kontrol edilmesi gereken alanlar veya işlemler nelerdir?

1) Bilanço F7 tuşu ile yenilenir. Bu işlem ile tabloda bozuk alan var ise düzelir. Düzelmedi ise aşağıdaki seçenekler kontrol edilmelidir.

2) Yansıtma fişleri uygun şekilde kesilmemiş olabilir.

3) Bilançoya dahil olmayan hesap kodları kullanılmış olabilir. Bilanço tablosunun en sağında bulunan kod sütununda o satırın hangi hesaptan geldiğine dair bilgi yer alır, farklı bir hesap kullanılmış ise doğru hesaba virman işleminin yapılması gerekmektedir.

Bilançoya Dipnot Ekleme

1) Bilanço tablosunun altında 5 adet dipnot tablosu bulunmaktadır. Doldurması gereken alanlar elle doldurmalıdır.

2) Dipnot girerken «ESAS AÇIKLAMA» kısmı F1 ile seçilmeli ve «EK AÇIKLAMA» satırı mutlaka doldurulmalıdır. Sadece esas açıklama seçilip, ek açıklama kısmı boş bırakılamaz.

3) Mevcut esas açıklamaların dışında bir dipnot eklenemez.

Bilanço tablosunda bulunan dipnotların beyannameye aktarmamasının sebebi nedir?

Beyanname ekranında dipnotlar görünmemektedir fakat XML oluşturulduğunda XML’de dipnotlar alanı görüntülenir. Dipnotlar alanı beyannameyi gönderildikten sonra GİB’de görüntülenebilir.

Bilanço dipnotlarındaki ortaklar tablosunda ki bilgilerin güncel olmaması durumunda yapılması gerekenler nelerdir?

Tablodaki ortak bilgileri hatalı ise, CTRL+DEL ile satırlar silinip bilanço yenilenmelidir. Bu işlem sonucunda güncel ortak bilgileri yansıyacaktır.

Gelir tablosu nasıl hazırlanır?

«Genel Muhasebe» «Otomatik Dönem Sonu İşlemleri» «Mali Tablolar» alanından «Gelir Tablosu» seçilir. 31.12.2022 tarihli olarak hazırlanır.

Gelir Tablosunda önceki yıl alanı neden boş gelir?

2022 yılında hazırlanan gelir tablosu için, 2021 yılında muhasebe fişleri bulunmuyor ise gelir tablosunda ilgili alan boş gelmektedir.

Gelir Tablosuna Dipnot Ekleme

Gelir tablosunun altında dipnot tablosu bulunmaktadır. Dipnot girerken «ESAS AÇIKLAMA» kısmı F1 ile seçilmeli ve «EK AÇIKLAMA» satırı mutlaka doldurulmalıdır. Sadece esas açıklama seçilip, ek açıklama kısmı boş bırakılamaz.

Ek bilgiler ve ekler sekmeleri nasıl doldurulur?

1) Ek Bilgiler sekmesinde evet-hayır cevaplı 5 tane soru bulunur. Bunların mutlaka cevaplanması gerekir.

2) Ekler sekmesinde Bilanço, Gelir Tablosu, Kurum Ortakları tabloları otomatik olarak doldurulur.

3) KKEG sekmesi kanunen kabul edilmeyen giderler varsa mutlaka eklerden doldurulmalıdır.

4) Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin liste elle doldurulur.

5) Kar dağıtım tablosu elle doldurulur. Fakat ara toplamları program otomatik alır.

6) Eklerdeki diğer tüm tablolar elle doldurulur.

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde bulunan sekmeler ile ilgili aşağıdaki içeriklerimize de gidebilirsiniz.

Top