Beyan Dönemlerinde Sistem Yoğunluğu Sebebiyle Defter Beyan İşlemleriniz AksamasınGİB Defter Beyan uygulamasında, beyanname dönemlerinde sistemlerde yaşanan yoğunluk sebebiyle Zirve Defter Beyan modülünde zaman zaman gönderimler yapılamamaktadır.

19/10/2021 tarihli 31633 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Kayıt Zamanı” başlıklı 7’nci madde değişikliğince, işlenen verilerin Defter Beyan Sistemine gönderilmeden Elektronik Beyanname Sistemi üzerinden beyanname oluşturulmasına olanak tanınmıştır.

Bu doğrultuda, Zirve Programınızdan işlenen verileri Defter Beyan Sistemine göndermeden tüm beyannamelerinizi oluşturarak GİB Elektronik beyanname sistemine otomatik olarak gönderebilirsiniz. 

Verilerin Defter Beyan Sistemine gönderilmesi; 213 Sayılı Kanunun 219’uncu maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15’inci günü sonuna kadar, diğer mükellefler bakımından ise işlemlerin ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günün gün sonuna kadar, Zirve Defter Beyan modülümüzü kullanarak, GİB Defter Beyan sistemine göndermeniz mümkündür.

Zirve Defter Beyan ile defterlerinizi dijital ortamda rahatça tutmak ve saklamak için detaylı bilgi alın.

Top