Personel İzin ve Fazla Mesai CetveliZirve V 7 ile yeni özellikler programlara eklenmeye başladı. Bunlardan biride sizlere zaman kazandıracak ve işlerinizi kolaylaştıracak olan ; Programda hazırladığınız bordrolardan, izin verilerinin çekilerek otomatik olarak izin cetveli listelenmesi sağlamaktadır. Üstelik YGD kapsamında iseniz ücretsiz olarak güncellemenizi yükleyebilirsiniz.

zirve ygd

 Özellikler  

  • Hak edilen yıllık izin; Kıdem Başlangıç tarihi varsa onun üzerinden, yoksa İşe Giriş tarihi dikkate alınarak hesaplanması,
  • Bugüne kadar hak ettiği Yıllık İzin, Kullandığı Yıllık izin ve Devreden Yıllık İzninin listelenmesi,
  • Sıhhi, Mazeretsiz, Ücretsiz ve Ücretli izinlerin yıllara göre listelenmesi,
  • Eksik Çalışma saatlerinin yıllara göre listelenmesi,
  • Fazla Mesai Kayıtlarının yıllara göre toplamlarının listelenmesi,
  • Devreden izin ve izin değerlerinin elle girilebilmesi.
  • Personellerinizin izinlerini Şube değişiklikleri olsa bile kolaylıkla takip edebileceksiniz.
  • Personellerinizin Yıl içerisinde 270 saati geçen fazla mesaisini otomatik olarak takip edebileceksiniz.
Bordro Personel bölümünde sağ tarafa “İzin Cetveli” butonu eklenmiştir.
Personel İzin ve Fazla Mesai Tablosu
Top