Zirve Programlarında KDV-2 Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?Zirve programlarında Kdv-2 beyannamesi nasıl hazırlanacağı hakkında yazmış olduğumuz bilgilendirme yazımız aşağıda kullanıcılarımız için paylaşılmıştır.

Nasıl yapılır serimizdeki ilgili yazılara buradan ulaşabilirsiniz.

www.zirveyazilim.net üzerinden programlarımızı inceleyebilir, kampanyalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Katma Değer Beyannamesi-2 Nedir?

2’Nolu KDV beyannamesi olarak da bilinir.

Tevkifat,tevkifata tabi işlemlerin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait KDV beyannamesi-2 de beyan edilir. 2’Nolu KDV beyannamesinin dönemini 3065 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre tespit edilmektedir.

Kdv Beyanname verme süresi:

1 Nisan 2019 tarihinden itibaren takip eden ayın 26’sında veriliyor

https://www.gib.gov.tr/node/137819

1.Zirve Programında Katma Değer Vergisi Nasıl Hazırlanır

1.1 KAYDET:

Beyannamelerimizi kayıt altına alabilmemizi sağlayan ve kaydetme işlemiyle birlikte xml otomatik oluşmaktadır.

1.2 SİL(Ctl+Del):

Bu modül oluşan beyannameleri ve xmlleri silmeyi sağlayan alandır.

1.3 XML Dosyası Oluştur(F11):

Oluşturduğunuz beyannameleri xml formatına çevirmeyi sağlayan alandır. Bu alanda ayrıyeten toplu xml oluşturabiliriz.

1.4 XML Dosya Sil:

Oluşturulan xmlleri silmeyi sağlayan alandır.

1.5 Mizan:

Bu alandan muavin modülüne geçiş yapmayı sağlar

1.6 Muavin:

Bu alandan muavin modülüne geçiş yapmayı sağlar

1.7 Kod Tablosu Hazırlama(F5)

Bu bölüm kdv beyannamesini hazırlamadan önce kod tablosuna hesaplarınızı yazarak otomatik gelmesini sağlayan alandır. Bu bölümü bi sefer doldurmanız yeterli olacak. Kod tablosunda dikkat edilmesi gereken doğru alanlar a hesap kodlarınızı yazmanız yeterli olacak. Kod tablosunda ve beyannamede sol taraflarda numaralar var bu numaralara hesap kodları yazarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

NOT:

 • F1 ile Hesap Planı Tablosunu Açar. (Hesap Kodunda iken)

1.8 Kod Tablosu Kopyalama:

Bu alandan başka bir firmanın kod tablosunu kopyalama işlemi yapabiliriz. Dikkat edilmesi gereken kopyalamak istediğimiz firmanın hesap planı aynı olmalı ki kod tablosunda sorun olmasın.

1.9 Beyanname hazırlama

Kdv beyannamelerimizi bu bölümden hazırlıyoruz. Beyannameleri ister seçilen ister tüm firmaların Kdv beyannameleri aylık olarak hazırlayabiliriz.

NOT: İşletme Defteri firmaları için üstteki kutucuk işaretli olmalı (TEVKİFAT TABLOSUNUDA OTOMATİK DOLDUR) ve de KDV-2 sayfasındaki Tevkifat kod tablosunun da doldurulmuş olması gerekmektedir.

1.10 Yazdır:

Kaydedilen beyannamelerin yazdırılmasını sağlayan alandır. Bu alandan Baskılı veya baskısız yazdırma işlemi yapabiliriz.

2.Zirve Programında Katma değer vergisi

2.1 Genel bilgiler

İdari Bilgileri;

 Bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesine girmiş olduğunuz vergi dairesi ve vergi kimlik numarasına kısmına otomatik olarak gelmektedir.

Vergi Sorumlusunun;

Bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz T.C. kimlik numarası veya vergi numarası, firma ünvanı, telefon alanlarına girmiş olduğunuz veriler ve firma bilgileri modülünde faaliyet bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz ticaret sicil numarası ve e-posta adresiniz beyannamede genel bilgiler sekmesine otomatik olarak gelmektedir.

2.2 Vergi Bildirimi

Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim;

6, 8,10 ve 12.nci satırlarda, beyannameye konu dönem içinde KDV hesaplanarak yapılmış olup KDV oranlarına göre ayrımlı olarak gösterilir

7, 9,11 ve 13.satırlarda Kdv oranlarına göre hesaplanmış ve kesintiye uğramamış olan teslim veya hizmet KDV’leri yazılır.

Toplam Matrah: 

6, 8,10 ve 12 nu.lu satırlardaki matrahların toplamı yazılır.

Vergi Toplamı: 

7, 9,11 ve 13 nu.lu satırlardaki Kdv tutarlarının toplamına vergi toplamı yazılır.

NOT:

F1 veya çift Mouse tıkladığımızda genel muhasebe kod tablosu hazırlama ekranına geçer (kod tablosuna)

Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim

16, 18 ,20 ,22, 24 ve 26.kısmi tevkifata uğramış olan işlemlere ait KDV matrahları, hizalarında işlemin tabi olduğu KDV oranı (%1, %8, %18) ve hesaplanan KDV’nin kaçta kaçının kesintiye uğradığı (3/10, 5/10, 7/10, 9/10 gibi) gösterilir.

17, 19 ,21 ,23 ,25 ve 27. satırlarda kısmi tevkifata konu işlemlere ait olarak hesaplanan KDV’nin tevkifata uğramamış tutarı gösterilir.

Toplam Matrah: 

16, 18 ,20 ,22 ,24 ve 26 nu.lu satırlardaki matrahların toplamı yazılır.

Vergi Toplamı: 

17, 19 ,21 ,23 ,25 ve 27 nu.lu satırlardaki Kdv tutarlarının toplamına vergi toplamı yazılır.

Toplam Kdv Matrahı;

Tam Tevkifat uygulanan işlemlerin Matrah Toplamları + Kısmi Tevkifat uygulamalarının Matrah Toplamları (14+28)

Tevkif Edilen KDV Toplamı;

Tam Tevkifat uygulanan işlemlerin Vergi Toplamları + Kısmi Tevkifat uygulamalarının Vergi Toplamları (15+29)

İlave Edilecek KDV;

İlave edilecek KDV’niz var ise bu alana yazabiliriz.

Ödenmesi Gereken KDV;

Tevkif Edilen KDV Toplamları + İlave edilecek KDV

2.3 Kesinti Yapılan Satıcılar

Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim tablosunu kullanılmış ise bu tablo doldurulmalıdır. Bu tabloyu otomatik doldurma yöntemi olarak 2 yöntem vardır.

 • Otomatik Doldur

Ödenecek Tevkifat Kdv hesaplarımızdan 360’lı hesapları yazarak tevkifat bilgilerini getirmeyi sağlanır.

NOT:

Tablonun doğru hazırlanabilmesi için fiş girişlerinin mutlaka VERGİ / T.C. nolu ve EVRAK NO’lu girilmesi gerekmektedir. Tablo doğruluk kontrolüne mutlaka yapınız. Gelir ve Gider Fişlerinde aynı anda kullanılmış 360’lı hesap olması tablonun yanlış olmasına neden olur

 • Excel’den Otomatik Doldurma

Katma Değer Kesintisi Yapılan Mükelleflere Ait Bildirimler tablosu için EXCEL’ den veri aktarabiliriz.

CTRL+SHİFT+X ile Excel’den veri çekebilir. Bunun için dikkat etmemiz gereken

 • Excel Sayfa Adı
 • Excel Sütün No
 • Zirve Tablo Sütün Başlık Adı

Bu alanları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması lazım.

2.4 Düzenleme Bilgileri

Vergi Sorumlusunun;

Bu alandaki bilgiler firma bilgileri modülü, firma bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz T.C. kimlik numarası veya vergi numarası, firma ünvanı, telefon alanlarına girmiş olduğunuz veriler ve firma bilgileri modülünde faaliyet bilgileri sekmesinde girmiş olduğunuz ticaret sicil numarası ve e-posta adresiniz beyannamede genel bilgiler sekmesine otomatik olarak gelmektedir.

Beyannameyi Düzenleyen;

Bu alandaki bilgiler Muhasebe İşlemleri sayfasında, Ayarlar → SM, SMMM, YMM Bilgileri sekmesindeki girmiş olduğunuz bilgilere göre otomatik olarak Beyannameyi Düzenleyen sekmesine gelmektedir.

3.Katma Değer Beyannamesi-2 Nasıl Gönderilir?

Beyannamenizi kaydettikten sonra, Muhasebe İşlemleri sayfasındaki e-Beyanname (Paket) Modülünden;

 1. Firma Seçimi
 2. Beyanname Seçimi
 3. Dönem Bilgisi
 4. Paket Adı Yazma
 5. E-Paket Gönder

Seçeneklerini sırası gerekli alanları seçip beyannamenizi otomatik olarak gönderebilirsiniz.

***Not: Otomatik beyanname gönderimi için beyanname şifrelerinizin programa girilmiş olması gerekmektedir. Beyanname şifresini programa kaydetmek için Muhasebe İşlemleri sayfasında, Ayarlar → SM, SMMM, YMM Bilgileri sekmesindeki sağ alt tarafta bulanan e-Beyanname Şifresi(F8) butonuna tıklayarak şifrelerinizi programa tanımlayabilirsiniz.

Top