Muh-SGK Beyannamesinde Yapılan 01.06.2023 Tarihli Düzenlemenin Zirve Masaüstü Programında Uygulanması

MUHSGK-1024x577 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım zirve yazılım Zirve nasıl yapılır muhtasar ve prim hizmet beyannamesi muhtasar beyanname muhsgk

Bu yazımızda, Zirve Masaüstü Programı kullanılarak Muhtasar ve Prim Hizmetleri Beyannamesinin hazırlanması için örnek olarak 5.058 satırlık SGK Bildirimleri baz alınarak süreçte yapılması gerekenler anlatılacaktır.

Haziran 2023 Düzenlemeleri Neleri Kapsar?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01.06.2023 tarihinde yapılan düzenlemeye istinaden “e-Beyanname sistemi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde “SGK Bildirimleri” bölümünde giriş yapılabilecek satır sayısına sınırlama getirilmiştir.


Buna göre; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için “SGK Bildirimleri” bölümünde girilebilecek satır sayısı, 01.06.2023 tarihinden itibaren her ayın 1’inden 20’nci gününe (20’si dahil) kadar 5.000 (beş bin) satır olarak belirlenmiştir. Ayın 21’inci gününden itibaren ise ay sonuna kadar 2.000 (iki bin) satır uygulanacaktır.

Düzenlenemeye göre 5.001 adet dahi olsa gönderimler ek düzenleme beyannamesine göre yapılacaktır.

Bu örneğimizde hazırlanan beyanname tarihi ayın 1’i ile 20’nci günü arasına denk geldiği için 5.000 satır dikkate alınacaktır. Ayrıca, düzeltme beyannamesine dahil edilecek olan 58 satırlık bölümle ilgili açıklamalar da yapılacaktır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için verilecek düzeltme beyannamesinde “satır sayıları belirtilen miktarları aşan mükellefler, beyannamelerinin vergiye ilişkin bölümlerinde değişiklik yapmaksızın, “SGK Bildirimleri” bölümüne ek bildirimler yapmak suretiyle, düzeltme beyannamesi şeklinde beyannamelerini tamamlayabilirler.” bildirimine istinaden “Vergi Bildirimleri” alanında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

image-87-1024x553 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım zirve yazılım Zirve nasıl yapılır muhtasar ve prim hizmet beyannamesi muhtasar beyanname muhsgk

Gerekli Düzenlemeler Zirve Programlarında Nasıl Yapılır?

Düzenlemeleri yapabilmek için “SGK Bildirimleri” sekmesine tıklanır.

image-88-1024x552 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım zirve yazılım Zirve nasıl yapılır muhtasar ve prim hizmet beyannamesi muhtasar beyanname muhsgk

Düzeltme beyannamesinde “SGK Bildirimleri” alanını düzenlemek için 2 yöntem bulunmaktadır.

Yöntem 1: “Personel Düzenle” Butonu ile Düzeltme Beyannamesi Hazırlanması

Bu yöntem için “Personelleri Düzenle” butonuna tıklanır.

image-89-1024x558 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım zirve yazılım Zirve nasıl yapılır muhtasar ve prim hizmet beyannamesi muhtasar beyanname muhsgk

Açılan sayfada düzeltme beyannamesi ile bildirilecek personeller dışındaki bütün personeller seçilerek “Seçilen Personelleri Sil” butonu ile silinir.

image-90-1024x556 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım zirve yazılım Zirve nasıl yapılır muhtasar ve prim hizmet beyannamesi muhtasar beyanname muhsgk

Düzeltme beyannamesine dahil edilecek personeller seçilir, “E-Ek” seçimi yapılarak “Seçilenlere Belge Mahiyetini Uygula” butonuna tıklanır.

image-91-1024x555 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım zirve yazılım Zirve nasıl yapılır muhtasar ve prim hizmet beyannamesi muhtasar beyanname muhsgk

Personel satırlarına “E-Ek” bilgisi eklendikten sonra “Aktar” butonuna tıklanarak düzenlenen personeller “SGK Bildirimleri” sayfasına aktarılır.

image-92-1024x556 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım zirve yazılım Zirve nasıl yapılır muhtasar ve prim hizmet beyannamesi muhtasar beyanname muhsgk

Böylelikle beyanname gönderime hazır hale getirilmiş olacaktır.

Yöntem 2: Excel Dosyası Yardımı ile Düzeltme Beyannamesi Hazırlanması

Bu yöntem için “Excele Gönder” butonuna tıklanarak “SGK Bildirimleri” sekmesinde bulunan personel listesi Excel formatında bilgisayara indirilir.

image-93-1024x559 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım zirve yazılım Zirve nasıl yapılır muhtasar ve prim hizmet beyannamesi muhtasar beyanname muhsgk

İndirilen Excel dosyasında düzeltme beyannamesi ile bildirilecek personeller dışındaki bütün personeller silinir. Düzeltme beyannamesine dahil edilecek personeller için Excel doyasında bulunan “Belgenin Mahiyeti (A-E-I)” alanına “E” yazılarak Excel dosyası kaydedilir.

image-94-1024x560 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım zirve yazılım Zirve nasıl yapılır muhtasar ve prim hizmet beyannamesi muhtasar beyanname muhsgk

Hazırlanan Excel dosyasını Zirve Masaüstü programına yüklemek için ” Aşağıdaki kutucuk sadece düzeltme beyannamelerinde işaretlenmelidir.” alanında belirtilen kutucuk işaretlenir.

image-95-1024x556 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım zirve yazılım Zirve nasıl yapılır muhtasar ve prim hizmet beyannamesi muhtasar beyanname muhsgk

İlgili kutucuk işaretlendikten sonra “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosu boşalacaktır. Excel dosyasında hazırlanan personel düzetmelerini yüklemek için “Excelden Al” butonu tıklanarak bilgisayara kayıtlı olan Excel dosyası seçilir..

image-96-1024x561 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım zirve yazılım Zirve nasıl yapılır muhtasar ve prim hizmet beyannamesi muhtasar beyanname muhsgk

Excel dosyasında düzenlenen personel bilgileri “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosuna eklenecektir.

image-97-1024x559 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım zirve yazılım Zirve nasıl yapılır muhtasar ve prim hizmet beyannamesi muhtasar beyanname muhsgk

Böylelikle beyanname gönderime hazır hale getirilmiş olacaktır.

Önemli Bilgilendirme

Belirtilen sınırlamada beyannamenin gönderim tarihi baz alınacağından ayın 1’i ile 20’inci günü arasında 5.000 satır sınırında beyannameyi kaydetmiş dahi olsanız gönderimi ayın 21’inden sonra yapmak istemeniz halinde Gelir İdaresi Başkanlığı 2.000 satır sınırını baz alacak ve beyannameyi kabul etmeyecektir. Bu nedenle hazırlama tarihi ile gönderim tarihi birbiriyle uyumlu olmalıdır.

Top