e-İhracat Faturası Nasıl Kesilir?e-İhracat, gerek süreçleri gerekse fatura düzenlenme formatı açısından hala pek çok şirket için yeni sayılır. Şirketlerin e-ihracatın fatura uygulamasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) listelediği en popüler soru ve cevaplardan yola çıkarak biz de e-ihracat faturasının nasıl kesildiğini açıklamaya çalıştık.

e-İhracat faturası keserken dikkat etmeniz gereken 8 şey

1. Mal ihracında e-fatura kullanıcılarının düzenleyeceği ihracat faturaları e-fatura olarak düzenlenmek zorunda. Hizmet ihracında gönderici e-arşiv kullanıcısı ise faturasını e-arşiv fatura, değilse kağıt fatura olarak düzenleyebilir.

2. Serbest bölgelerde bulunan şirketlere düzenlenen faturalar gümrük beyannamesi ekine dahil bir faturaysa ihracat e-faturası olarak düzenlenmelidir. Eğer serbest bölge işlem formu ya da başka bir belge ekindeyse ve alıcı e-fatura kullanıcısıysa eskisi gibi e-fatura düzenleyerek ilerleyebilir. Eğer alıcı e-fatura kullanıcısı değilse ve gönderici e-arşiv mükellefi ise e-arşiv faturası olarak, e-arşiv mükellefi değilse de kağıt fatura olarak düzenleyebilir.

3.Proforma faturalar gerçek fatura sayılmadıkları için kağıt olarak düzenlenmeye devam edilebilir.

4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) üzerinden giden e-faturalar gönderilirken GTB’nin vergi kimlik numarası seçilerek gönderilmeli. Serbest bölgedeki alıcılar eğer e-fatura kullanıcısı iseler fatura alıcıya dijital ortamdan ulaştırılmalı.

5. e-İhracat faturasında bulunması gereken zorunlu alanlar:

 • Eşya birim fiyatı
 • Satış bedeli (birim x fiyat = toplam olarak)
 • Teslim şartı
 • Eşya miktarı (kilo, metre, adet vb. ile birlikte)
 • Eşyanın bulunduğu kabın cinsi ve nevi
 • Eşyanın bulunduğu kabın numarası
 • Eşyanın bulunduğu kabın adedi
 • Eşyanın bulunduğu kabın markası
 • Eşyanın teslim ve bedelinin ödeme yeri
 • Eşyanın gönderilme şekli
 • Eşyanın gönderilme şekli havayoluysa detayları
 • Eşyanın gönderilme şekli karayoluysa detayları
 • Eşyanın gönderilme şekli demiryoluysa detayları
 • Eşyanın gönderilme şekli denizyoluysa detayları
 • Satıcının bağlı olduğu vergi dairesi
 • Satıcının vergi numarası
 • GTİP numarası
 • Mal hizmet satırları için gümrük takip numarası
 • Malı satın alan firmanın unvanı
 • Malı satın alan kişi bilgileri (firma değilse)
 • Malı satın alan firmanın resmi unvanı
 • Malı satın alan firmanın ilgili ülkedeki VKN
 • Ödeme yapılacak hesap no (swift, IBAN)
 • Ödeme şekli ve şartları (peşin, vadeli)
 • Ödeme kanalı

6. İhracat faturaları İngilizce veya farklı bir dilde düzenlenebilir. İstenirse, yabancı dil ve Türkçe bir arada da kullanılabilir. Ancak eşyanın tanımının aynen yazılması gerektiğini not edelim.

7. Gümrük beyannamesi ile fatura birbirini daima doğrulamalıdır. Faturanın herhangi bir satırında yazan her şey gümrük beyannamesinde de de aynı şekilde görünmelidir. Sistem her şeyi satır bazında kontrol eder.

8. Bedelsiz ihracat mal çıkışında e-ihracat faturası, gümrük beyannamesi düzenlenip düzenlenmediğine göre düzenlenir. Eğer gümrük beyannamesi ekinde düzenlenmemişse gönderici e-arşiv kullanıcısı ise e-arşiv faturası, değilse de kağıt fatura düzenlenir.

1 Comment

e-İhracat nedir, avantajları nelerdir? - Zirve Yazılım Blog Haziran 15, 2019
Top