Muh-SGK Beyannamesinde Yapılan 01.06.2023 Tarihli Düzenlemenin Zirve Masaüstü Programında Uygulanması
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01.06.2023 tarihinde yapılan düzenlemeye istinaden “e-Beyanname sistemi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde “SGK Bildirimleri” bölümünde giriş yapılabilecek satır sayısına sınırlama getirilmiştir.


Buna göre; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için “SGK Bildirimleri” bölümünde girilebilecek satır sayısı, 01.06.2023 tarihinden itibaren her ayın 1’inden 20’nci gününe (20’si dahil) kadar 5.000 (beş bin) satır olarak belirlenmiştir. Ayın 21’inci gününden itibaren ise ay sonuna kadar 2.000 (iki bin) satır uygulanacaktır.

Bu yazımızda, Zirve Masaüstü Programı kullanılarak Muhtasar ve Prim Hizmetleri Beyannamesinin hazırlanması için örnek olarak 5.058 satırlık SGK Bildirimleri baz alınarak süreçte yapılması gerekenler anlatılacaktır.

Düzenlenemeye göre 5.001 adet dahi olsa gönderimler ek düzenleme beyannamesine göre yapılacaktır.

Bu örneğimizde hazırlanan beyanname tarihi ayın 1’i ile 20’nci günü arasına denk geldiği için 5.000 satır dikkate alınacaktır. Ayrıca, düzeltme beyannamesine dahil edilecek olan 58 satırlık bölümle ilgili açıklamalar da yapılacaktır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için verilecek düzeltme beyannamesinde “satır sayıları belirtilen miktarları aşan mükellefler, beyannamelerinin vergiye ilişkin bölümlerinde değişiklik yapmaksızın, “SGK Bildirimleri” bölümüne ek bildirimler yapmak suretiyle, düzeltme beyannamesi şeklinde beyannamelerini tamamlayabilirler.” bildirimine istinaden “Vergi Bildirimleri” alanında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Düzenlemeleri yapabilmek için “SGK Bildirimleri” sekmesine tıklanır.

Düzeltme beyannamesinde “SGK Bildirimleri” alanını düzenlemek için 2 yöntem bulunmaktadır.

Birinci Yöntem: “Personel Düzenle” butonu ile düzeltme beyannamesi hazırlanmasıdır.

Bu yöntem için “Personelleri Düzenle” butonuna tıklanır.

Açılan sayfada düzeltme beyannamesi ile bildirilecek personeller dışındaki bütün personeller seçilerek “Seçilen Personelleri Sil” butonu ile silinir.

Düzeltme beyannamesine dahil edilecek personeller seçilir, “E-Ek” seçimi yapılarak “Seçilenlere Belge Mahiyetini Uygula” butonuna tıklanır.

Personel satırlarına “E-Ek” bilgisi eklendikten sonra “Aktar” butonuna tıklanarak düzenlenen personeller “SGK Bildirimleri” sayfasına aktarılır.

Böylelikle beyanname gönderime hazır hale getirilmiş olacaktır.

İkinci Yöntem: Excel dosyası yardımı ile düzeltme beyannamesi hazırlanmasıdır.

Bu yöntem için “Excele Gönder” butonuna tıklanarak “SGK Bildirimleri” sekmesinde bulunan personel listesi Excel formatında bilgisayara indirilir.

İndirilen Excel dosyasında düzeltme beyannamesi ile bildirilecek personeller dışındaki bütün personeller silinir. Düzeltme beyannamesine dahil edilecek personeller için Excel doyasında bulunan “Belgenin Mahiyeti (A-E-I)” alanına “E” yazılarak Excel dosyası kaydedilir.

Hazırlanan Excel dosyasını Zirve Masaüstü programına yüklemek için ” Aşağıdaki kutucuk sadece düzeltme beyannamelerinde işaretlenmelidir.” alanında belirtilen kutucuk işaretlenir.

İlgili kutucuk işaretlendikten sonra “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosu boşalacaktır. Excel dosyasında hazırlanan personel düzetmelerini yüklemek için “Excelden Al” butonu tıklanarak bilgisayara kayıtlı olan Excel dosyası seçilir..

Excel dosyasında düzenlenen personel bilgileri “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosuna eklenecektir.

Böylelikle beyanname gönderime hazır hale getirilmiş olacaktır.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Belirtilen sınırlamada beyannamenin gönderim tarihi baz alınacağından ayın 1’i ile 20’inci günü arasında 5.000 satır sınırında beyannameyi kaydetmiş dahi olsanız gönderimi ayın 21’inden sonra yapmak istemeniz halinde Gelir İdaresi Başkanlığı 2.000 satır sınırını baz alacak ve beyannameyi kabul etmeyecektir. Bu nedenle hazırlama tarihi ile gönderim tarihi birbiriyle uyumlu olmalıdır.

Top