Çek / Senet Modülü Kullanım Kılavuzu

cek Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

Çek / Senet modülü kullanımı hakkında yazmış olduğumuz bilgilendirme yazımız aşağıda kullanıcılarımız için paylaşılmıştır.

Nasıl yapılır serimizdeki ilgili yazılara buradan ulaşabilirsiniz.

www.zirveyazilim.net üzerinden programlarımızı inceleyebilir, kampanyalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Çek Senet Modülü Giriş

1.Çek / Senet Girişi; Firmanıza verilen çeklerin veya senetlerin girişini bu modülden yapmanız gerekmektedir.

2.Çek / Senet Çıkışı; Firmanızın, başka carilere verdiği çeklerin veya senetlerin çıkış işlemlerini bu modülden yapmanız gerekmektedir.

3.Durum Değiştirme; Girişini veya çıkışını yaptığınız çek/senetlerin durumlarını bu modülden değiştirebilirsiniz. Örn: Tahsil Edildi, Ödendi vs. durumlar ile gerekli durum bilgisini ekleyebilirsiniz

4.Arama Bilgileri; Programa eklemiş olduğunuz çek/senetlerin kolayca, çeşitli başlıklar altında arama yapacağınız bölüm.

image-171-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

Çek Senet Tarihçesi

Çek / Senet Modülümüz 3 kısımdan oluşmaktadır. Yandaki resimde de gösterilen numaralandırmalara göre açıklamaları;

 1. Bordro Bilgileri
 2. Bordro içindeki çek veya senet bilgileri
 3. 2.kısımda işaretlediğiniz çek veya senetlerin ilgili durum değişikliği tarihçesi belirtilmektedir.

Örnek: A carisinden almış olduğumuz 10000₺ çekin bordrosunu 1 nolu kısımda görmekteyiz, 2 numaralı kısımda bu bordroya ait olan çek veya senetlerin listesi bulunmaktadır; örneğimizde 0000000008 nolu bordroda 1 tane çekimiz vardır, 3 numaralı kısımda bu çeke yapılan işlem tarihçesi listeye gelmektedir; örneğimizde 10000₺ çek önce portföyümüze girişi yapılmış daha sonra karşılıksız olarak durum değiştirmesi yapılmış ve son olarak da tahsil edilemiyor durumuna getirilmiştir. Seçilen çek ile ilgili durum değişikliklerinin tarihçesi belirtilmektedir.

image-172-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

1.Çek/Senet Girişi

Firmanıza verilen çek/senetlerin girişi, başka cariye verdiğiniz çek/senet işlemlerinin iade alma işlemi ve bankaya verdiğiniz çek/senet leri iade alma işlemlerini bu modülden yapabilirsiniz.

image-173-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

1.1 Yeni Giriş;

Firmanıza gelen Çek/Senet girişlerinizi yaparsınız.

image-175-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

1.2.İade Alınan (Cari);

Cariye vermiş olduğunuz Çek/Senetleri iade alma işlemini bu kısımdan portföyünüze tekrar alabilirsiniz.

Örnek: Çek/Senet Çıkışı → Cari Hesaba seçeneği ile A Carisine 2000₺ çek verelim, bu çeki iade almak için yani kendi portföyümüze almak için Çek/Senet Girişi → İade Alınan (Cari) seçeneği ile ilgili cariyi seçip İade İçin Ç/Ş Seçimi ile vermiş olduğunuz çekin iade alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

image-176-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

1.3.İade Alınan (Banka);

Bankaya tahsile gönderdiğinizi çeki bu alandan iade alıp portföyünüze tekrar alabilirsiniz.

Örnek: Çek/Senet girişi ile portföyünüze 1500₺ çek girdiniz ve Çek/Senet Çıkışı → Banka Tahsile işlemi ile bankaya tahsile gönderdiniz (Resim1.3.1), bu çeki geri iade alma işlemi için; Çek Senet Girişi → İade Alınan (Banka) seçeneği ile ABC Bankasını seçip İade İçin Ç/S Seçimi ile Bankaya tahsile gönderdiğiniz çeki seçip banka tahsile gönderdiğiniz çeki tekrar portföyünüze alabilirsiniz (Resim1.3.2).

image-177-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek
image-178-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

2.Çek/Senet Çıkışı

Firmanızın, başka carilere verdiği çeklerin veya senetlerin çıkış işlemlerini, bankaya tahsile gönderme, banka teminata gönderme ve iade ettiği çek veya senetlerin işlemlerini bu modülden yapmanız gerekmektedir.

image-179-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

2.1 Cari Hesaba

Firmanızın başka bir cariye verdiği çekleri veya senetleri ifade etmektedir (Resim 2.1.1). Bu işlemde verdiğiniz çek ‘Çekimiz’ durumunda olacaktır. Bu işlem bir cariden almış olduğunuz çeki başka bir cariye ciro etme işlemidir.

Örnek: A carisine 3000₺ çek verme.

image-180-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

2.2 Banka Tahsile

Çekinizi tahsil etmek için öncelikli olarak bankaya vermelisiniz, bu işlem içinde girişini yapmış olduğunuz çeki, Çek/Senet Çıkışı → Banka Tahsile işlemi ile bankaya tahsile gönderebilirsiniz.

Örnek: A Carisinden almış olduğum 1500₺ çeki ABC Bankasına tahsile gönderme (Resim 2.2.2).

image-181-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

2.3 Banka Teminata

Bir sözleşmeye güvence olarak ileri sürülen sözleşme konu olan iş eksik veya hiç yapılmazsa karşı tarafın zararını tazmin etmek üzere karşılıklı menfaat ilkesine göre hazırlanmış güvence belgesidir.

Müşteriden almış olduğumuz çeki banka teminata gönderebilirsiniz. Bu işlemde bankaya teminata gönderdiğiniz çek veya senetin durumu ‘Teminatta’ olacaktır.

Örnek: A carisinden aldığımız 1500₺ çeki teminata verme (Resim 2.2.3).

image-182-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

2.4 İade Edilen

Müşteriden almış olduğumuz çeki veya seneti Çek Senet Çıkışı → İade Edilen modülünden iade işleminizi yapabilirsiniz. Bu işlemde çekinizin durumu ‘İade Edilen’ olacaktır.

Örnek: A carisinden almış olduğumuz 1500₺ çeki iade etme (Resim 2.2.4).

image-183-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

3.Durum Değiştirme

image-185-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

3.1 Çek Senet

Almış olduğumuz (portföyümüze giren) çek senetlerin durum değiştirme işlemleri;

3.1.1 Tahsil Edildi

Almış olduğunuz çeki, çekiniz tahsil edildiğinde ilgili çeki seçip durum değiştirme kısmından tahsil edildi olarak işaretleyip kaydetmeniz gerekmektedir.

Örnek: Banka tahsile 1500₺ bir çek gönderdik ve bankamızdan tahsil ettiğimizi var sayarsak bu işlem için tahsile gönderdiğimiz çeki seçip durum değiştirme kısmından ilgili bankayı seçip tahsil edildi durumunu seçmemiz gerekmektedir (Resim 3.1.1).

image-186-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

3.1.2 Karşılıksız

Karşılıksız çek bankadan nakit karşılığı bulamayan çektir, karşılıksız çıkar ise çekinizi durum değiştirme kısmından karşılıksız olarak işaretlemeniz gerekmektedir.

Örnek: 5000₺ bir çek aldık ve karşılıksız çıktı bu durumda çekimizi karşılıksız olarak kaydetmeliyiz (Resim 3.1.2).

image-187-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

3.1.3 Takipte

Takibe aldığınız çek senetlerin (Karşılıksız Çek Takibe Alınır) durumlarını bu modülden ayarlayabilirsiniz.

Örnek: A carisinden aldığımız 10000₺ çeki karşılıksız kaydettikten sonra takipte durumu için; tekrar durum değiştirme işlemine girip yeni durumunu takipte olarak seçip, DD için Ç/S Seçimi butonundan ilgili çeki aktarıp, takipte olarak kaydedebilirsiniz (Resim3.1.3).

image-188-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

3.1.4 Tahsil Edilemiyor

Karşılıksız olarak kaydettiğiniz çekleri tahsil edilemiyor durumu ile bu modülden ayarlayabilirsiniz.

Örnek: A carisinden aldığımız 10000₺ çeki karşılıksız kaydettikten sonra tahsil edilemiyor durumu için; tekrar durum değiştirme işlemine girip yeni durumunu tahsil edilemiyor olarak seçip, DD için Ç/S Seçimi butonundan ilgili çeki aktarıp, tahsil edilemiyor olarak kaydedebilirsiniz (Resim3.1.4).

image-189-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

3.1.5 Kısmi Tahsil

Carilerinizden almış olduğunuz çeki kısmi olarak tahsil etme işlemi için kullanılır.

Örnek: A Carisinden almış olduğumuz 10000₺ çeki durum değiştirme kısmından yeni durumunu ’Kısmi Tahsil’ seçip, DD için Ç/S Seçimi butonundan ilgili çeki aktarıp, evrak’ın sağ tarafındaki Tahsilat kısmına tahsil edeceğiniz tutarı girip Kısmı Tahsil kaydınızı tamamlayabilirsiniz (Resim 3.1.5).

image-190-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

3.1.6 Protesto Edildi

Vade tarihini takip eden belirli gün sayısı kadar ödenmeyen senetler için Protesto işlemi yapılabilir.

Örnek: A carisinde aldığımız 20.000₺ senet için protesto etme işlemi için; portföydeki senetinizi durum değiştirmeye alıp yeni durumunu Protesto Edildi olarak kaydedebilirsiniz (Resim 3.1.6)

image-191-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

3.2 Kendi Çekimiz / Senetimiz

Carilere verdiğimiz çek / senetlerin durum değiştirme işlemleri;

3.2.1Ödendi

Cariye vermiş olduğunuz çeki ödeme işlemi için, durum değiştirme kısmından yeni durumunu ödendi yaparak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Örnek: A carisine 7000₺ çek verdiniz ödeme işlemi için; yeni durumu ödendi olarak seçip, ilgili bankanızı da seçtikten sonra, DD için Ç/S Seçimi ekranından ilgili çeki seçip ödendi olarak kaydedebilirsiniz (Resim 3.2.1)

image-192-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

3.2.2Kısmi Ödeme

Cariye vermiş olduğunuz çekin kısmi ödeme işlemi için, durum değiştirme kısmından yeni durumunu kısmi ödeme yaparak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Örnek: A carisine 7000₺ çek verdiniz, 5000₺ ödeyeceksiniz, kısmi ödeme işlemi için; yeni durumu ödendi olarak seçip, ilgili bankanızı da seçtikten sonra, DD için Ç/S Seçimi ekranından ilgili çeki seçip ödeme kısmına 5000₺ yazarak ilgili ödemenizi kaydedebilirsiniz.

image-193-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

3.2.3Yazdırıldı

Alacaklı kişi çeki tahsil etmek istediği zaman çekin karşılıksız olduğunu öğrenirse ilk yapması gereken şey bunu belgelemektir. Yapılacak işlem ile çek üzerine “karşılıksız” damgası vurulur. Buna “çekin yazdırılması” denir.

Örnek: A carisine verdiğimiz 7000₺ çeki yazdırıldı durumunda kaydetme (Resim3.2.3).

image-194-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

3.2.4Protesto Edildi

Vade tarihini takip eden belirli gün sayısı kadar ödenmeyen senetler için Protesto işlemi yapılabilir.

Örnek: A carisine verdiğimiz 7000₺ senet için protesto etme işlemi için; müşteriye verdiğiniz seneti seçip durum değiştirme kısmından durumunu Protesto Edildi olarak kaydedebilirsiniz (Resim 3.2.4)

image-195-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

4.Arama Bilgileri

image-196 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

Arama bilgileri modülümüz, başlıklar altında toplanarak yeni versiyonumuzda daha açık hale getirildi bu modülden işlemiş olduğunuz çek / senetlerin detaylı aramalarını artık daha da kolay bir şekilde yapabilecekseniz. Arama yapabileceğiniz bölümler;

 • Cari Adına Göre Arama
 • Bordro Numarasına Göre Arama
 • Portföy Numarasına Göre Arama
 • Çek / Senet Numarasına Göre Arama
 • Durum Bilgisine Göre Arama
 • Vade Başlangıç – Bitiş Tarihine Göre Arama
 • Banka Adına Göre Arama
 • Döviz ve TL Tutarına Göre Arama

Seçenekleri ile çok daha kolay ve hızlı bir şekilde çek senetlerinizi filtreleyip bulabilirsiniz.

5.Sıralı Çek / Senet

5.1 Sıralı Çek / Senet – Giriş İşlemi

Carinizden aldığınız birden fazla çekin veya senetin portföyünüze giriş işlemi için kullanabilirsiniz.

Örnek: A carisinden 3 tane 5000₺ tutarında çek aldınız, bu işlem için başlangıç çek/senet numarasını yazıp, kaç adet çek / senet geldiğini belirtip çek/senet tutarını yazıp hazırla dediğinizde çek senet girişlerinizi otomatik oluşturup bordronuzu kaydedebilirsiniz.

image-197-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

5.2 Sıralı Çek / Senet – Çıkış İşlemi

Carinize verdiğiniz birden fazla çekin veya senetin çıkış işlemi için kullanabilirsiniz.

Örnek: A carisine 3 tane 4000₺ tutarında çek verdiniz, bu işlem için başlangıç çek/senet numarasını yazıp, kaç adet çek veya senet verdiğinizi belirtip çek/senet tutarını yazıp hazırla dediğinizde çek / senet çıkışlarınızı otomatik oluşturup bordronuzu kaydedebilirsiniz.

image-198-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek

6.Çek -Senet Raporları

Programınıza girmiş olduğunuz bordroların, çeklerin veya senetlerin çeşitli filtreler yaparak istediğiniz tarih aralığında raporları alabileceğiniz modüldür. 8 çeşit Rapor Seçimi yapabilirsiniz;

 1. Bordro Listesi
 2. Ayrıntılı Bordro Listesi
 3. Çek Senetlerin Listesi
 4. Reeskont Raporu
 5. Durumlarına Göre Çek ve Senet Toplamları
 6. Kısmı Tahsil / Ödeme Listesi
 7. Çek / Senet Listesi (Aylık)
 8. Çek / Senet Listesi (İşlem Kaydına Göre)

Ayrıca bu raporları alırken Bordrolarınızı ve Çek/Senetlerinizin Sıralama Şeklini ayarlayabilirsiniz.

image-199-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek
image-200-1 Nasıl Yapılır? Zirve Kullanım Kılavuzları zirveyazılım Zirve yazılım senet muhasebe çek
Top