e-Adisyon Belgesi Nedir? Nasıl Edinilir?

e-adisyon-1-1024x580 E-Dönüşüm

Bu yazımızda, e-Adisyon belgesinin detaylarını inceleyeceğiz.

e-Adisyon Nedir?

e-Adisyon Uygulaması mevcut kağıt ortamındaki adisyon belgesini elektronik ortamda düzenlemek isteyen mükelleflere imkan sağlamak amacıyla geliştirilmiş ve herhangi bir zorunluluk getirilmeden kullanıma açılan uygulamadır.

Masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına göre) vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi) tarafından kullanılması zorunluluğu bulunan ve kağıt ortamda düzenlenmekte olan “adisyon’un elektronik belge olarak düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesi ile belge veya bilgilerinin Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesine veya raporlanmasına ilişkin düzenlemeler bu bölümün konusunu oluşturmaktadır.

Tebliğde düzenlenen e-Adisyon belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Adisyon” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-Adisyon Zorunlu mudur?

E Adisyon belgesi kullanmak zorunlu değildir.

Fakat Gelir İdaresi Başkanlığı, yazılı bildirim yapmak ve 3 ay geçiş süresi tanımak suretiyle mükelleflere e-Adisyon’a geçme zorunluluğu getirebilir.

e-Adisyon Belgesinde Hangi Bilgiler Bulunur?

e-Adisyon Belgesi Kılavuzu’na göre e-Adisyon belgesinde şu bilgiler bulunmalıdır:

  • İşletmecinin adı, soyadı, unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi
  • İş yeri sahibinin T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile adresi
  • Elektronik adisyon belgesinin düzenlendiği tarih, saat ve dakika, ETTN ve e-Belge numarası
  • İşletmenin sunduğu malın veya hizmetin adı ve miktarı
  • Hizmetin tamamlanması ile eş zamanlı olarak e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya yeni nesil Ödeme Kayıt Cihazı üzerinden düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak olan toplam hizmet tutarı
  • E-Adisyon belgesinin bağlı olduğu e-Fatura’ya veya e-Arşiv Fatura’ya ait evrensel tekil numarası ya da perakende satış fişinin düzenlendiği Ödeme Kayıt Cihazı’nın sicil numarası
  • Gerekli görülen diğer bilgiler

e-Adisyon Belgesi Nasıl Düzenlenir?

e-Adisyon müşteriden sipariş alınırken oluşturulur ve Başkanlık tarafından belirlenen asgari bilgileri içermelidir. Elektronik adisyon uygulamasında belirlenen belge formatına uygun olarak düzenlenir.
E-Adisyon belgesinin, hizmet süresince müşterinin masasında bulunması zorunlu değildir. Ancak, hizmet tamamlandığında, elektronik adisyon belgeleri evrensel tekil numarası bulunan e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya Ödeme Kaydedici Cihaz’larda düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülmelidir. Bu sayede işletmeler hizmetin tamamlanmasını takiben gerekli muhasebe ve vergi işlemlerini yapabilirler.

e-Adisyon’a Nasıl Geçiş Yapılır?

Uygulamaya dahil olmak isteyen mükelleflerin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olması gerekmektedir. Zirve e-Fatura ve e-Arşiv Fatura hakkında bilgi almak için tıklayın:

Bu şartı sağlayanlar, özel entegratör veya doğrudan entegrasyon yöntemiyle e-Adisyon’a geçebilir.

Top