e-Fatura Mükellefi Nedir?e-Fatura mükellefi nedir sorusu, fatura kesmek için e-Fatura uygulamasını kullanması gerektiği GİB tarafından yayınlanan tebliğler ile belirtilmiş olan ticari kurum veya kişilerdir şeklinde cevaplanabilir. e-Fatura uygulamasına zorunlu geçiş tarihleri ve zorunluluk kapsamında olan firma ve sektörlerle ile ilgili detaylar, GİB tarafından duyurulur.  

e-Fatura uygulamasına geçmeniz zorunlu ise ve son tarihlerden önce geçmezseniz, Vergi Usul Kanunu’na göre cezai yaptırım ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sebeple geçiş tarihlerini aksatmamaya özen göstermenizi tavsiye ederiz.  

e-Fatura Mükellefi Sorgulama 

Bir kişi ya da kurumun e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura mükellefi olup olmadığını, Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan eBelge sayfası üzerinden kayıtlı kullanıcılar listesinden kontrol edebilirsiniz. Eğer Zirve e-Fatura veya Zirve e-Arşiv Fatura uygulamalarını kullanıyorsanız, karşı tarafın e-Fatura veya e-Arşiv Fatura mükellefi olup olmadığını otomatik olarak uygulama içinden görürsünüz.   

e-Fatura uygulamasına nasıl geçiş yapacağınızı merak ediyorsanız, adım adım e-Fatura’ya geçiş rehberimizi okuyabilirsiniz. 

e-Fatura Mükellefleri Kağıt Fatura Kesebilir mi? 

e-Fatura uygulamasına geçtiyseniz ve eğer karşı taraf da e-Fatura mükellefi ise, birbirinize yalnızca e-Fatura kesebilirsiniz. Karşı firma eğer e-Fatura mükellefi değilse e-Arşiv fatura düzenleyebilirsiniz.

e-Fatura uygulamasına ilk defa geçen firmalar ilk 7 gün kağıt fatura kullanabilir. (Vergi mükellefleri açısından 5000-TL, vergi mükellefi olmayanlar açısından 30000 TL’nin üzerindeki faturaların e-Arşiv Portal sisteminden düzenlenmesi zorunludur.)

e-Fatura uygulamasına ilk defa geçen firmalar artık 7.günden sonra artık mücbir sebepler hariç kağıt fatura kullanamazlar. Mücbir sebeple kâğıt fatura kullanmak zorunda kalan firmaların bu durumu ispat etmeleri zorunludur.

Örneğin bölgesel bir elektrik kesintisinden dolayı kâğıt ortamda fatura düzenlemek zorunda kaldıysanız ilgili idareden o gün o bölgede elektrik kesintisi olduğuna dair yazı almanız gerekmektedir.

e-Fatura ve e-Arşiv Farkı Nedir? 

e-Arşiv Fatura, e-Fatura kapsamında olmayan şirket ve son kullanıcılar içindir. Göndericisi e-Fatura kullanıcısı olmasına rağmen, e-Arşiv Fatura’nın alıcıları e-Fatura mükellefi olmayan kullanıcılardır.

e-Faturalar GİB sistemi üzerinden gönderilir. e-Arşiv Faturalar ise son kullanıcıya e-mail, SMS gibi elektronik iletim yollarından bir tanesi ile iletilir ve GİB’e sonradan rapor edilir. e-Arşiv Fatura’dan farklı olarak e-Faturalar mali mühür ve zaman damgası ile onaylanır ve saklanır.

e-Fatura Mükellefi e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesebilir mi? 

e-Fatura yalnızca e-Fatura mükelleflerine gönderilebilir. e-Arşiv Fatura ise, e-Fatura mükellefi olmayanlara kesilen fatura tipidir. Başka bir deyişle, son kullanıcılara kesilir. Bu sebeple e-Fatura mükelleflerine e-Arşiv Fatura kesilmez. 

e-Arşiv Mükellefi e-Fatura Mükellefi Olmak Zorunda mı? 

Evet. Vergi Usul Kanunu VUK 509 ‘a göre, e-Arşiv Fatura kullanıcısı olabilmek için e-Fatura kullanıcısı olmak gerekir. 

e-Fatura Uygulamaları Nelerdir? 

Fatura süreçlerinin internet aracığıyla elektronik ortamda yürütülmesine olanak sağlayan sistemlere e-Fatura uygulaması denir. Zirve e-Fatura kullanarak, fatura süreçlerinizi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Zirve e-Fatura ile programda oluşturduğunuz e-Faturalarınızı kolayca GİB’e iletip alabilir, e-Fatura’da GİB’e kayıtlı kullanıcı listesini otomatik güncelleyebilirsiniz. Tek menü üzerinden gönderilmeyi bekleyen, gelen, gönderilen, onay bekleyen ve reddedilen faturaların takibini kolayca yapabilirsiniz.
 

Top